Panie Ministrze, pomóżmy ratować ludzi chorych na nowotwory krwi!

Zrefundujmy_rejestracjępotencjalnych_dawców_szpiku!1.pngMinister Zdrowia
Łukasz Szumowski
ul. Miodowa 15 
Warszawa 00-952

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się z prośbą o finansowanie rejestracji potencjalnych dawców szpiku w polskich bazach dawców. Koszt jednej rejestracji wynosi 180 złotych i nie jest w żaden sposób pokrywany przez Państwo Polskie. Polska znajduje się w czołówce państw z największą ilością zarejestrowanych potencjalnych dawców. W czerwcu 2018 roku w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej było zarejestrowanych ponad 1,5 miliona osób. To więcej niż 3 procent populacji Polski. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, dające chorym szansę na znalezienie bliźniaka genetycznego i przeszczep. Tak duża ilość dawców generuje jednak olbrzymie koszty – łatwo policzyć, że w Polsce wydano na to już ponad dwieście siedemdziesiąt milionów złotych. Finansowanie lub chociaż współfinansowanie rejestracji potencjalnych dawców byłoby dużą ulgą dla Fundacji takich jak DKMS czy Fundacja przeciw Leukemii. 
Gdyby nie działalność Fundacji takich jak te wymienione wyżej, do przeszczepów szpiku w ogóle by nie dochodziło. To one rejestrują potencjalnych dawców, spośród których szuka się odpowiedniej osoby, zgodnej z biorcą pod względem zgodności tkankowej za pomocą antygenów HLA klasy I i II. Osoby chore na białaczkę lub anemię sierpowatą nie miałyby szansy na przeżycie, gdyby nie praca organizacji non-profit. Dzięki ich działalności 80% chorych pacjentów znajduje dla siebie dawcę. Wolimy sobie nie wyobrażać, jak wyglądałyby te statystyki, gdyby fundacje te zawiesiły swoją działalność albo po prostu nie istniały. 
Jest to kolejny przykład działania, które wyręcza państwo Polskie w opiece nad jego obywatelami. Uważamy, że każdy chory na białaczkę czy też na inny nowotwór ma prawo do opieki lekarskiej i leczenia. Bez przeszczepów szpiku dla wielu osób dalsze życie nie byłoby możliwe. Bez rejestracji potencjalnych dawców na przeszczepy nie byłoby niemalże szans. Właśnie dlatego ta sprawa jest tak ważna. 
Panie Ministrze, jako osoby zarejestrowane w bazie potencjalnych dawców szpiku oraz wolontariusze akcji rejestracyjnych, zwracamy się z prośbą o zrozumienie problemu oraz rozważenie finansowania, bądź współfinansowania rejestracji potencjalnych dawców.

 

Z wyrazami szacunku
Justyna Okrucińska
Natalia Wojtyra


Justyna Okrucińska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Justyna Okrucińska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook