Petycja o przedłużenie umowy z dr Ewą Majewską

Warszawa, 8 marca 2019 roku

 

 

Studenci i Studentki

Wydziału „Artes Liberales” UW

oraz inne osoby popierające sprawę

 

 

Sz. P. dr hab.

Robert A. Sucharski

prof. UW

Dziekan Wydziału „Artes Liberales”

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

 

 

P E T Y C J A

w związku z rezygnacją z przedłużenia umowy z dr Ewą Majewską

 

My, Studenci i Studentki Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich Przyjaciółki i Przyjaciele, sprzeciwiamy się decyzji władz Wydziału w sprawie zaprzestania dalszej współpracy z dr Ewą Majewską i domagamy się, aby umowa między Wydziałem a dr Ewą Majewską została przedłużona na kolejne lata.

Decyzję władz Wydziału w sprawie dalszej współpracy z dr Ewą Majewską przyjęliśmy i przyjęłyśmy ze smutkiem i niedowierzaniem. Dr Ewa Majewska jest nie tylko niezwykłą wykładowczynią, ale też prawdziwą mentorką, która zawsze wspiera nasze intelektualne poszukiwania. Przedmioty prowadzone przez nią przeformułowują nasze spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, skłaniają nas do odkrywania nieznanych nam obszarów nauki i inspirują do bezustannego rozwoju. Dr Ewa Majewska przyczynia się do kształcenia i wychowywania całego pokolenia polskich intelektualistek i intelektualistów urodzonych po roku 1989, żyjących w Polsce XXI wieku.

Dr Ewa Majewska dotychczas osiągała bardzo wysokie wyniki nie tylko w dydaktyce, ale też w swoich badaniach – z pewnością będą one równie pozytywne w przyszłości. Co więcej, dr Ewa Majewska jest nie tylko wyjątkową wykładowczynią, lecz również działaczką na rzecz praw kobiet, praw osób LGBTQ i innych dyskryminowanych grup społeczeństwa. Obecność takiej osoby na naszym Wydziale przyczynia się do tworzenia atmosfery tolerancji i akceptacji dla różnorodności.

Niewiele osób potrafi równie kompetentnie i zajmująco jak dr Ewa Majewska wykładać i dyskutować o filozofii XXI wieku, krytycznych teoriach kultury czy feminizmie. Jej odejście z naszego Wydziału byłoby dla nas ogromną stratą. Domagamy się, aby władze Wydziału wzięły pod uwagę nasze stanowisko i przedłużyły umowę z naszą wykładowczynią.Studentki i Studenci WAL

oraz inne osoby popierające sprawę

Facebook