PETYCJA o przywrócenie możliwości grania prób zespołom muzycznym

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) prosimy o przywrócenie nam możliwości grania prób, której pozbawiono nas w ubiegłym roku odmawiając próby dostępu do trzech, wyremontowanych przez nas i naszego kolegę Zbigniewa Furtaka, „salek prób” zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnicznych budynku należącego do Szkoły Podstawowej w Żarowie (ul. Ogrodowa). Próby odbywały się tam przez ostatnie kilka lat umożliwiając rozwój muzyczny kilku żarowskich zespołów muzycznych oraz realizację ich płyt i materiałów demo. Eksmisja z tego miejsca spowodowała zanik tzw. „Żarowskiej sceny muzycznej”, bo zostaliśmy zmuszeni do przeniesienia swojej działalności do miast sąsiednich, ale też w ten sposób odebrano szansę rozwoju muzycznego naszym młodszym kolegom i koleżankom, którzy swoją przyszłość wiążą ze sceną. Działając w ten sposób pozbawiono ich szans na rozwój muzyczny, bo nie będą oni mieli warunków do ćwiczenia umiejętności scenicznych, a próby w domu nie wystarczą… Przez ostatnie kilkanaście lat Żarów był znany na Dolnym Śląsku jako kolebka wielu znanych i cenionych zespołów muzycznych, takich jak: Zero Procent, Detroit, Rayne, Anal Front, Harfa Guns, Nafta Projekt, Rebel Division, JTBS, Assumpta i innych. Szkoda, że tak łatwo rezygnuje się z umożliwienia takim zespołom korzystania z miejsca do prób zamykając przed nimi drzwi piwnicy, którą sami remontowali (sic!). Nie jesteśmy przywiązani do tej lokalizacji, ale prosimy o przywrócenie możliwości próbowania i realizacji nagrań w godziwych warunkach, gdyż w wyniku obecnej sytuacji wielu z nas będzie musiało zarzucić działalność muzyczną. Liczymy na Pana wyrozumiałość i życzliwość.

W imieniu muzyków z żarowskich zespołów muzycznych

Mirosław Stawski


Mirosław Stawski    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook