Piła. CYRK BEZ ZWIERZĄT

 

PETYCJA W SPRAWIE ZWIERZĄT WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA DLA CELÓW ROZRYWKI: KAMPANIA

CYRK BEZ ZWIERZĄT

 

Rada Miasta Piły, Prezydent Miasta Piły

Urząd Miasta Piły, 64-920 Piła, Plac Staszica 10

 

Sprzeciwiam się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i innych miejscach, gdzie są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do tego typu pracy, często niezgodnej z ich naturą, uważam za etycznie naganne i pozbawione walorów edukacyjnych. Proszę, o wprowadzenie zakazu dystrybucji darmowych biletów przez cyrki w pilskich szkołach i przedszkolach, oraz wszelkich innych form ich dystrybucji i reklamy, które noszą znamiona przymusu. Proszę, o wprowadzenia zakazu organizowania na terenie Piły, przedstawień w cyrkach ze zwierzętami, i poza nią wszelkich innych imprez, podczas których rozrywka człowieka wiąże się z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. Wnoszę, o należyte egzekwowanie zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,
w szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 4.

 


Stowarzyszenie EFFATA, Artur Łazowy    Skontaktuj się z autorem petycji