Stop łamaniu praw kobiet, dziewczynek, w tym ciężko chorych.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

 

 

W imieniu swoim i kobiet, którym nie jest obojętna restrykcyjna ustawa aborcyjna, godząca w prawa człowieka, wnoszę o zajęcie stanowiska w obronie praw kobiet, dziewczynek ( również ciężko chorych i niepełnosprawnych ) , które w przyszłości mogą stać się ofiarami gwałtu ( również kazirodczego ) lub ciąża będzie zagrażała Ich życiu. Nie dopuścić do tego, aby w świetle prawa były mordowane z premedytacją, narażane na ogromne cierpienia psychiczne i fizyczne.

Obrońcy życia, powołują się na Konwencję Praw Dziecka,  w obronie życia poczętego, jednocześnie ( w świetle tej samej Konwencji ),  chcą łamać  prawa zgwałconych dziewczynek ,  przymuszać  do rodzenia, a w przypadku kobiet dorosłych, łamią art. 30  Konstytucji RP.

Niepełnosprawne zgwałcone kobiety, czy dziewczynki, nie będą mogły być leczone ( nawet lekami ratującymi życie ), gdy będą zagrażały życiu płodu. Nie można ratować życia nienarodzonego, kosztem życia narodzonego i pozbawiać kobiety / dziewczynki ,  rozpoczętego wcześniej leczenia, czy nie wdrożyć leczenia, gdy choroba ujawni się w trakcie ciąży.

Ochrona zdrowia i życia, jest niezbywalnym prawem, każdego człowieka, a w sytuacjach dramatycznych, należy wybrać mniejsze zło.

Ustawa zakazująca całkowicie aborcji, jest barbarzyńska, nie ma nic wspólnego z humanitaryzmem , a rola wszelkich obrońców życia, kończy się wraz z przyjściem dziecka na świat, kobieta zostaje pozostawiona sama sobie z dramatem, który będzie musiała dźwigać całe życie (o ile przeżyje ciążę i poród ).

Celowe narażanie kobiet na utratę zdrowia i  życia , jest najwyższym aktem znieczulicy i morderstwem z premedytacją , które powinno być napiętnowane i ścigane z Urzędu.

 

Wszystkim Osobom, które złożyły podpis, nie jest obojętny los kobiet, dziewczynek, w tym niepełnosprawnych, serdecznie dziękuję.

 

Z poważaniem,

Arletta Szymczak

Gliwice


Arletta Szymczak,    Skontaktuj się z autorem petycji