Szpitale to nie tylko pielęgniarki

Prezydent RP,

Premier RP,

Ministaer Zdrowia,

Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP

W nawiązaniu do listu skierowanego przez Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Pana Ministra Zdrowia odnośnie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ilekroć mówi się o jakichkolwiek wzrostach płac są one kierowane dla pracowników medycznych lub jak to inaczej nazywają „personelu wyższego”. My pracownicy „niższego szczebla” jesteśmy spychani na margines. Przykładem tego jest również powyższa ustawa. Zapomina się o fakcie, że ciężar odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szpitali i innych podmiotów leczniczych spoczywa również na naszych barkach. Tworzymy, jeden zespół, którego celem jest troska o dobro pacjenta.

Argumentacja, że taki sposób ustalania płac spowoduje chęć podnoszenia kwalifikacji u pracowników niemedycznych, co wpłynie z korzyścią na poprawę jakości oferowanych świadczeń w żaden sposób do nas nie przemawia. Mimo najszczerszych chęci po prostu większości z nas, których zarobki są na granicy płacy minimalnej nie stać na podjęcie studiów. Inni nie mogą sobie na to pozwolić ponieważ zamiast studiować muszą zarabiać na utrzymanie rodzin z trudem wiążąc koniec z końcem.

W związku z powyższym odołując się do Państawa sumienia w poczuciu społecznej niesprawidliwości zwracamy się o zmiany w ustawie i objęcie nią wszystkich pracowników podmiotów leczniczych. Bądź też rozpoczęcie prac nad ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników pomocniczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dawid do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook