Zatrzymać niekontrolowany przypływ uchodźców do Europy

LIST OTWARTY DO PANA JEAN-CLAUDE JUNCKERSA, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Przedstawiona w raporcie o Stanie Unii 2015 propozycja aby rozmieścić na terenie państw unijnych 160,000 uchodźców, a docelowo pół miliona, może zakończyć się dla Europy katastrofą, a porównanie uchodźców z Europy z uchodźcami z Bliskiego Wschodu i Afryki jest niczym nie uzasadnione.

Mamy do czynienia ze zderzeniem wartości europejskich i wartości reprezentowanych przez wielu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Toteż wprowadzenie ich do Europy stwarza duży problem polityczny. To nie jest kwestia sprawiedliwości historycznej, ani godności ludzkiej, ani solidarności, ale raczej sprawa ochrony europejskich sposobów życia i naszej cywilizacji. 

Rozwiązanie kryzysu uchodźczego:
1) Żadni nowi uchodźcy nie powinni już być sprowadzani do krajów europejskich i należy pilnie stworzyć lepszy system kontroli granicznej. Zamiast przyjmować uchodźców i przenosić ich do różnych części Europy, należy zorganizować duże obozy dla uchodźców na granicach UE: w Bułgarii - w pobliżu granicy tureckiej, na Węgrzech - w pobliżu granicy z Serbią, na niektórych wybranych greckich wyspach, a także na niektórych dobrze chronionych obszarach we Włoszech.

2) Uchodźcy powinni pozostać w obozach na okres jednego roku. W tym okresie należy dokładnie ustalić ich tożsamość, zbadać ich przeszłość, a zwłaszcza ich udział w konfliktach zbrojnych, a także ustalić ich kwalifikacje. Ich przeniesienie do innych krajów UE powinno wynikać z ich własnego wyboru i posiadanego zawodu.

3) Wszystkich awanturników, powodujących burdy, dopuszczających się przemocy i naruszających zasady obozowe, należy natychmiast usuwać z obozów i wydalać za granicę. Ta sama zasada powinna być zastosowana do zakłócających porządek lub łamiących prawo uchodźców ulokowanych już w państwach członkowskich, jeśli ich okres pobytu na terenie UE jest krótszy niż pięć lat.

4) Przy obozach powinny być zorganizowane wojskowe ośrodki szkoleniowe. Państwa członkowskie UE powinny utworzyć armię i podjąć silne oraz szybkie działania wojskowe. Tylko zjednoczony front przeciwko ludobójstwu i ścisła współpraca z tych rządów można usunąć terror z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz przywrócić pokój i stabilizację na tych obszarach.

Prawdziwym rozwiązaniem politycznym kryzysu uchodźczego jest aktywne usunięcie terroru i ludobójstwa w Iraku, Syrii i Libii. Im szybciej uchodźcy wrócą do swych krajów i rozpoczną normalne, spokojne życie, tym lepiej. Unia powinna stać się wyzwolicielem ludzi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Tylko przez aktywny pokaz siły użytej do ochrony żyć ludzkich UE zyska szacunek uchodźców; a nie zyska zaś szacunku pozwalając im na niekontrolowane przekraczanie granic Unii lub na wzniecanie burd - bo to są oznaki słabości.

Problem spadku populacji europejskiej nie może być rozwiązany przez sprowadzenie uchodźców spoza Europy, ponieważ ich kultury są bardzo różne od naszych i nie są oparte o "cywilizację rozumu i cnoty", która podtrzymuje "różnorodność charakteru i kultury". Nieeuropejscy uchodźcy mają swoją własną religię i wartości z nią związane, i nie zrezygnują łatwo ze swoich tożsamości. Ich rosnąca obecność w Europie może doprowadzić jedynie do wojen kulturowych i osłabienia Unii. Przyszłość Europy zależy od polityki rodzinnej. Unia powinna przyjąć i aktywnie wspierać model rodziny 2 + 3. Rodzina spełnia dwie podstawowe funkcje w społeczeństwie: zapewnienie ciągłości życia i utrzymanie ciągłości kultury.

W. Julian Korab-Karpowicz, D.Phil. (Oxon), filozof polityki, Profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie

 

Pełny tekst polski Listu Otwartego tutaj:http://przyszlapolska.pl/WJKK%20List%20Otwarty.pdf

Oryginał listu w języku angielskim został dostarczony do Komisji Europejskiej pocztą kurierską. 


Prof. W. J. Korab-Karpowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Prof. W. J. Korab-Karpowicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook