Zatrzymać niekontrolowany przypływ uchodźców do Europy

LIST OTWARTY DO PANA JEAN-CLAUDE JUNCKERSA, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Przedstawiona w raporcie o Stanie Unii 2015 propozycja aby rozmieścić na terenie państw unijnych 160,000 uchodźców, a docelowo pół miliona, może zakończyć się dla Europy katastrofą, a porównanie uchodźców z Europy z uchodźcami z Bliskiego Wschodu i Afryki jest niczym nie uzasadnione.

Mamy do czynienia ze zderzeniem wartości europejskich i wartości reprezentowanych przez wielu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Toteż wprowadzenie ich do Europy stwarza duży problem polityczny. To nie jest kwestia sprawiedliwości historycznej, ani godności ludzkiej, ani solidarności, ale raczej sprawa ochrony europejskich sposobów życia i naszej cywilizacji. 

Rozwiązanie kryzysu uchodźczego:
1) Żadni nowi uchodźcy nie powinni już być sprowadzani do krajów europejskich i należy pilnie stworzyć lepszy system kontroli granicznej. Zamiast przyjmować uchodźców i przenosić ich do różnych części Europy, należy zorganizować duże obozy dla uchodźców na granicach UE: w Bułgarii - w pobliżu granicy tureckiej, na Węgrzech - w pobliżu granicy z Serbią, na niektórych wybranych greckich wyspach, a także na niektórych dobrze chronionych obszarach we Włoszech.

2) Uchodźcy powinni pozostać w obozach na okres jednego roku. W tym okresie należy dokładnie ustalić ich tożsamość, zbadać ich przeszłość, a zwłaszcza ich udział w konfliktach zbrojnych, a także ustalić ich kwalifikacje. Ich przeniesienie do innych krajów UE powinno wynikać z ich własnego wyboru i posiadanego zawodu.

3) Wszystkich awanturników, powodujących burdy, dopuszczających się przemocy i naruszających zasady obozowe, należy natychmiast usuwać z obozów i wydalać za granicę. Ta sama zasada powinna być zastosowana do zakłócających porządek lub łamiących prawo uchodźców ulokowanych już w państwach członkowskich, jeśli ich okres pobytu na terenie UE jest krótszy niż pięć lat.

4) Przy obozach powinny być zorganizowane wojskowe ośrodki szkoleniowe. Państwa członkowskie UE powinny utworzyć armię i podjąć silne oraz szybkie działania wojskowe. Tylko zjednoczony front przeciwko ludobójstwu i ścisła współpraca z tych rządów można usunąć terror z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz przywrócić pokój i stabilizację na tych obszarach.

Prawdziwym rozwiązaniem politycznym kryzysu uchodźczego jest aktywne usunięcie terroru i ludobójstwa w Iraku, Syrii i Libii. Im szybciej uchodźcy wrócą do swych krajów i rozpoczną normalne, spokojne życie, tym lepiej. Unia powinna stać się wyzwolicielem ludzi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Tylko przez aktywny pokaz siły użytej do ochrony żyć ludzkich UE zyska szacunek uchodźców; a nie zyska zaś szacunku pozwalając im na niekontrolowane przekraczanie granic Unii lub na wzniecanie burd - bo to są oznaki słabości.

Problem spadku populacji europejskiej nie może być rozwiązany przez sprowadzenie uchodźców spoza Europy, ponieważ ich kultury są bardzo różne od naszych i nie są oparte o "cywilizację rozumu i cnoty", która podtrzymuje "różnorodność charakteru i kultury". Nieeuropejscy uchodźcy mają swoją własną religię i wartości z nią związane, i nie zrezygnują łatwo ze swoich tożsamości. Ich rosnąca obecność w Europie może doprowadzić jedynie do wojen kulturowych i osłabienia Unii. Przyszłość Europy zależy od polityki rodzinnej. Unia powinna przyjąć i aktywnie wspierać model rodziny 2 + 3. Rodzina spełnia dwie podstawowe funkcje w społeczeństwie: zapewnienie ciągłości życia i utrzymanie ciągłości kultury.

W. Julian Korab-Karpowicz, D.Phil. (Oxon), filozof polityki, Profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie

 

Pełny tekst polski Listu Otwartego tutaj:http://przyszlapolska.pl/WJKK%20List%20Otwarty.pdf

Oryginał listu w języku angielskim został dostarczony do Komisji Europejskiej pocztą kurierską. 


Prof. W. J. Korab-Karpowicz    Skontaktuj się z autorem petycji