Najnowsze petycje

Gaj na wzgórzu Gajowym

55 Utworzone: 2024-05-09 Statystyki

Renta socjalna dla osób z ubytkiem słuchu

1680 Utworzone: 2024-05-09 Statystyki

Obrona Wodnego Rynku w Łodzi przed deweloperem

312 Utworzone: 2024-05-08 Statystyki

Sprzeciw wobec stanowiska URSS UŁ

346 Utworzone: 2024-05-08 Statystyki

Nie dla A.Kotali w Parku Śląskim

7 Utworzone: 2024-05-08 Statystyki

Wniosek formalny o wysłanie zespołu Figo Fagot na Eurowizję

1181 Utworzone: 2024-05-07 Statystyki

Wybudowanie miejsc parkingowych w formie zatoczki - poprawa bezpieczeństwa oraz udrożnienie ruchu na ulicy Malowniczej (w tym również: przy Szkole Podstawowej nr 87/również w systemie "kiss and ride")

71 Utworzone: 2024-05-07 Statystyki

Zgody czasowego wjazdu na teren szkoły w celu bezpiecznego dowiezienia i odebranie dziecka z zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.

33 Utworzone: 2024-05-07 Statystyki

Petycja do Marszałka Sejmu o szybkie procedowanie projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami

612 Utworzone: 2024-05-06 Statystyki

Petycja za utrzymaniem Michała Gawdzika na stanowisku Łowczego Okręgowego w Katowicach

523 Utworzone: 2024-05-06 Statystyki

Woda w fontannie

70 Utworzone: 2024-05-06 Statystyki

Apel mieszkańców w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom przemieszczającym się ulicą Z. Vogla w Warszawie

225 Utworzone: 2024-05-05 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia przejścia do Parku Śląskiego od strony ulicy Targowej w Chorzowie

203 Utworzone: 2024-05-05 Statystyki

Petycja w sprawie zablokowania obecnego projektu budowy drogi łączącej ul. Felińskiego z al. 29 Listopada w Krakowie

8 Utworzone: 2024-05-05 Statystyki

Ułaskawienie 16 latka podejrzanego o próbe podpalenia synagogi

31 Utworzone: 2024-05-04 Statystyki

Przywrócenie praw osadzonych zgodnie z celami resocjalizacji i normami europejskimi.

7 Utworzone: 2024-05-04 Statystyki

Wyrównanie kosztów odbioru ścieków dla wszystkich obywateli

12 Utworzone: 2024-05-04 Statystyki

Montaż progów zwalniajacych na ulicy Sadowej nr 2047K w obrębie trzech przejść dla pieszych oraz przystanku miejskiego.

105 Utworzone: 2024-05-03 Statystyki

Przywrócić stare profilowe Mirosława Krzywochuj !

54 Utworzone: 2024-05-03 Statystyki

Protest przeciwko zamknięciu DW928 przez las Gostyń-Kobiór!

1406 Utworzone: 2024-05-03 Statystyki