Najnowsze petycje

wywalenie garena z vc

10 osób i garen robi out z vc a ja oglądam z głuszak shoty tft (minimum 30 minut)

7 Utworzone: 2022-11-19 Statystyki

Rady dzielnic w Krakowie - Czas na zmiany!

W oparciu o art. 63 Konstytucji RP, jak również na podstawie artykułu 18b Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r (Dz.U. 2018 poz. 870), niniejszym składamy do Rady Miasta Krakowa petycję w interesie publicznym, mającą na celu podjęcie działań w zakresie zmian statutów dzielnic miasta Krakowa w kierunku: ·         ograniczenia liczby radnych dzielnicowych, ·         możliwości odwołania radnych dzielnicowych, któr

5 Utworzone: 2022-11-19 Statystyki

Tak dla wpisania obszaru międzynarodowej ostoi ptaków IBA - PL164 "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola" do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO).

Ostoja "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola"  leży w obrębie Rowniny Łowicko - Błońskiej. Obejmuje ona dwa nieduże kompleksy stawów rybnych otoczone siedliskami otwartymi, głównie polami uprawnymi. Stawy w Jaktorowie zasilane są rzeką Pisią Tuczną, zaś stawy w Kraśniczej Woli zasila rzeka bez nazwy. Stawy w Jaktorowie są czynnymi stawami hodowlanymi będącymi jednoczenie Rybacką Stacją Doświadczalną Łąki Jaktorowskie SGGW. Stawy w Kraśniczej Woli należą do Nadleśnictwa Chojnów i nie są gospodarczo wy

729 Utworzone: 2022-11-19 Statystyki

TAK dla przejścia dla pieszych na rogu ulic Francesco Nullo i Francesco Nullo boczna w Krakowie.

My mieszkańcy dzielnicy Grzegórzki, rodzice i dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 38 apelujemy do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o przywrócenie przejścia dla pieszych na rogu ulic Francesco Nullo i Francesco Nullo bocznej. Postulujemy o rozwiązanie polegające na wydłużeniu zakresu wyniesienia drogi w stronę ulicy Mogilskiej tak, aby strefa przejścia pieszego była poza obszarem skrzyżowania ulicy Francesco Nullo z bocznymi wyjazdami. Oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie przejścia

241 Utworzone: 2022-11-19 Statystyki

List otwarty kibiców i sympatyków klubu Łomża Industria Kielce

Drodzy kibice i sympatycy piłki ręcznej oraz klubu Łomża Industria Kielce. Nasz klub znalazł się obecnie w bardzo trudnej sytuacji z powodu utraty sponsora tytularnego. Co się z tym wiąże wszyscy doskonale wiemy, dlatego postanowiliśmy nie siedzieć z założonymi rękami czekając na cud. Jako wieloletni kibice i miłośnicy klubu postanowiliśmy działać. Napisaliśmy list otwarty do Pana Prezydenta Bogdana Wenty oraz Radnych, którego treść publikuję poniżej. Jeżeli Ty też, tak jak my kibicujesz, żyjesz

1525 Utworzone: 2022-11-18 Statystyki

Paszporty dla Wszystkich

Mamy w Polsce osoby wierzące i niewierzące. Uszanujemy to i usuńmy z paszportów słowo „Bóg“. Honor i Ojczyzna są uniwersalne, ale jak osoba ateistyczna ma się czuć w pełni jak Polxk, gdy jego/jej dokument tożsamości odnosi się do wartości dla nich obcych? Pozwólmy osobom ateistycznym czuć się włączonymi do społeczeństwa i w tym społeczeństwie akceptowanymi i szanowanymi.

83 Utworzone: 2022-11-18 Statystyki

Wniosek o naprawę drogi powiatowej nr 3305D

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni na drodze powiatowej nr 3305D w miejscowości Niwa gmina Szczytna, powiat Kłodzki, woj. Dolnośląskie. My, niżej podpisani użytkownicy drogi uprzejmie prosimy o ujęcie ww. drogi w bieżących pracach remontowych i doprowadzenie nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego (wymiana asfaltu). Obecnie droga posiada liczne uszkodzenia, nierówności, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd nawet przy poruszaniu się z małą prędkością. Drogą bardzo często

127 Utworzone: 2022-11-17 Statystyki

WDROŻENIE DO PODSTAWOWEJ, SPECJALISTYCZNEJ ORAZ SZPITALNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ŚWIADCZEŃ ORAZ OBJĘCIE ICH FINANSOWANIEM PRZEZ NFZ DOTYCZĄCYCH ZABURZEŃ W STAWACH SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

PETYCJA DO MINISTRA ZDROWIA My, niżej podpisani, składamy na ręce Ministra Zdrowia  poniższą petycję dotyczącą wdrożenia do podstawowej, specjalistycznej oraz szpitalnej opieki medycznej świadczeń i objęcie ich finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczących zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych. Także wnosimy o rozwinięcie programu studiów medycznych o specjalności dentystycznej o tematykę związaną z zaburzeniami stawów i okluzji oraz wdrażanie badań w tym kierunku (również z lekarza

93 Utworzone: 2022-11-17 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia internetowych transmisji obrad wszystkich komisji Rady Miasta Pruszkowa

Na fali znoszenia restrykcji związanych z pandemią, obrady Komisji Rady Miasta Pruszkowa wróciły do przedpandemicznego porządku, tj. spotkań stacjonarnych w budynku UM Pruszkowa przy ulicy Kraszewskiego, bez jednoczesnej transmisji online. Decyzję o rezygnacji z transmisji podjął Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski, nie podejmując w tym temacie żadnej publicznej dyskusji. Doświadczenia pandemiczne pokazały, że o wiele większa liczba mieszkańców jest w stanie aktywnie uczest

192 Utworzone: 2022-11-17 Statystyki

Tak Dla Mcdonalda w Szklarskiej Porębie

WitajcieJako przedstawicielka mieszkańców Szklarskiej Poręby które zgadzają się na budowę McDonald , ulica Franciszkanska (dawne kino nefryt) w Szklarskiej Porębie. Jest to ważne dla grupy społecznej (młodzieży jak i rowniez starszych osób)Argumenty wytyczymy w drugim punkcie naszej wypowiedzi, teraz ważniejszy punkt prosimy wszystkich którzy są za budowa o oddanie głosu prosimy wszystkie osoby które popierają taka inwestycje. Nasze Argumenty: -Budowa McDonalda pomogła by ustatkować ruch w innyc

36 Utworzone: 2022-11-17 Statystyki