Najnowsze petycje

Petycja sprzeciwu mieszkańcow Bytomia Łagiewnik,wobec sprzedaży budynku i terenów,byłego klubu sportowego ŁKSu.

 Do  Mariusza Wołosza, Prezydenta miasta Bytom,oraz szanownych Radnych Bytomia. Jako mieszkańcy dzielnicy Łagiewniki ,nie zgadzamy się na sprzedaż obiektu byłego klubu LKSu ,znajdującego się w Bytomiu Łagiewnikach przy ul. Krzyżowej 3a.Miasto już wcześniej swoimi działaniami , doprowadziło do likwidacji w Łagiewnikach bardzo lubianego przez mieszkańców basenu.Miejsca które do dziś tylko z sentymentem każdy wspomina ,bo tak łatwo przychodzi u nas likwidowanie i sprzedaż wszystkiego co dobre.Likwi

209 Utworzone: 2022-01-09 Statystyki

Petycja do Władz Samorządowych Gminy Wodzierady o niewprowadzanie szkodliwych zmian w Studium Uwarunkowań oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wodzierady.

Wodzierady to niewielka gmina w województwie łódzkim, w której od 2003 roku obowiązują bardzo sensowne zapisy MPZP. Niestety Rada Gminy postanowiła przeforsować bardzo niekorzystne zmiany, które umożliwią powstanie na terenie naszej gminy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mieszkańców, jak spalanie biomasy, suszarnie biomasy czy fermy przemysłowe. Już raz udało się mieszkańcom gminy zablokowane możliwość powstania przemysłowej chlewni, ale jak widać, pomysł na wprowad

129 Utworzone: 2022-01-08 Statystyki

prosze oddac klipy na kanal bypass

koza prosze oddaj klipy brakuje muiedzy innymi chemi nowej ery bulguru pewnei kilku innyhc  

12 Utworzone: 2022-01-07 Statystyki

Uratujmy Tor Gokartowy przy Wojska Polskiego w Szczecinie!

  Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin   My, niżej podpisani zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zamiaru zmiany statusu terenów Z.K.05 rekreacyjno sportowych na rzecz zabudowy mieszkaniowej. Tereny te od ponad 40 lat (!) pełniły funkcje sportowe! Na tym terenie znajduje się Tor Gokartowy, na którym mieszkańcy Szczecina, okolic oraz turyści z całej Europy mogą realizować swoje pasje i zainteresowania motoryzacyjne już od najmłodszych lat. Tor pełni także funkcje wizytówki miasta Szcze

1386 Utworzone: 2022-01-07 Statystyki

Chcemy powiększenia Słupska!

Prezes Rady MinistrówRada MinistrówWojewoda pomorskiPoseł na Sejm Piotr MuellerWładze Miasta SłupskaWładze Gminy Słupsk Szanowni Państwo, My, obywatele, mieszkańcy i mieszkanki Miasta Słupska oraz jego okolic zwracamy się z prośbą o pomyślne dla rozwoju regionu słupskiego procedowanie sprawy dotyczącej poszerzenia granic administracyjnych miasta zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Słupska z dn. 29.12.21 r. nr XXXIX/590/21 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słup

60 Utworzone: 2022-01-07 Statystyki

LIST OTWARTY W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA 1,2% PODATKU NA RZECZ OPP

    Warszawa, 7.01.2022r.   Minister Finansów Tadeusz Kościński ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa   LIST OTWARTY   W imieniu portalu NaRencie.pl oraz licznego grona osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, jak również osób i instytucji którym dobro i wsparcie osób niepełnosprawnych nie jest obojętne prosimy, by wprowadzono możliwość przekazania na wybraną przez podatnika Organizację Pożytku Publicznego nie jak do tej pory 1% podatku, a 1,2% podatku za rok 2022 i w latach kolejnych.   Od

3141 Utworzone: 2022-01-07 Statystyki

Przywrócenie Johna Winchestera do życia.

Pan GayMaster zjebał, oszukał i zawiódł nas wszystkich, a zwłaszcza Johna Winchestera, któremu bezdusznie i wbrew zasadom odebrał życie. Zbieramy się tutaj wszyscy aby naprawić wspólnie błędy naszego GayMastera.

6 Utworzone: 2022-01-07 Statystyki

Apel mieszkańców Warmii i Mazur

Apelujemy do radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego o odrzucenie projektów uchwał „w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. Uzasadnienie: Jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu cen wszystkich nośników energii, co szczególnie odbija się na budżetach domowych mieszkańców naszego regionu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla, a w szczególności drewna może zrujnować Warmię i Mazury, które wciąż pozostają obszarem na

618 Utworzone: 2022-01-07 Statystyki

Pałac w Giżycach - nie na sprzedaż!

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami wyprzedawania nieruchomości publicznych. Tym razem w ręce prywatne ma przejść Pałac w Giżycach – obiekt, w którym do tej pory mieściła się Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Wyjściowa cena za budynek oraz ogromny park wynosi tyle, co cena zwykłego domu pod Warszawą. Nie zgadzamy się na taki sposób gospodarowania nieruchomościami publicznymi i działania, które mogą przynieść jedynie krótkofalowe korzyści. Proponujemy otwarcie w obiekcie domu samotnej matki i cent

53 Utworzone: 2022-01-07 Statystyki

Protest przeciwko odwołaniu Pani Małgorzaty Stępień – Dudek z pracy na terenie pow. wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego

Członkowie Powiatowej Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego wyrażają stanowczy protest przeciwko odwołaniu Pani Małgorzaty Stępień – Dudek z pracy na wymienionych terenach. Pani Małgorzata w ciągu prawie 10 lat pracy na obszarze powiatu wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego przyczyniła się do znacznego wzrostu aktywności organizacji pozarządowych. Poprzez działania edukacyjne i doradc

102 Utworzone: 2022-01-07 Statystyki