Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zatrzymać wojnę! Apel o pokój na Ukrainie

Oświadczenie na temat pokoju na Ukrainie   Do Rządu RP i innych państw zaangażowanych w wojnę.  Zebrane tu osoby i organizacje nawołują do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie i do kompromisu między Rosją a Ukrainą, który doprowadzi do trwałego pokoju. Wojna jest największą tragedią ludzką i kulturową. Codziennie po obu stronach giną ludzie: zabierają ze sobą bezpowrotnie swoje marzenia i potencjał osobowy, jaki reprezentują. Jest to wielka ludzka tragedia. Wojna wiąże się z wynaturzen

Utworzone: 2022-06-26 Statystyki

Petycja w sprawie utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa, w sąsiedztwie Parku Henrykowskiego, na dawnych, dziś już nieużytkowanych terenach służących obrządzaniu parowozów.

Petycja skierowana do: Prezes Rady Ministrów - Sz. P. Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego - Sz. P. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych - Sz. P. Jacek Sasin Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Sz. P. Cezary Przybylski   Szanowni Państwo, Prosimy Państwa o poparcie naszego pomysłu utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie

Utworzone: 2020-05-31 Statystyki

Nie dla zabudowy Lasu Bemowskiego

  Do: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wydział Ochrony Środowiska Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Państwowa Rada Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Prezydent m.st. Warszawy                 WNIOSEK   Szanowni Państwo,             W imieniu mieszkańców dzielnicy Bemowo prosimy o podjęcie kroków w celu uniemożliwienia Spółdzielni „Dębowa Polana”, będącej w stanie likwidacji, uzyskanie

Utworzone: 2019-10-20 Statystyki

STOP LIKWIDACJI DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA NA PRADZE PÓŁNOC- PETYCJA

STOP LIKWIDACJI DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA NA PRADZE PÓŁNOC PRZY UL.SZYMANOWSKIEGO 4A do władz m.st. Warszawy w sprawie uratowania i umożliwienia dalszego funkcjonowania Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul . Szymanowskiego 4a na Pradze - Północ My niżej podpisani wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań władz . m.st. Warszawy, które zmierzają do likwidacji Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul . Szymanowskiego 4a na Pradze - Północ i przekazania lokalu nr 100 przy ul. Szymanowskiego 4a na

Utworzone: 2022-09-27 Statystyki

Petycja o zmiany i zaostrzenie kar za stosowanie przemocy wobec dzieci.

Dzień dobry, nasza petycja ma za zadanie zebranie jak największej ilości podpisów aby przedstawić ja Rzecznikowi Praw Dziecka w celu zaostrzenia kar, oraz podjęcia działan mających na celu zwiększenia ochrony zdrowia i życia najmłodszych.W naszym kraju jak nigdzie indziej słyszymy niemal codziennie o tragicznych sytuacjach gdzie bezbronne dzieci są katowane na śmierć lub torturowane. W związku z tym zamierzamy wnioskować o zmiany w prawie dotyczące bezpieczeństwa dzieci, szczególnie w ich najmło

Utworzone: 2022-07-20 Statystyki

PETYCJA MIESZKAŃCÓW IKSÓW DO PREZESA SBM TORWAR W WARSZAWIE W SPRAWIE PODJAZDÓW/WIND DO BUDYNKÓW

Szanowny Panie Prezesie, my, niżej podpisani mieszkańcy budynków przy ul. Górnośląskiej 1 i 3 oraz Fabrycznej 2, wnosimy oficjalne podanie o utworzenie podjazdów i/lub wind do naszych budynków, z poziomu gruntu do poziomu wind. Wielu mieszkańców od lat stara się o ułatwienie dostępu do poziomu wind w iksach, i do dziś nic się nie dzieje w tym temacie. 12 sierpnia  2021 roku podczas spotkania mieszkańców iksów z Zarządem Spółdzielni, które odbyło się na skwerze pomiędzy iksami, Pan Prezes oznajmi

Utworzone: 2022-11-14 Statystyki

Powstrzymajmy deportację Hamadiego!

Apelujemy do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o przyznanie Hamadiemu Mballo, 25-letniemu uchodźcy z Senegalu, zgody na pobyt humanitarny w Polsce oraz wycofanie decyzji o jego deportacji. Jako członkinie i przyjaciele stowarzyszenia Egala, które Hamadiego wspiera i otacza opieką, oraz w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli, apelujemy, prosimy i błagamy o wolność, zdrowie i życie dla niego! Życie Hamadiego to ciąg tragedii. Urodził się i dorasta

Utworzone: 2022-09-23 Statystyki

Petycja w sprawie odzyskania dla Parku Śląskiego terenów byłego Ośrodka Postępu Technicznego/Międzynarodowych Targów Katowickich

Wojewoda Śląski Szanowny Pan Jarosław Wieczorek Wobec nieustających, naszym zdaniem bezprawnych działań Prezydenta Miasta Chorzów zmierzających do przeznaczenia pod deweloperską zabudowę mieszkaniową  terenu Skarbu Państwa  leżącego w historycznych granicach  Parku Śląskiego przy ulicy Targowej w Chorzowie - działając w interesie publicznym - zwracamy się z apelem, aby Wojewoda Śląski  przekazał do Parku Śląskiego nieruchomości Skarbu Państwa będące w administracji Prezydenta Miasta Chorzów or

Utworzone: 2022-09-14 Statystyki

Przywrócenie linii autobusowej 302 na Grochowie

Przywróćmy linię 302! My niżej podpisani, mieszkańcy północnej części Grochowa, Olszynki Grochowskiej, Kamionka i Gocławka wnioskujemy do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie o: 1. Przywrócenie linii 302 kursującej z Olszynki Grochowskiej przez Powiśle na Krakowskie Przedmieście lub dalej. 2. Zwiększenie częstotliwości przynajmniej w godzinach szczytu do poziomu 15 minut. 3. Nadanie linii 302 jej tradycyjnego numeru 102. Obecna linia 102 mogłaby przejąć numer 302 lub zostać zintegrowana z l

Utworzone: 2022-09-27 Statystyki

Petycja do Prezydenta Wrocławia w sprawie rozpoczęcia procedury zmiany MPZP "Zielonego Klina Południa Wrocławia".

Szanowny Panie Prezydencie, mieszkańcy południa Wrocławia zwracają się z uprzejmą prośbą o rozpoczęcie procedury zmiany MPZP w zakresie „Zielonego Klina Południa Wrocławia” (w skrócie „ZKPW”) umożliwiającym zalesienie terenu, z jednoczesnym wydzieleniem niezależnych obszarów przeznaczonych na infrastrukturę społeczną, rekreacyjną, sportową i edukacyjną. Na wstępie trzeba podkreślić, że ideę „Zielonego Klina Południa Wrocławia” zapoczątkował mieszkaniec Wojszyc, Pan Piotr Falkowski.Wieloletnie s

Utworzone: 2022-09-06 Statystyki