Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Przejście dla pieszych Dębiny

   Petycja jest skierowana do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego.               Petycja – przejście dla pieszych               Szanowny Panie Marszałku,               Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy w dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870), działając w interesie publicznym, składam Panu, w imieniu grupy mieszkańców sołectwa Dębiny w gminie Łubianka i innych mieszkańców tej gminy, petycję dotyczącą wybudowania oznakowanego

Utworzone: 2021-04-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 52 52
30 dni 52 52

Petycja w sprawie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany niektórych elementów organizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi My pracownicy Agencji, chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec braku realizacji uzgodnień zawartych w porozumieniach kończących spory zbiorowe pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w ARiMR a Pracodawcą z dnia 07 marca 2016 r oraz 08 lutego 2019 roku (poza wyjątkiem ujednolicenia tabel płacowych i związanym z tym

Utworzone: 2020-11-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 912 912
30 dni 52 52

Centra Wyposażenia Wnętrz - projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zwiazku z występowaniem stanu epidemii

Na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 21014 poz. 1195), działając w interesie własnym na podstawie art. 2.2. pkt 2., a także w interesie publicznym na podstawie art. 2.2 pkt 1 tejże ustawy wnosimy o zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021. 546)   PROPOZYCJA PROJEKTU ZMIANY ROZPORZĄDZENIA   Zakaz, o k

Utworzone: 2021-04-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 459 455
30 dni 51 51

APEL STOWARZYSZENIA PACJENTÓW JEDNYM TCHEM! w sprawie poprawy jakości i dostępności do wentylacji domowej

Stowarzyszenie Pacjentów na Rzecz Wentylacji Oddechowej JEDNYM TCHEM! zwraca się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o określenie oficjalnego stanowiska odnośnie uregulowania dostępu do wentylacji domowej, która ma udowodniony wpływ na poprawę jakości życia pacjentów.   Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że osób korzystających ze świadczenia pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej jest w Polsce obecnie prawie 9 tysięcy chorych. Liczba potrzebujących stale rośnie, m. in. ze względu na rosną

Utworzone: 2021-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 106 104
30 dni 50 49

Petycja o przeprowadzenie miejskich konsultacji społecznych w sprawie bulwarów wzdłuż rzeki Rudawa w Krakowie

Do: I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Muzyk   Szanowni Państwo! W związku z zamierzeniami budowy bulwarów miejskich i tras rowerowych wzdłuż rzeki Rudawa przez Zakład Zieleni Miejskiej w Krakowie zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie konsultacji społecznych celem wypracowania takiej organizacji terenów zielonych, tras rowerowych i spacerowych wzdłuż rzeki Rudawy, które pozwolą pogodzić interesy wszystkich okolicznych mieszkańców, a j

Utworzone: 2021-05-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 49 49
30 dni 49 49

Remont bytomskiej stacji kolejowej - petycja ws. zadbania o jakość wykonania

Do szanownych decydentów odpowiedzialnych za remont głównej bytomskiej stacji kolejowej.   My, niżej podpisani obywatelki i obywatele apelujemy, by zbliżający się remont wykonano z najlepszych materiałów, z szacunkiem dla zabytkowej i cennej architektonicznie infrastruktury, a także by w rezultacie przyczynił się on do poprawy dostępności samej stacji oraz jej otoczenia. Apelujemy:   1. O zachowanie i zabezpieczenie oraz udrożnienie tuneli pod dworcem tak, by łączyły podzielone koleją obie stro

Utworzone: 2021-03-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1263 1223
30 dni 48 48

Protest przeciwko planowanej przebudowie i budowie drogi dojazdowej od ul. Architektów na działce nr 241/22 obręb 10 Nowa Huta w Krakowie

  My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, działając na mocy artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, który mówi, iż każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej oraz na podstawie artykułu 2, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 11 lip

Utworzone: 2021-04-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 46 46
30 dni 46 46

Różowa skrzyneczka w toruńskich szkołach.

Toruńska Brygada Feministyczna Toruń, dn. 30.03.2021       Rada Miasta Torunia    Szanowna Rado Miasta, zwracam się do Pana z prośbą o zaangażowanie w niezwykle ważną akcję zwiększenia dostępu do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji – podpasek/ tamponów - w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych . Takie działanie radykalnie ograniczy poziom ubóstwa menstruacyjnego wśród uczennic, sprawi, że szkoła stanie się bezpieczniejsza, bardziej przyjazna i komfortowa dla każdej dzie

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 406 399
30 dni 46 46

DRZEWA-POMNIKI PRZYRODY -HADYNY/OSTRAWSKA-KATOWICE LIGOTA - APEL DO PREZYDENTA KATOWIC PANA MARCINA KRUPY

Drzewa rosnące na działce numer 1/4 karta mapy 45 (0003 Ligota) są w większości drzewami ponad 100 letnimi. Niestety właściciel wystąpił o zgodę na ich wycinkę w związku z realizowaną inwestycją 2 budynków wielorodzinnych. W interesie miasta, a w szczególności mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Ligota leży to aby te drzewa pozostały jako element krajobrazu spełniając przy tym funkcje związane z oczyszczaniem powietrza (tak ważne w naszym mieście).Szczególną ochroną ze strony miasta powinny być o

Utworzone: 2021-05-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 45 43
30 dni 45 43

Udostępnienie terenu Klubu Sportowego Skra Warszawa sportowcom-amatorom

Teren Robotniczego Klubu Sportowego Skra Warszawa na granicy Ochoty i Mokotowa to od lat mekka nie tylko sportowców zawodowych, ale i sportowców-amatorów.Ludzie uprawiający bieganie, lekkoatletykę, sztuki walki czy po prostu potrzebujący aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni od wielu lat korzystają z tego miejsca. Przez cały rok, niezależnie od pory roku, dnia czy warunków pogodowych. Bieżnia i urządzenia lekkoatletyczne czynią teren Skry znacznie bardziej odpowiednim miejscem do uprawian

Utworzone: 2021-04-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 45 45
30 dni 45 45