Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zwrócenie uwagi na amunicję zatopioną w Bałtyku

Zdając sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia stwarzanego przez zatopioną amunicję na Bałtyku, oraz brakiem gotowości do działania w przypadku katastrofalnego rozszczelnienia pojemników, pragniemy zwrócić uwagę polityków na ten problem. Biorąc pod uwagę rosnące zaangażowanie UE, ale jednocześnie brak konkretnych działań, prosimy o: Zaangażowanie Polski w międzynarodową działalność dotyczącą amunicji, taką jak np. program JPI Oceans Munitions in the Sea Działanie wspólnie z innymi państwami na f

Utworzone: 2021-10-09 Statystyki

PROTESTUJEMY przeciwko zmianom cen biletów MPK w KRAKOWIE!!

Krakowskie Koło PARTII ZIELONI RADA MIASTA KRAKOWA Plac Wszystkich Świętych 3-4 31- 004 Kraków   W imieniu mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości, pracujących i uczących się w Krakowie, protestujemy przeciwko: - likwidacji biletów 20-minutowych (i zastąpienia ich 15-minutowymi) - likwidacji biletu miesięcznego na 1-linię - podwyżki cen biletów sieciowych dla osób nie posiadających Karty Krakowskiej. Transport publiczny należy do zagadnień mających znaczący, a czasami wręcz kluczowy wpł

Utworzone: 2019-02-08 Statystyki

List Otwarty -- Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2.

  Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte naukowców i lekarzy, włączając w  list otwarty do Ministra Zdrowia, którego tekst umieszczony jest poniżej, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego (także dla lekarzy). Prosimy o władze i organy RP, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw.  Trzy pytania do Mi

Utworzone: 2021-04-29 Statystyki

Tak dla autobusu na Górkę Gołonoską !

Dąbrowa Górnicza, dn. 13.11 .2022 r.     Osoba kontaktowa (Pełnomocnik ds. Petycji) Gołonoskie Stowarzyszenie Mieszkańców Dariusz Zaczyński ul. Sadowa 47 41-303 Dąbrowa Górnicza   Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Pan Marcin Bazylak ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza       Petycja     Dot.: Przystanku Autobusowego na ul. Kościelnej na Górce Gołonoskiej   Ostatnie miesiące to czas zmian w rozkładach jazdy autobusów w naszym mieście. Nie ma chyba lepszego momentu na dokonanie pro-społ

Utworzone: 2022-11-12 Statystyki

Budowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych

                                                                            Oława, 06.11.2022 r.Marek DrabińskiPiotr Soroczyński                                                             PETYCJA w sprawie budowy przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego oraz przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi przy ul. Spacerowej w Parku Miejskim w Oławie.                                                                                                                                                

Utworzone: 2022-11-06 Statystyki

Przywróćmy życie Odrze!

    Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrówal. Ujazdowskie 1/3 00 – 583, Warszawa   Szanowna Pani Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiskaul. Wawelska 52/54 00 – 922, Warszawa   Szanowna Pani Beata Olejarz Prezes ZG Polskiego Związku Wędkarskiegoul. Twarda 42 00 – 831 Warszawa Szanowny/a Pan/i ....................... Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59a 00 – 848 Warszawa   Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa my – wędkarze, miłośnicy rze

Utworzone: 2022-08-17 Statystyki

O naszą wolność. Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO.

Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie,    Celem ruchu Wolne Wybory i współpracujących z nami organizacji jest dążenie do Prawdy w życiu publicznym, Dobro obywateli oraz Wolność (osobista) + Wolność (Polski). W imię tych podstawowych wartości zwracamy się do Posłów i Senatorów RP z apelem o obronę suwerenności Polski w kontekście planowanych przez WHO zmian, które mają doprowadzić do wdrażania globalnego przymusu sanitarnego i pozbawiania nas naszych praw i wolności obywatelskich    W grudniu 2

Utworzone: 2022-03-16 Statystyki

NIE DLA PROJEKTÓW CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO W CAŁEJ POLSCE!!!

  PETYCJA DO ZARZĄDU CPK I GDDKiA ORAZ MINISTERSTWA KLIMATU i MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY ORAZ RADY MINISTRÓW RP stanowiąca protest przeciwko planom niszczenia cennych przyrodniczo, rolniczo oraz klimatycznie terenów pod inwestycje projektowane przez Centralny Port Komunikacyjny: megalotnisko Solidarność, autostradową obwodnicę Warszawy, infrastrukturę kolejową CPK. Szanowni Państwo,               W nawiązaniu do alarmującego raportu IPCC z października 2018 r dotyczącego następstw globalnego o

Utworzone: 2020-02-27 Statystyki

Petycja o zmian w systemie rentowym dotyczącym osób dorosłych niepełnosprawnych, tym samym popierającą trwający protest w Sejmie RP, tj. osób dorosłych niepełnosprawnych w sprawie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejul. Nowogrodzka 1/3/500‐513 Warszawaskargi.wnioski@mrpips.gov.pl Dotyczy : Petycja PETYCJANa podstawie USTAWY O PETYCJACH z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1195), składam petycję w przedmiocie zmian w systemie rentowym dotyczącym osób dorosłych niepełnosprawnych, tym samym popierającą trwający protest w Sejmie RP, tj. osób dorosłych niepełnosprawnych w sprawie :wprowadzenia następujących zmian : - wprowadzenie nowego 500 + złotowego dodatku rehab

Utworzone: 2018-04-21 Statystyki

Odstąpienie przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne od zmiany studium w kierunku ustalenia w gminie przeznaczenia terenu pod produkcję energii z biomasy

Uchwałą z dnia 22 listopada 2022 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne przystąpiła do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne, dla części dz. nr 140/2 w Rumianku. Link do podjętej uchwały Jak wskazano w uzasadnieniu do tej uchwały: "Niniejsza uchwała obejmuje teren części działki 140/2 o powierzchni ok 3,3 ha położony w Rumianku, na południe od drogi krajowej Nr 92. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Utworzone: 2022-11-30 Statystyki