Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie natychmiastowego przywrócenia połączeń kolejowych na linii nr 292 oraz przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu Gminy Czernica oraz wrocławskich osiedli: Swojczyce, Strachocin, Wojnów

Petycja w sprawie natychmiastowego przywrócenia połączeń kolejowych na linii nr 292 oraz przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu Gminy Czernica oraz wrocławskich osiedli: Swojczyce, Strachocin, Wojnów. Jako mieszkańcy Gminy Czernica oraz wrocławskich osiedli: Swojczyce, Strachocin, Wojnów, znajdujących się po wschodniej części Wrocławia, występujemy z petycją o przywrócenie połączeń kolejowych na linii nr 292 w trybie natychmiastowym. Podczas, gdy na obszarze całego województwa dolnośląskiego prowad

Utworzone: 2021-10-13 Statystyki

Protest środowiska akademickiego przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych oraz naukę języka regionalnego

Stanowisko ludzi nauki i badaczy problematyki mniejszościowej dotyczące obcięcia przez parlament RP subwencji na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022   17 grudnia 2021 r.   Jako przedstawiciele środowiska akademickiego: - naukowcy wywodzący się ze środowisk mniejszościowych, - badacze zajmujący się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych - oraz akademicy, którym sprawy mniejszościowe są bliskie z powodów obywatel

Utworzone: 2021-12-17 Statystyki

Nie zgadzamy sie na likwidacje szkoly mundurowej LO w Dubience

Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa     Szanowny Panie Ministrze Przemysławie Czarnku ! Jesteśmy uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience, mieszkańcami Gminy, absolwentami tej szkoły, przyjaciółmi wszystkich związanych z tą szkołą, jesteśmy jedną wielką rodziną, jesteśmy obywatelami Polski. 10 grudnia br. byliśmy kolejny raz zdruzgotani podjętą uchwałą intencyjną pr

Utworzone: 2021-12-21 Statystyki

Nie dla obniżki emerytur przez tzw. "Polski ład"!!! - Petycja do Rzecznika Praw Obywatelskich

Prof. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa   Szanowny Panie Rzeczniku, przegłosowany 29 października przez Sejm „Polski ład” wprowadził, oprócz wielu zmian w systemie podatkowym, nowe regulacje prawne dotyczące emerytur i zasad naliczania ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku emerytów którzy wypracowali sobie świadczenie w kwocie powyżej 5000 zł brutto, regulacje te naruszają Konstytucję, a mianowicie: 1. Naruszają art.2 Konstytucji, z którego wynika zas

Utworzone: 2021-12-05 Statystyki

Petycja o przywrócenie na stanowisko ordynatora dr n. med. Anny Prokop-Staszeckiej

W związku z odwołaniem dr n. med. Anny Prokop-Staszeckiej ze stanowiska Ordynatora Oddziału Chorób Płuc z Pododdzialem Onkologicznym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, jako pacjenci oddziału domagamy się jej natychmiastowego przywrócenia. Pani doktor wkłada całe serce w pomoc pacjentom. Dzięki jej profesjonalnemu podejściu, zaangażowaniu i empatii czujemy się obdarzeni najlepszą możliwą opieką na każdym etapie leczenia. W aktualnej dramatycznej sytuacji epidemicznej tacy

Utworzone: 2021-12-27 Statystyki

Petycja o sklep w Łysomicach

 Składam petycje w sprawie sklepu który już prawie zostal skończony a warunki zabudowy zostały zabrane przez sąsiada który cały czas to blokuje a nawet tu nie mieszka to skoro mu się nie podoba nie chcemy takich sąsiadów we wsi. Proszę o złożenie podpisów kto chce tego sklepu bo osoby starsze mają ciężko iść do sklepu który jest z drugiego końca wsi. I tak inwestor wpakowal dużo pieniędzy bo zostało zrobiona sygnalizacja świetlna i zatoka autobusowa w jak najbliższym miejscu wsi na którym jest s

Utworzone: 2022-01-18 Statystyki

Nie dla 2x400kV w Borowie

Komitet Protestacyjny Sołtys wsi Borowo Sołtys wsi Sitno Mieszkańcy     Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna   P R O T E S T dot.:zmiany projektu linii wysokiego napięcia (2x400 kV) w miejscowości Borowo oraz Sitno w ramach planowanych sieci przesyłu energii z instalacji offshore. Energetyka wiatrowa (szczególnie offshore) i OZE to niepodważalna przyszłość energetyki i mieszkańcy sołectw, przez które mają przebiegać planowane/projektowane sieci NN

Utworzone: 2021-12-26 Statystyki

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA BRANŻY ROZRYWKOWEJ - dj'e, wodzirejowie, konferansjerzy, ...

Zwracamy się z apelem i prośbą do polskiego rządu na czele którego stoi premier Pan Mateusz Morawiecki o uwzględnienie zawodów artystycznych w aktualnej tarczy antykryzysowej. Wraz z zamknięciem dyskotek i miejsc do tańczenia wiele zawodów artystycznych, w tym dj'e, prezenterzy, wodzirejowie zostali całkowicie zablokowani. Brak otwartych miejsc do tańczenia to brak przychodów w/w grup zawodowych. Prosimy o reakcję i odpowiedź na nasz postulat. Dotychczasowe pomoce w postaci dotacji, postojowego

Utworzone: 2022-01-03 Statystyki

Petycja o usunięcie słowa „solidarność” z nazwy inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny

PETYCJA do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o usunięcie słowa "solidarność" z nazwy inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny     Żądamy usunięcia słowa „Solidarność” z nazwy inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej. Solidarność to poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń a także odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna określonej grupy osób za całość wspólnego zobowiązania. So

Utworzone: 2022-01-05 Statystyki

Nowoczesny park na placu 700-lecia w Knurowie. Podpisz petycję

Szanowni Mieszkańcy Gminy Knurów! Zwracam się do Was z prośbą o podpisanie niniejszej petycji dot. utworzenia nowoczesnego parku na placu 700-lecia w Knurowie na działce o numerze 3348/45 oraz 3348/1 (obręb 0001 Knurów)  Krótka treść petycji: Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Radni Rady Miasta Knurow! My niżej podpisani zwaracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie działań zmierzających ku realizacji utworzenia nowoczesnego parku na placu 700-lecia w Knurowie na działce o numerze 3348/45 oraz

Utworzone: 2022-01-16 Statystyki