Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ogólnopolski Apel Czasopism – petycja środowisk naukowych, publicystycznych i twórczych

Ogólnopolski Apel Czasopism to inicjatywa periodyków artystycznych, naukowych i publicystycznych z całej Polski na rzecz radykalnej reformy programu MKiDN „Czasopisma”, w ramach którego co roku dystrybuowane są publiczne środki na działalność czasopiśmienniczą w kraju. Apel jest jednocześnie działaniem, symbolem i protestem. Ma rozpocząć ogólnopolską dyskusję i zmiany, których współautorami staną się redakcje czasopism Jak piszą organizatorzy „program ten w swym obecnym kształcie nie stanowi wys

Utworzone: 2022-06-21 Statystyki

Wynagrodzenie Nauczycieli i innych Pracowników Oświaty

Warszawa, 17 maja 2022 r.   Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność”  Ul. Jagiellońska 59/65 42-229 Częstochowa www.nzzwig.pl kontakt@nzzwig.pl Tel. 575626250   Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa www.nauczycieledlawolnosci.pl stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl Tel. 660099588   Szanowny Pan prof. Przemysław Czarnek   Minister Edukacji i Nauki     PETYCJA w sprawie wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników ośw

Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Zmiany na Poczcie ul. Nagietkowa Gdynia

Do: Poczta Polska SA W imieniu mieszkańców dzielnicy Gdynia Dąbrowa apeluję o PILNĄ zmianę naczelnika Poczty Polskiej który od lat kieruje placówką pocztową przy ul. Nagietkowej w Gdyni. Mieszkańcy od lat znajdują swoje listy wrzucone do śmietników. Usługa skrytki pocztowej nie działa ani w teorii ani w praktyce, urząd pocztowy (jedyny na dzielnicy!) przez lata doprowadzony został do ruiny, a aktualnie z trzech zatrunionych listonoszy pracuje na kilkudziesięciostysięcznej aglomeracji tylko JEDEN

Utworzone: 2022-06-06 Statystyki

S7 – dalej od miasta

Sprzeciwiamy się zaproponowanym wariantom przebiegu drogi S7 na odcinku Kraków – Myślenice i apelujemy o wyznaczenie takich tras, które: 1/ nie dociążą jeszcze bardziej ruchem drogowym drogi A4 2/ nie spowodują większych zanieczyszczeń Krakowa i okolicznych miast i gmin 3/ zaplanowane zostaną w oparciu o rzetelną analizę kosztów i korzyści Niniejszym zgłaszamy sprzeciw w sprawie budowy drogi S7 poprzez korytarze na dzień dzisiejszy oznaczone w opublikowanym Studium Korytarzowym numerami 2,

Utworzone: 2022-03-18 Statystyki

Petycja przeciwko wycince drzew przy ul. Odrzańskiej 4 w Krakowie

Do: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "CEGIELNIANA"ul. Borsucza 12, 30-408 Kraków W związku z pismem informującym o nakazie wycinki wszystkich drzew od strony wschodniej elewacji bloku przy ul. Odrzańskiej 4, my niżej podpisani mieszkańcy spółdzielni wyrażamy sprzeciw! Mieszkańcy uważają, że usunięcie 8 z 9 drzew jest zupełnie niewskazane i niepotrzebne.Przez ostatnie 30 lat drzewa te nie przeszkadzały w akcjach pożarowych. Ponadto Straż Pożarna obecnie posiada nowoczesny sprzęt, któremu wyżej wy

Utworzone: 2022-06-02 Statystyki

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki

List otwarty do Polskiego Związku Jeździeckiego

25.03.2022 List otwarty do Polskiego Związku Jeździeckiego  Szanowni Państwo, Regulaminy rozgrywania zawodów krajowych we wszystkich dyscyplinach rozpoczyna wstęp, w którym czytamy, że „Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu, ani innym celom, np. komercyjnym”. W jeździectwie, które oparte jest na współpracy człowieka z koniem nie można bowiem zapominać o słabszym – bo zależnym od człowieka – partnerze. FEI

Utworzone: 2022-03-25 Statystyki

Petycja ws. obniżenia bieżących opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty

Dr Roman PrzedwojskiPrezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”Ul. Wańkowicza 910-684 Olsztyn PETYCJA Szanowny Panie Prezesie, Apelujemy do Pana o jak najszybsze doprowadzenie do obniżenia bieżących opłat wSpółdzielni Mieszkaniowej Jaroty. Uważamy, że opłaty, które ponoszą Spółdzielcy, sązawyżone przez niewłaściwe zarządzanie majątkiem spółdzielni oraz brak skutecznegonadzoru nad kosztami jej funkcjonowania. Wnosimy o podjęcie odpowiednich działań, by zmniejszyć niżej wskazane opłaty: ● Opłaty za

Utworzone: 2022-06-04 Statystyki

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców na ul. Koreańskiej we Wrocławiu

Zwracamy się z prośbą do Rady Osiedla Brochów o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców, a także zwierząt poruszających się po ul. Koreańskiej. Ulica ta jest objęta strefą uspokojenia ruchu kołowego, tzw. strefa 30. Niestety spora część kierowców nie stosuje się do przepisów i przekracza dozwoloną prędkość, często 2-3 krotnie. Szczególnie na odcinku z kierunku Iwin za progiem zwalniającym, aż do skrzyżowania z ul. Społeczną, samochody pędzą znac

Utworzone: 2022-06-04 Statystyki

Petycja w sprawie ochrony drzew przy inwestycjach budowlanych lub drogowych w Ozarowie Mazowieckim

Treść żądania zgodnie art. 2 ust.3 ustawy o petycjach:   Zwracamy się do Rady Miasta Ożarowa Mazowieckiego - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych działań do tego, aby w Ożarowie Mazowieckim oraz na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, planowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych, drogowych lub inwestycji innego rodzaju odbywało się w sposób zapewniający zachowanie, ochronę i dobrostan elementów przyrody (przede wszystkim drzew) występujących

Utworzone: 2022-06-12 Statystyki