Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

o uchylenie decyzji Wójta Gminy Leszno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację „Rozbudowy kotłowni węglowej w zakładzie Dawtona"

Utworzone: 2024-06-30 Statystyki

Petycja przeciwko likwidacji sklepu socjalnego Spichlerz mieszczącego się przy ulicy Modzelewskiego 71 w Warszawie

Utworzone: 2024-06-28 Statystyki

Zwolnienie osób z dyskalkulią z obowiązkowej matematyki na maturze

Utworzone: 2023-12-12 Statystyki

PROTEST mieszkańców przeciwko budowie FERMY BROJLERÓW we wsi DROGOSZE

Utworzone: 2024-07-14 Statystyki

Petycja mieszkańców na rzecz remontu Szkoły Podstawowej nr 71 w Szczecinie

Utworzone: 2024-06-12 Statystyki

Monitoring/Ogrodzenie na Osiedlu Panorama

Utworzone: 2024-06-26 Statystyki

Petycja w sprawie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew

Utworzone: 2024-06-20 Statystyki

STOP sprzedaży! - Budujmy odkryty basen w Jarocinie. Apel do Burmistrza

Utworzone: 2021-06-20 Statystyki

Nie dla przymusowego osiedlania imigrantów w Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie i Łosicach!!!!

Utworzone: 2024-06-08 Statystyki

PETYCJA do Wojewody Śląskiego o zwołanie WRDS w sprawie inwestycji CPK, lini Kolei Dużych Prędkości linii 170 KDP

Utworzone: 2024-07-22 Statystyki

DOŚĆ PRZEMOCY W MURACH UNIWERSYTETU! List otwarty do Władz Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie procedowania spraw o przemoc seksualną, prześladowanie i mobbing.

Utworzone: 2024-06-19 Statystyki

DELEGALIZACJA PiS – podpisz obywatelski projekt ustawy! Powiedz NIE Kaczyńskiemu i partii Ziobry | checkPRESS.pl

Utworzone: 2024-05-16 Statystyki

O odebranie Orderu Orła Białego przyznanego Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Utworzone: 2024-07-21 Statystyki

Petycja do Radnych Urzędu Miasta w Piszu o Przywrócenie Zieleni na Placu Daszyńskiego

Utworzone: 2024-06-16 Statystyki

Mural dla Beaty Maksymow-Wendt

Utworzone: 2024-06-14 Statystyki

Petycja w sprawie ustanowienia przez Senat RP roku 2025 Rokiem Dostępności

Utworzone: 2024-07-09 Statystyki

NIE dla parkingu za GOKiem TAK dla mini TĘŻNI i placu sensorycznego

Utworzone: 2024-06-25 Statystyki

Ustanowienie dnia 22 września Dniem Pamięci o Zagładzie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej

Utworzone: 2024-06-07 Statystyki

Tak dla zerwania współpracy partnerskiej Łodzi z Tel Awiwem!

Utworzone: 2024-05-28 Statystyki

Uciążliwość zapachowa w Kamionkach

Utworzone: 2024-07-19 Statystyki