Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Suwalszczyzna Na Warcie zwraca się z prośbą do suwalskich mediów o poinformowanie obywateli w temacie "Traktatu WHO", skutków jego podpisania i możliwości wyrażenia sprzeciwu.

W imieniu mieszkańców Suwalszczyzny zwracamy się do lokalnych mediów: Radio 5, Kuriera Suwalskiego, Suwałki Info, Niebywałe Suwałki, Gazety Współczesnej, Pogodne Suwałki, Dwutygodnika Suwalskiego z petycją o prawdę w mediach, nagłośnienie tematu traktatu antypandemicznego WHO, petycji Pani Katarzyny Tarnawy – Gwóźdź „ Nie dla WHO” w sprawie tegoż traktatu oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniu dla suwerenności i podstawowych wolności oraz praw człowieka płynącemu z polityki globalizmu wpro

Utworzone: 2022-05-16 Statystyki

Autyzm. Nie możemy czekać! Petycja w sprawie dorosłych osób z autyzmem

Do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, do wiadomości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych   Autyzm. Nie możemy czekać!   Czekamy już wiele lat. My i nasze dzieci. Starzejemy się razem z nimi. Boimy się o ich przyszłość. System wsparcia, jaki mamy w Polsce nie gwarantuje, że będzie ona bezpieczna. System  wymaga pilnych zmian. W Porozumieniu Autyzm-Polska dobrze wiemy, jakie zmiany są konieczne, i apelujemy o nie od dawna. A

Utworzone: 2022-03-29 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE STWORZENIA NIESTACJONARNEJ (PŁATNEJ) FORMY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Z ORTODONCJI DLA LEKARZY DENTYSTÓW

Szanowni Państwo:   Dr n. ekon. Adam Niedzielski Minister Zdrowia   Prof. dr hab. Beata Kawala Konsultant Krajowy w dziedzinie ortodoncji     PETYCJA W SPRAWIE STWORZENIA NIESTACJONARNEJ (PŁATNEJ) FORMY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Z ORTODONCJI DLA LEKARZY DENTYSTÓW   My niżej podpisani zwracamy się do Ministra Zdrowia oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortodoncji z prośbą o stworzenie niestacjonarnej (płatnej) formy szkolenia specjalizacyjnego z ortodoncji dla lekarzy dentystów, zakończone

Utworzone: 2022-05-17 Statystyki

Sprzeciw dla likwidacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie

Prof.Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa   Radni Gminy Łapanów: Mariusz Bukowski, Małgorzata Chojecka, Daniel Długosz, Stanisław Grzyb, Celina Jacewicz, Ryszard Kaczmarczyk, Aneta Naruszewicz-Irzyk, Grażyna Palczewska, Robert Pietraś, Tomasz Próchnik, Andrzej Sajak, Paweł Stokłosa, Grzegorz Szostak, Kinga Węglarz, Krzysztof Wrona 32-740 Łapanów 34   Petycja   My, rodzice,

Utworzone: 2022-02-11 Statystyki

odwolanie matur ustnych

Myślę, że przez obecny czas pandemii, maturzyści już teraz stresują się egzaminem do matur, który nastąpi w roku 2021 . Nie wiemy co nowy rok przyniesie, bo wszystko zmienia się dramatycznym tempie, ta niepewność wiąże się też z dodatkowym stresem, który wierzę, że jesteśmy w stanie zmniejszyć przez odwołanie matury ustnych też w tym roku szkolnym.     Tak, dokładnie. Niestety program CKE nie zostanie zmieniony; jedynie w przypadku kolejnej fali epidemii i podobnych zagrożeń moglibyśmy spodziewa

Utworzone: 2020-09-15 Statystyki

Sprzeciw wobec budowy brakującego fragmentu drogi ekspresowej S7 Myślenice-Kraków na terenach gminy Kraków

Petycja jest głosem sprzeciwu zaniepokojonych mieszkańców południowych obszarów Krakowa i okolic, wobec zaprezentowanych w dniu 27 stycznia 2022 r. przez GDDKiA wstępnych lokalizacji korytarzy pod przyszłą drogę ekspresową S7, uzupełniającą brakujący jej fragment od Myślenic do Krakowa, które przebiegają w obrębie granic miasta Kraków. Krakowianie nie akceptują realizacji wariantów korytarzy dla inwestycji, które poprowadzone są przez obszary silnie zurbanizowane, mające atrakcyjne walory krajob

Utworzone: 2022-02-06 Statystyki

KURSOWANIE AUTOBUSU 208 NA ULICY WŁODARZEWSKIEJ W STRONĘ ULICY GRÓJECKIEJ

W związku ze wrostem liczby mieszkańców na Szczęśliwicach graniczącymi z dzielnicą Włochy przy tej samej liczbie i lokalizacji przedszkoli, żłobków, szkół i miejsc pracy, wnosimy o wprowadzenie kursowania autobusu 208 w stronę ul. Grójeckiej. Wzywamy ZDM oraz władze miasta o przyspieszenie niezbędnych ku temu prac, gdyż NAJBLIŻSZA SZKOŁA REJONOWA NIE JEST W ZASIĘGU SPACERU, SZCZEGÓLNIE W ZIMĘ. CHCEMY CYWILIZOWANEJ WŁODARZEWSKIEJ.

Utworzone: 2021-09-04 Statystyki

PROŚBA O ODDANIE PSA CHARLLIEGO DO DOMU ZE SCHRONISKA

PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA TORUNIA P. MICHAŁA ZALEWSKIEGO           PETYCJA W SPRAWIE ODDANIA MI PSA - MOJEGO SERDUSZKA <3    Z RAJU DO PIEKŁA ...  CHARLLI mój piesio trafił do schroniska miejskiego 20.04.2022r. w Toruniu. Został zabrany z klatki schodowej przez hycla i policję z Torunia. Do dnia dzisiejszego otrzymuję informację iż psa mi nie wydadzą. Został umieszczony na stronie fb- Toruń owczarki niemieckie adopcje pomimo tego,że Ja jestem jego właścicielką. CHARLLI jest po przebytym n

Utworzone: 2022-05-04 Statystyki

Chodniki przyjazne rolkarzom i wózkom. Petycja za całkowity ogólnopolski zakaz stosowania kostki fazowanej w przestrzeni publicznej

Adresat: Ministerstwo Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, My, niżej podpisani sygnatariusze petycji wnioskujemy do Ministerstwa Infrastruktury o dokonanie nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, poprzez dopisanie w rozdziale 8 „Chodniki” dodatkowego paragrafu 45 w brzmieniu: § 45. 1. Chodnik powinien być wykonany z równej niefazowanej nawierzchni i zapewniać komfortowe, bezpieczne warunki do po

Utworzone: 2021-10-11 Statystyki

Sprzeciw wobec budowy Będzińskiego Centrum Przesiadkowego w Sportowej Dolinie

Panie Prezydencie, my, mieszkańcy Będzina wyrażamy swój sprzeciw przeciwko budowie Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Sportowej i Małobądzkiej w Będzinie. Uważamy lokalizację planowanego Centrum za niekorzystną z powodu odalenia od dworca kolejowego. Dobrze funkcjonujące Centrum Przesiadkowe z założenia powinno funkcjonować na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych, oraz zachęcać do korzystania z komunikacji publicznej. Mimo budowy Centrum, do i z dworca PKP niestety łatwiej będzie dojech

Utworzone: 2022-04-26 Statystyki