Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETYCJA MIESZKAŃCÓW WILKOWYI SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ BUDOWIE LINII NR 85 KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI: POZNAŃ – SIERADZ.

DO:    Pełnomocnika Rządu ds. CPK Burmistrza Gminy Jarocin Starosty Powiatowego w Jarocinie My, mieszkańcy Wilkowyi i okolic wyrażamy swój JEDNOZNACZNY i KATEGORYCZNY sprzeciw w związku z budową linii kolei dużych prędkości nr 85 Poznań – Sieradz, a zwłaszcza wariantów nr 1,2,3 czyli przebiegu tych linii, które prowadzą przez naszą wieś. Realizacja zadania wiąże się z utratą przez nas domów, gruntów, nieruchomości, gospodarstw rolnych , miejsc prowadzenia działalności gospodarczych – często

Utworzone: 2022-09-14 Statystyki

Powrót żółtego autobusu...

My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Myślenice zwracamy się do pana Burmistrza  o niezwloczna interwencję w sprawie przywrócenia lini autobusowej Poręba -Myślenice ...Obecnie zamiast rozwijać sięc komunikacyjną pozbawia się Nas lini autobusowej która dla wielu mieszkańców była dogodna  możliwością dojazdu do pracy  szkoły czy uczelni. Żółte autobusy zawieszają kurs z dniem 11 wrzesień z powodu małej ilości przewozu osób ..Niestety konkurencja zrobiła promocyjna cenę na bilety  i tym zyskała wiel

Utworzone: 2022-09-08 Statystyki

Rozbudowa DK45 na odcinku Opole – Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada - ZBIOROWA PETYCJA MIESZKAŃCÓW GMIN ŁUBNIANY I TURAWA ORAZ MIESZKAŃCÓW WOJ. OPOLSKIEGO

MIESZKAŃCY GMINY ŁUBNIANY, GMINY TURAWA ORAZ MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWAOPOLSKIEGO REPREZENTUJĄCY STANOWISKO ZAWARTE W PONIŻSZEJ PETYCJI DO: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opoluul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opolesekretariat_opole@gddkia.gov.pl P E T Y C J A nr 1 z dnia 07.07.2022 r ZBIOROWA PETYCJA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁUBNIANY, GMINY TURAWA ORAZ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REPREZENTUJĄCYCH STANOWISKO ZAWARTE W PONIŻSZEJ PETYCJI Dotyczy: „Rozbudowy drogi krajowej nr 45

Utworzone: 2022-08-11 Statystyki

PETYCJA MIESZKAŃCÓW Radlina Wlkp SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ BUDOWIE LINII NR 85 KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI: POZNAŃ – SIERADZ.

My, mieszkańcy wsi Radlin i okolic wyrażamy swój JEDNOZNACZNY i KATEGORYCZNY sprzeciw w związku z budową linii kolei dużych prędkości nr 85 Poznań – Sieradz, a zwłaszcza wariantów nr 1,2,3 czyli przebiegu tych linii, które prowadzą przez naszą wieś. Realizacja zadania wiąże się z utratą przez nas domów, gruntów, nieruchomości, gospodarstw rolnych , miejsc prowadzenia działalności gospodarczych – często dorobku życia kilku pokoleń, miejsca spokoju, odpoczynku i pracy. Niepokojącą kwestią dla mies

Utworzone: 2022-09-15 Statystyki

Zwiększenie kursowania linii tramwajowej nr 2 oraz nr 17 w godzinach 6:30 - 8:00

Warszawa, 08.09.2022 Monika Lenart-Dąbrowska w imieniu Mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego  Pani Katarzyna Strzegowska ul. Grochowska 316/320 03-839 Warszawa     PETYCJA     Dotycząca zwiększenia częstotliwości kursów tramwaju numer 2 i 17               W imieniu mieszkańców Białołęki zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w celu zwiększenia kursowania tramwaju numer 2 oraz 17 w godzinach porannych tzn. 6:30-8:00.     Us

Utworzone: 2022-09-07 Statystyki

ZAMIEŃMY NABRZEŻE UKRAIŃSKIE NA SZCZECIŃSKIE.

Piotr Krzystek                                                                               Prezydent Miasta Szczecin  pl. Armii Krajowej  70-456 Szczecin My SZCZECINIANIE domagamy się zamiany nazwy Nabrzeża Ukraińskiego na Naszych szczecińskich bohaterów.  Ja proponuje Pana kpt. Eugeniusza Daszkowskiego wspaniałego i niezwykle uczciwego człowieka. Autora 27 książek, rektora Akademii Morskiej. Przez komunistów pozbawiony prawa pływania na statkach za uczestnictwo w Szarych Szeregach. Dopiero po

Utworzone: 2022-09-17 Statystyki

Ratujmy Las Bulowicki!

Witam, Bardzo proszę o składanie podpisów pod petycją dotyczącą zatrzymania niszczenia oraz wycinania Naszego Lasu Bulowickiego.   Dotyczy: nadania lasom w Bulowicach statusu lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Opierając się na Zarządzeniu nr. 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 05.07.2022r. w sprawie wprowadzenia: ,,Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych’’ , jako lokalna społeczność prosimy o zakwalifikow

Utworzone: 2022-08-31 Statystyki

Ocalmy augustowskie kasztanowce przed wycinką powiatu

Zarząd Powiatu AugustowskiegoStarosta Jarosław SzlaszyńskiWicestarosta Dariusz Szkłądź PETYCJA W SPRAWIE OCALENIA KASZTANOWCÓW NA ULICY KOŚCIELNEJ W AUGUSTOWIE PRZED WYCINKĄ POWIATU My, niżej podpisani, zwracamy się do Zarządu Powiatu Augustowskiego z apelem o rezygnację z wycinki pięknych kasztanowców towarzyszących nam od dziesięcioleci na ulicy Kościelnej. Zwracamy się z petycją o natychmiastową zmianę planów, pozostawienie naszych kasztanowców i przeprowadzenie remontu z najwyższą dbałością

Utworzone: 2022-08-05 Statystyki

Przywrócenie linii autobusowej nr 163 na osiedle Rżąka

W związku z licznymi skargami mieszkańców osiedla Rżąka domagamy się od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie przywrócenia kursowania linii autobusowej nr 163 do naszego osiedla! UWAGA! - po podpisaniu petycji nie zapomnij potwierdzić w e-mailu że to ty złożyłaś/eś podpis!

Utworzone: 2022-08-30 Statystyki

Petycja o przywrócenie ciszy na akwenie jeziora Złotnickiego.

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, kierujemy do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego petycję o przywrócenie ciszy na akwenie jeziora Złotnickiego. Jezioro Złotnickie jak również teren wokół niego, jest obszarem o zróżnicowanym ekosystemie.Teren ten wpisany jest w Obszar Chronionego Krajobrazu. Jest to miejsce odpoczynku wielu osób, a przebywanie nad jeziorem jest okazją do tego, aby oderwać się od codzienności. Jest to najbliższy teren w odległości od Gryfowa Śląskiego, by ch

Utworzone: 2022-09-09 Statystyki