Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr. 12 na trasie Leszno - Lasocice - Długie Stare

Ministerstwo Infrastruktury Sz.P. Andrzej Adamczyk do wiadomościGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu   PETYCJA Szanowny Panie Ministrze, My wszyscy podpisani poniżej oraz na listach załączonych do niniejszego pisma – zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o spowodowanie budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 12 pomiędzy miejscowościami Leszno – Lasocice – Długie Stare, łącznie około 5 km. Temat ścieżki rowerowej trwa już od co najmniej 15 lat, pomimo zgłoszeń, wnios

Utworzone: 2019-02-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 614 599
2019 614 599

Kontynuacja serialu "Życie na wyścigach"

My niżej podpisani - Fani serialu  ‘’Życie na wyścigach ‘’ stacji Planet +, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontynuowanie produkcji serialu. Po dwóch świetnych częściach opisujących życie Rodziny Wyrzyków , gdzie praca z końmi staje się pasją i  gdzie wielu widzów pierwszy raz z serialem odwiedza Tor Wyścigów Konnych Służewiec, chcemy nadal śledzić losy bohaterów tej fascynującej serii. Jesteśmy zdania ,że propagowanie tak pięknego sportu jest szczególnie ważne w kraju, w którym konie maja tak

Utworzone: 2019-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 612 582
2019 612 582

Powrót widowiska tanecznego "Lamaila " do repertuaru Teatru Wielkiego w Łodzi

                                                                                  Łódź, dn.08.03.2019r                                                                       Grzegorz Schreiber                                                         Marszałek Województwa Łódzkiego   My, niżej podpisani, jesteśmy zaniepokojeni brakiem w repertuarze Teatru Wielkiego w Łodzi widowiska tanecznego Lamaila. Lamaila miała premierę 25 marca 2017 r. Uzyskała komplet znakomitych recenzji, została entuzja

Utworzone: 2019-03-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 610 590
2019 610 590

Budowa brakującej części ul. Literackiej - Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,         My, niżej podpisani mieszkańcy osiedla Strzeszyn, zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową brakującej części ulicy Literackiej.         Droga jest użytkowana przez mieszkańców osiedla Strzeszyn, ale korzystają z niej również mieszkańcy dzielnicy Podolany i  gminy Suchy Las. Stanowi ona główny dojazd z osiedla Strzeszyn do ul. Biskupińskiej, jak też jedyny dojazd do większości posesji znajdujących się w kwartale pomiędzy ulicam

Utworzone: 2019-01-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 609 603
2019 609 603

Uchylenie Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa w sprawie pozwolenia budowlanego dla PHN

   Sz. P. Zdzisław Sipiera   Wojewoda Mazowiecki   pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa   tel. 22 695 65 88   e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl    Wnosimy o podjęcie stosowanych działań zmierzających do uchylenia wielce szkodliwej dla lokalnej społeczności, a przede wszystkim niezgodnej z miejscowym prawem Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestora PHN SPV7 PHN K Sp. z o. o.   

Utworzone: 2019-06-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 608 607
2019 608 607

Petycja do Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka w sprawie likwidacji Obiektu Alfa - Muzeum Zimnej Wojny w Warszawie.

Historia Obiektu Alfa sięga połowy lat 70-tych XX wieku, okresu Zimnej Wojny i realnego zagrożenia wybuchem III wojny światowej. Zbudowany został jako jeden z elementów zapasowego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi PRL. Obiekt Alfa posiadał najnowocześniejsze na ówczesne czasy w Polsce laboratorium biologiczne III klasy bezpieczeństwa. Docelowo miały powstać trzy takie obiekty – Alfa, Beta i Gamma. Powstał tylko jeden. Obiekt Alfa pełnił rolę tajnego laboratorium wojskowego i obiektu doświadcza

Utworzone: 2019-09-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 597 584
2019 597 455

Wyraź sprzeciw wobec prawa zaostrzającego ustawę o broni i amunicji. Wyraź poparcie dla obywatelskiej ustawy o broni i amunicji (druk sejmowy 1692).

Rząd polski przygotowuje projekt ustawy, której celem jest implementacja (wprowadzenie do prawa polskiego) unijnej dyrektywy, która ma radykalnie ograniczyć możliwość posiadania broni przez praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków. Przebieg prac rządowych jest utajniany przed opinią publiczną. Unijna dyrektywa została przyjęta pod hasłem walki z terroryzmem i w celu przeciwdziałania zamachom terrorystycznym. Prawda zaś jest taka, że przestrzegający prawa obywatele UE w tym obywatele Polski z

Utworzone: 2018-03-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 15964 15278
2019 593 568

Petycja w sprawie przebudowy ulicy Krzyckiej we Wrocławiu

Wrocław, 1 kwietnia 2019 Pan Jacek Sutryk Prezydent Miasta Wrocławia   Szanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się do Pana w imieniu osób zamieszkałych przy ulicy Krzyckiej we Wrocławiu, mieszkańców Kleciny, jak również innych osób dla których jest to codzienna linia komunikacyjna. W ostatnim czasie, liczne wrocławskie ulice doczekały się remontów, modernizacji lub całkowitych transformacji. Niestety, dla wielu z nas główna droga dojazdów do pracy czy szkoły, wydaje się być kompletnie zapomniana. N

Utworzone: 2019-04-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 588 587
2019 588 588

Petycja do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Wyzwania współczesności  wymagają skutecznego państwa. Bezpieczeństwo i rozwój to dobra, które może zapewnić jedynie sprawnie działający system instytucji publicznych, procedur i oddanych służbie Polsce pracowników administracji. Centralne miejsce w tym systemie zajmuje korpus służby cywilnej. Tymczasem służba cywilna zmaga się z rosnąca fluktuacją kadr i coraz mniejszym zainteresowaniem pracą w administracji rządowej. Pozyskaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry nie sprzyja sytuacja płacowa w

Utworzone: 2019-03-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 583 580
2019 583 580

W sprawie zakazu zatrzymywania się przed Przychodnią Weterynaryjną na Siemieńskiego w Warszawie.

My niżej podpisani, klienci i pacjenci przychodni weterynaryjnej przy ul. Siemieńskiego 23, 02-106 Warszawa Ochota żądamy przywrócenia możliwości parkowania przed ww. przychodnią.Uniemożliwienie nam korzystania z pomocy lekarzy weterynarii Przychodni Weterynaryjnej przy ulicy Siemińskiego 23 jest nieetyczne i świadczy o braku empatii, a wręcz znieczulicy urzędników za to odpowiedzialnych, którzy nie starają się znaleźć rozwiązania dla problemu tyko zasłaniają się nieustanną niemożnością. Skoro p

Utworzone: 2019-02-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 580 564
2019 580 564

dokończenie ulicy Domagały

 Komitet Mieszkańców Osiedla Złocień „My, Złocień” Adres do korespondencji: ul. Malachitowa 10/10 30-798 Kraków e-mail: myzlocien@gmail.com      Szanowny Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków     Dotyczy: OR-03.1431.273.2018, ZDMK/T1.112/09, OR-03.0003.248.2019   W imieniu Komitetu Mieszkańców Osiedla Złocień „My, Złocień”, zwracamy się do Pana z dwiema prośbami. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których ulica Domagały wciąż pozostaje n

Utworzone: 2019-05-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 580 579
2019 580 579
Facebook