Najnowsze petycje

LIST OTWARTY GINEKOLOGÓW w stosunku do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Jeżeli jesteś GINEKOLOŻKĄ / GINEKOLOGIEM PODPISZ nasz list otwarty LIST OTWARTY GINEKOLOGÓW   Prawo do decydowania o własnym ciele, obok prawa do życia, jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. W demokratycznym państwie w latach dwudziestych XXI wieku, prawo to nie może być ograniczane w imię żadnych partykularnych przesłanek ani motywów religijnych. Rozwój myśli humanistycznej cywilizacji ludzkiej umożliwia każdemu człowiekowi rozwój oraz swobodną realizację siebie. Dał nam wszystkim również

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 929 892

List mieszkańców Powiatu Wołomińskiego do posła Piotra Uścińskiego - piekło kobiet

Do Piotra Uścińskiego, Posła na Sejm RP   Panie Pośle, jest Pan posłem reprezentującym w polskim parlamencie m.in. mieszkańców powiatu wołomińskiego. Powinien Pan reprezentować nas wszystkich, obywatelki i obywateli, o rożnych poglądach i wierze, zgodnie z preambułą Konstytucji RP. Powinien Pan w drodze dialogu i na bazie szacunku budować polską wspólnotę. Tymczasem, jako współautor wniosku do tzw. Trybunału Konstytucyjnego przyłożył Pan rękę do wprowadzenia jednego z najbardziej okrutnych praw

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 129 129

Petycja w sprawie zniżek w opłacie za odpady dla dużych rodzin w Gminie Alwernia

Na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. O petycjach (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1195, z póź. zm.).  Wnoszący petycję: Wojciech Olszewski, Alwernia Jako reprezentujący osoby popierające petycję (lista w załączeniu)  Zwracamy się z petycją do Rady Miejskiej w Alwerni o zmianę sposobu naliczania opłaty z tytułu wywozu odpadów segregowanych i wprowadzenia zwolnienia z opłat dla rodzin wielodzietnych na trzecie i każde kolejne dziecko.  Częściowe zwolnienie z opłat dotyczące gospodarstw domowych obejm

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 96 96

Oświadczenie akademiczek (i akademików) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020

Drogie Studentki i Studenci! Jako akademiczki pracujące na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu wyrażamy głębokie zaniepokojenie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020, który prowadzi do zaostrzenia i tak już restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego. W ten sposób odbierane jest kobietom prawo do decydowania o sobie, swoim zdrowiu i życiu.   Ten wyrok godzi w kobiety, ale jest też uderzeniem w prawa człowieka i podstawy humanizmu, zmuszając kobiety do rodzenia nawet w przypadku ciężkic

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 152 150

Petycja do Prezydenta RP o nadanie Dawidowi Szewczuk "Medal za Ofiarność i Odwagę".

W dniu 20-10-2020 w okolicach Lubina Dawid Szewczuk z narażeniem swojego życia obezwładnił i rozbroił bandytę atakującego siekierą jego ojca Romana Szewczuk uderzając go tym narzędziem w twarz w okolice lewego oka.

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 20 19

NIE dla likwidacji Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku

W 2020 r. planowane jest oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, w którym siedzibę znajdą wszystkie jego wydziały, w tym V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku przy ul. 1 Maja 15. Likwidacja V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku i przeniesienie jego zasobów do nowego budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie jest decyzją niekorzystną, zarówno z punktu widzenia przede wszystkim mieszkańców Ziemi Puckiej, jak i samorządu Powiatu Puckieg

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 523 519

PETYCJA O USUNIĘCIE prof. dr hab. Jakuba Steliny z listy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, dnia 26 października 2020 r.   Rektor Uniwersytetu Gdańskiego   prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego   prof. dr. hab. Jakub Stelina     PETYCJA O USUNIĘCIE prof. dr hab. Jakuba Steliny z listy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego   My, studenci Uniwersytetu Gdańskiego, absolwenci tej uczelni, obywatele wzywamy władze Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do podjęcia działań prowadząc

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2952 2880

Ukaranie Radnej Rady Miejskiej w Słupsku

W związku z nazwaniem przez p. Annę Mrowińską - Radną Rady Miejskiej w Słupsku, protestujących słupszczan "trzodą" oraz w związku z publicznymi groźbami pod adresem jedego z pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku, apelujemy do Przewodniczącej Rady Miejskiej o podjęcie odpowiednich działań. Radna Anna Mrowińska przekroczyła w sposób karygodny zapisy Kodeksu Honorowego Radnych Rady Miejskiej. Artykuł 5 Kodeksu stanowi: "Radny winien wypełniać swoje funkcje rzetelnie, z otwartością i gotowością po

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 511 502

Głośne TAK dla rozwiązania sejmu - Powiedzmy głośne nie rządowi

My obywatele Polski mówimy głośne i stanowcze  NIE dla działań rzadu RP . Wobec tego rządamy rozwiązania sejmu w trybie natychmastowym . Ostatnie wydarzenia pokazują jasno , że rząd nie radzi sobie z epidemią COVID-19 i podejmuje katastrofalne w skutkach decyzje . Nie respektuje prawa , steruje Państwem głównie za pomocą nieprecyzyjnych , dziurawych jak sito ustaw i rozporządzeń . Wyprowadza z budżetu miliardy pod pretekstem walki z epidemią jednym z takich wyprowadzeń było przewiezienie 8 ton m

Utworzone: 2020-10-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 221 208

Petycja o zniesienie zakazu sprzedaży alkoholu na wynos / w dostawie dla przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

Monika Liszczak- Roehr                                                              Warszawa, 26.10.2020 bar Wieczorny ul. Wiśniowa 46 02-520 Warszawa                                               Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX Kadencji   W imieniu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze gastronomicznym proszę o zniesienie na czas pandemii zapisów Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko

Utworzone: 2020-10-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1217 1203Facebook