Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla spalarni śmieci Gmina Wągrowiec- Nowe

                                                                                        Wójt Gminy Wągrowiec                                                                                            Przemysław Majchrzak                                                                                                      Urząd Gminy ul. Cysterska 22                                                                                         Wągrowiec 62-100                                             

Utworzone: 2021-05-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 283 278
30 dni 283 278

Sprzeciw wobec projektu włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych

My, Rodzice/opiekunowie, nauczyciele specjaliści dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych, chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie wobec planowanych zmian w polskim systemie oświaty, zapisanych w projekcie „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca”. Dla nas szalenie ważna jest idea integracji naszych niepełnosprawnych dzieci ze społeczeństwem. Jednak nie możemy zgodzić się na integrację, polegającą na zapisaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj

Utworzone: 2021-02-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5451 5416
30 dni 280 277

PETYCJA w sprawie ochrony drzew zagrożonych wycinką w związku z inwestycją realizowaną przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,   My, niżej podpisani, mieszkańcy Zamościa, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, działając społecznie i w interesie publicznym zwracamy się o zachowanie istniejącego drzewostanu, wytypowanego do wycinki przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków w Zamościu. Drzewa przy tej ruchliwej ulicy, neutralizują codziennie serwowaną nam dawkę toksyn w postaci spalin, a w okresie letnim dodatkowo

Utworzone: 2021-04-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 267 263
30 dni 267 263

Petycja w sprawie ochrony historycznych nawierzchni kamiennych na obszarze Starego Miasta w Poznaniu

Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 Poznań     Petycja w sprawie ochrony historycznych nawierzchni kamiennych na obszarze Starego Miasta w Poznaniu     Szanowny Panie Prezydencie      Z wielkim niepokojem śledzimy doniesienia medialne dotyczące planowanego remontu nawierzchni Starego Rynku w Poznaniu oraz uliczek przyrynkowych. Nie kwestionujemy konieczności remontu nawierzchni Rynku i okolicznych ulic oraz dostosowania przestrzeni Starego Miast

Utworzone: 2021-04-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 263 262
30 dni 263 262

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów "Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak chorobylub innego fizycznego upośledzenia"WHO 1948r.   Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2):"Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady".   List otwarty polskich lekarzy, na

Utworzone: 2020-10-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 22095 20155
30 dni 261 227

Petycja przeciwko uszkadzaniu i wycince drzew na Osiedlu Nowe Miasto położonych na działce 3/22, obręb 1045, w Szczecinie

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz   PETYCJA MIESZKAŃCÓW SZCZECINA PRZECIWKO USZKADZANIU I WYCINCE DRZEW NA OSIEDLU NOWE MIASTO POŁOŻONYCH NA DZIAŁCE 3/22 OBRĘB 1045     Szanowny Panie Marszałku,    Drzewa rosnące w pasie drogowym na działce nr 3/22 w obrębie 1045 były uszkadzane od miesięcy w wyniku prowadzonej rozbudowy osiedla Nowe Forty, a zgłoszenia w tej sprawie, m.in. do Urzędu Miasta, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Straży Miejskiej – pozostawały bez r

Utworzone: 2021-04-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 259 255
30 dni 259 255

Amantadyna - natychmiastowe dopuszczenie do leczenia w Covid 19

Wezwanie skierowane do: Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego       Od pewnego czasu obserwujemy bardzo dużą liczbę zgonów ludzi (ponad 500 dziennie), szpitale są przepełnione. Wiele razy słyszymy w mediach, zarówno z ust lekarzy jak i rządzących, że jesteśmy na wojnie przeciwko niewidzialnemu przeciwnikowi jakim jest koronawirus SARS-CoV-2. Na wojnie walczy się z przeciwnikiem znanymi dotąd sposobami oraz poszukuje się now

Utworzone: 2021-04-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 258 248
30 dni 258 248

Sprzeciw wobec drogi asfaltowej w Lesie Zagórskim w Sosnowcu

My, niżej podpisani Mieszkańcy i Bywalcy wymienionych terenów nie wyrażamy zgody na wykonanie drogi asfaltowej w Lesie Zagórskim. W związku z wizytą przedstawicieli MZUK na terenie Lasu Zagóskiego oraz przedstawieniem w Prezydium Urzędu Miejskeigo trzech koncepcji "szlaku rowerowego" wyrażamy sprzeciw koncepcji, która przewiduje położenie asfaltu w środku lasu. Lasu, który ulega zagładzie ze względu na masową wycinkę drzew. Tak, ze względu na zniszczenia występujące na tym terenie (spowodowane g

Utworzone: 2021-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 239 238
30 dni 239 238

Petycja ws. budowy kanalizacji w dzielnicy Piekary w Gnieźnie i we wsi Piekary oraz modernizacji drogi wojewódzkiej nr 190

P E T Y C J A dotycząca podjęcia wspólnych przygotowań i opracowania dokumentacji projektowej związanej z budową kanalizacji w dzielnicy Piekary w Gnieźnie oraz we wsi Piekary, a także w sprawie zawnioskowania do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dt. modernizacji drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku ul. Kłeckoska w Gnieźnie – wieś Piekary Niniejszym, działając jako przedstawiciele mieszkańców Gminy Gniezno i Miasta Gniezna, zwracam

Utworzone: 2021-05-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 237 235
30 dni 237 235

Sprzeciw wobec budowy fermy drobiu w Wilczeńcu Fabiańskim.

W Wilczeńcu Fabiańskim, na naszej pięknej i spokojnej wsi, inwestor w osobie Macieja Piecucha, chce założyć Fermę drobiu. Obwieszczenie dotyczące wystawienia pozytywnej opinii co do realizacji tego projektu przypieczętowane przez Wójta Gminy zawisnęło kilka dni temu na tablicy ogłoszeń. W obwieszczeniu czytamy między innymi: ... "Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, postanowieniem z dnia 18.03.2021 r. znak: SG-I-P.720.6.2021 zaopiniował pozytywnie realizację planowanego przed

Utworzone: 2021-04-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 237 235
30 dni 237 235