Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Apel o utworzenie Państwowej Służby Ochrony Przyrody

My niżej podpisani, zwracamy się do polskiego Rządu, posłów i senatorów, do polityków, którym leży na sercu dobro polskiej przyrody z apelem o utworzenie w Polsce profesjonalnej państwowej służby ochrony przyrody. Uzasadnienie: Ostatnie wydarzenia z udziałem wilków, nie tylko te nagłośnione przez media sprawy w Poznaniu, Swarzędzu, Białowieży i Brzozowie, ale też alarmujący wzrost nielegalnych odstrzałów tych drapieżników i nieskuteczność policji w ściganiu sprawców, obnażyły dotkliwy brak profe

Utworzone: 2021-04-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3000 2894
7 dni 44 43

Przyspieszenie prac nad dostępem do refundacji Zolgensma w Polsce

Szanowny Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia Szanowny Pan Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta Zwracamy się z apelem o przyspieszenie prac nad dostępem do refundowanej Terapii Genowej lekiem Zolgensma w Polsce. Jednocześnie wnosimy o objęcie refundacją wszystkich pacjentów spełniających kryteria Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z zaleceniami producenta. Rdzeniowy zanik mięśni, to choroba, w której z powodu wady genetycznej obumierają neurony w rdzeniu kręgow

Utworzone: 2021-04-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5076 4856
7 dni 41 41

Petycja do Nadleśnictwa Celestynów

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne uporządkowanie lasu w wydzieleniu 167 A po pracach prowadzonych przez Nadleśnictwo w grudniu 2020, czyli o usunięcie zalegających drągów i belek, tak aby las nadal mógł służyć mieszkańcom okolicznych osiedli. Obecnie ze względu na skalę wycinki i stan lasu jego funkcja społeczna została ograniczona do minimalnej.  Uzasadnienie  Przez dziesięciolecia znajdujący się w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego las pełnił funkcję parku dla mieszkańców Falenicy,

Utworzone: 2021-05-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 97 95
7 dni 36 34

Graffiti na Gocławiu

Warszawa, 8 kwietnia 2021Szanowny PanTomasz KucharskiBurmistrz Dzielnicy Praga PołudnieUlica Grochowska 274 03-841 Warszawa     Petycja My niżej podpisani mieszkańcy i mieszkanki Gocławia zaniepokojeni występowaniem licznych aktów wandalizmu w postaci nielegalnego graffiti, które jest powszechne na naszym osiedlu oraz oszpeca krajobraz naszego kochanej okolicy. Apelujemy o zajęcie się sprawą graffiti w przestrzeni miejskiej. Zauważyliśmy, że przestrzeń miejska jest pełna ilustracji, często zawi

Utworzone: 2021-04-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 55 55
7 dni 34 34

PETYCJA w przedmiocie wstrzymania prac nad zmianami przepisów określających warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

                                                                           Prezes Rady Ministrów                                                                              Kancelaria Prezesa Rady Ministrów                                                                              Al. Ujazdowskie 1/3                                                                              00-583 Warszawa                                                                                Sejm Rzeczpospolitej Po

Utworzone: 2021-05-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 33 32
7 dni 33 32

Zostawmy animatorów!

Robert FirmhoferDyrektor NaczelnyCentrum Nauki Kopernik Szanowny Panie Dyrektorze, Stanowczo sprzeciwiamy się dzieleniu zespołu animatorów poprzez degradowanie części z nich. Chodzi tu o członków zespołu posiadających to samo doświadczenie, szkolenia oraz będących w równym stopniu zaangażowanymi w pracę w CNK. Uważamy, że przedłużanie umów z wybranymi z niejasnych powodów animatorami, a proponowanie innym animatorom umowy na nowe stanowisko - o niższym wynagrodzeniu i wymaganiach, dla którego ni

Utworzone: 2021-05-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 33 33
7 dni 33 33

Zatrzymanie budowy spalarni odpadów medycznych w Gminie Ludwin

Gmina Ludwin chce się bogacić na pieniądzach ze spalarni odpadów usytuowanej 500 m od budynków mieszkalnych w sercu Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Odwiedzasz Pojezierze Łęczyńsko Włodawskie latem? Kąpałeś się w Krasnym, Rogóźnie, Piasecznie, Zagłęboczu albo łowisz ryby na Krzczeniu? Dzięki prężnie działającemu Wójtowi Gminy Ludwin możesz zacząć planować wypoczynek w innym miejscu. W środku turystycznych terenów planuje wspólnie z tajemniczymi inwestorami budowę wielkiej, wojewódzkiej spalar

Utworzone: 2021-05-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 380 364
7 dni 33 33

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów "Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak chorobylub innego fizycznego upośledzenia"WHO 1948r.   Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2):"Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady".   List otwarty polskich lekarzy, na

Utworzone: 2020-10-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 22095 20155
7 dni 31 27

Petycja poparcia na dalszy najem lokalu pod działalność Galerii Sztuki w Oknie w Wejherowie przy ul. Puckiej 14. List otwarty do Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Szanowny Pan,               Krzysztof Hildebrandt      Prezydent Miasta Wejherowa   LIST OTWARTY   Szanowny Panie, Jestem mieszkanką Wejherowa, tutaj się urodziłam, pracuję, wychowuje swoje dzieci. Jestem też absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Malarstwo. Od 2012 roku  udzielam się społecznie w artystycznych akcjach na terenie naszego miasta. Obrałam sobie za cel rozpowszechnianie sztuki współczesnej wśród mieszkańców Wejherowa. Jestem współorganizatorką Spichlerza Sztuki

Utworzone: 2021-04-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 299 291
7 dni 30 30

Petycja w sprawie przekazania działki nr 3/114 przy ul. Kartograficznej pod szkołę podstawową oraz teren sportowo-rekreacyjny z parkiem.

Sz. P. Małgorzata Gośniowska-Kola Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa kontakt@kowr.gov.pl     Szanowna Pani Dyrektor, Wnoszę i apeluję o bezpłatne przekazanie 4,5 hektarowej działki nr 3/114 z obrębu 4-16-38 przy ulicy Kartograficznej m. st. Warszawa - Dzielnica Białołęka pod nową szkołę podstawową oraz teren sportowo-rekreacyjny z parkiem. Samorząd składając w dniu 7 lutego 2020 roku kompletny wniosek o „nieodpłatne przekazanie na rzecz m. s

Utworzone: 2021-04-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1344 1342
7 dni 30 30