Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #125

2015-09-19 16:25

J.T Gross jest człowiekiem szkalującym Polskę,bez względu na fakty, z którymi kompletnie się nie liczy.Stosując manipulacje,
rozprzestrzeniając fałsz godzący w dobre imię Polski, stał się
niegodnym Orderu Zasługi dla RP.Tym samym spełnia wymogi
ustawy o orderach i odznaczeniach.art.36 -1 dot.możliwości pozbawienia ww.odznaczenia.