Nie dla likwidacji Kurczaków

Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

 

 

Biuro Prezydenta m.st. Warszawy 
Prezydent m. st. Warszawy 

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat warszawski
woj. mazowieckie

 

Petycja

 

Szanowna Pani Prezydent!

Szanowny Zarządzie Dróg Miejskich! 

 

My, niżej podpisani, reprezentowani przez właścicieli Pawilonu Gastronomicznego “Burger Boy” Tadeusz Bartosiewicz, NIP 1131197073, wnosimy o:

1) zmianę negatywnej decyzji Prezydent m. st. Warszawy o nr. ZDM/GPD/K/1B/P/391/2018 dotyczącej dalszego funkcjonowania obiektu - kiosku zlokalizowanego na pasie drogowym ul. Dolnej w rejonie ul. Belwederskiej, na decyzję pozytywną.

2) umożliwienie dalszego prowadzenia obecnej działalności gospodarczej podmiotu reprezentującego grupę podmiotów niniejszej petycji,

3) przedłużenie zajęcia pasa drogowego na okres kilkuletni oraz umożliwienie osobom prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pawilon Gastronomiczny “Burger Boy” Tadeusz Bartosiewicz dostosowanie obiektu do jakości lub spełnienia przez obiekt warunków funkcjonalnych, architektonicznych i urbanistycznych, uzasadniających jego dalszą obecność w przestrzeni miasta.

 

Nawiązując do negatywnej opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta na zapytanie Zarządu Dróg Miejskich, skutkującej wydaniem negatywnej decyzji z upoważnienia Prezydent m. st. Warszawy o nr ZDM/GPD/K/1B/P/391/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. co do dalszego funkcjonowania obiektu zlokalizowanego na pasie drogowym ul. Dolnej w rejonie ul. Belwederskiej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę decyzji negatywnej i umożliwienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W tym pawilonie gastronomicznym od ponad 20 lat prowadzimy działalność gospodarczą - sprzedaż kurczaków z rożna dla mieszkańców Warszawy i okolic. Od początku działalności zatrudniamy pracowników, płacimy podatki, nie zawieszamy zakazanych reklam i całkowicie respektujemy prawo. Planowaliśmy modernizacje i odnowienie obiektu, jednakże z powodu krótkich, około-rocznych decyzji przedłużających funkcjonowanie kiosku i ciągłych odmowach odremontowania miejsca - nie mogliśmy zaplanować w naszym budżecie wydatków, aby zainwestować w modernizacje kiosku.

 

Opiniowany obiekt jest miejscem kultowym na gastronomicznej mapie Warszawy. Od ponad 20 lat codziennie setki osób z całej Warszawy przyjeżdża specjalnie do nas, aby kupić kurczaka z rożna. Gościmy codziennie na wielu stołach Warszawiaków, będąc jednym z pierwszych powojennych pawilonów gastronomicznych. Warszawiacy uważają, że jesteśmy nieodłączną częścią tego miasta, stanowiąc dla nich ważne miejsce w codziennym życiu. Co więcej, w dużej mierze zakupów dokonują u nas często osoby, których nie stać na stołowanie się w drogich restauracjach, mocno związane lokalnie z Sielcem, Dolnym Mokotowem oraz okolicami. Jesteśmy na rogu Belwederskiej i Dolnej od lat i służymy właśnie tym mieszkańcom. W tych trudnych dla nas chwilach, w obliczu zamknięcia naszej działalności uważamy, że mamy prawo wypowiedzieć się w imieniu tych osób, gdyż mówimy jednym głosem. Prosimy zatem, aby miasto nie zapominało o nas - warszawiakach cechujących się dużym patriotyzmem lokalnym i mocno przywiązanych do swojego miejsca zamieszkania - Mokotowa czy po prostu Warszawy. Łatwo jest jedną decyzją usunąć symbole, stanowiące ważny punkt dla mieszkańców od wielu lat. Trudniej jest kultywować te miejsca i starać się, aby dalej służyły Warszawiakom. Taką misję ma właśnie ta petycja.

 

Ponadto, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że właścicielce działalności gospodarczej prowadzonej w obiekcie zostało jedynie kilka lat do przejścia na emeryturę. Tym samym, negatywna opinia powoduje odebranie jej jedynego źródła utrzymania oraz powoduje konieczność zerwania stosunków handlowych z kontrahentami.

 

Jest rozwiązanie obecnej sytuacji, które nie musi polegać na zamykaniu naszej działalności. Zamiast zamykać miejsca kultowe, symboliczne, wpisujące się w miejską tkankę od lat - przywróćmy im świetność i dostosujmy do panujących obecnie standardów. Jesteśmy otwarci i mamy plan jak odnowić nasz obiekt - aby dalej cieszył Warszawiaków z Dolnego Mokotowa. Dlatego prosimy o zmianę negatywnej decyzji i pozytywne ustosunkowanie się do niniejszej petycji.

 

Liczymy, że nasze sugestie zostaną zrealizowane z korzyścią dla okolicznych mieszkańców i wszystkich osób przechodzących i wykorzystujących na codzień skrzyżowanie ulic Belwederskiej oraz Dolnej.


Tadeusz Bartosiewicz, dg Pawilon Gastronomiczny "Burger Boy" Tadeusz Bartosiewicz, +48 694124812    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tadeusz Bartosiewicz, dg Pawilon Gastronomiczny "Burger Boy" Tadeusz Bartosiewicz, +48 694124812 do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook