O prawo głosu dla wszystkich

Warszawa, dnia 8 października 2018 r.

 

Adresat: 

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

Plac Bankowy 3/5 00-137 Warszawa

   Szanowna Pani Prezydent,  

Zbliżają się wybory samorządowe. Niestety okazuje się, że nie wszyscy warszawiacy i warszawianki będą mogli wziąć w nich udział, mimo przysługującemu każdemu konstytucyjnego prawa wyborczego. Mowa o osobach w kryzysie bezdomności, którym na skutek biurokratycznej wykładni prawa, odmawia się wpisu do rejestru wyborców. Na ten problem zwracał kilkakrotnie uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich – ostatnio w wystąpieniu z dnia 8 sierpnia 2018 roku.  

Uważamy, że możliwość oddania głosu w wyborach jest podstawą demokracji. Odmowę wpisu do rejestru wyborców osób bez stałego adresu zamieszkania należy uznać za dyskryminację ze względu na biedę. 

Naszym zdaniem nie ma konieczności zmiany istniejących przepisów, aby ten problem rozwiązać.  Wystarczy mniej biurokratyczna, prokonstytucyjna i funkcjonalna wykładnia obowiązującego prawa, co udowodnili  w analizie prawnej prawnicy Kancelarii Zaangażowanej Społecznie - Prawo do Prawa: Czy osoby w kryzysie bezdomności mają prawa wyborcze? Analiza realizacji prawa osób nigdzie niezamieszkałych do czynnego udziału w wyborach”.

 

Ze względu na to, że to Prezydent m.st. Warszawy prowadzi rejestr wyborców, zwracamy się właśnie z apelem o podjęcie kroków w celu rozwiązania tego problemu. Przykładem takiego działania mogłoby być przesłanie w trybie pilnym do każdej dzielnicowej Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich wytycznych, wskazujących, jakiej należy dokonać wykładni prawa, aby nikomu nie odmawiano wpisu do rejestru wyborców tylko dlatego, że znajduje się w trudnej sytuacji społecznej, a przede wszystkim trudnej sytuacji mieszkaniowej. Mamy nadzieję, że nasza analiza będzie pomocna przy sformułowaniu tych wytycznych. 

Wyrażając przekonanie, że sprawa praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych jest ponad podziałami politycznymi, zwróciliśmy się z prośbą o poparcie naszego apelu do wszystkich komietetów wyborczych zarejestrowanych na terenie Warszawy. Nasz apel poparły Komitety Wyborcze: KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, KWW Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskiej, KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa, oraz KW Partii Razem. 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Roman Laskowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook