o stworzenie terenu zielonego we wschodnich Naramowicach

Sz. P.
Jacek Jaśkowiak  
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,
działka_przy_ul_Czarnucha1.jpg
zwracamy się z prośbą o zablokowanie sprzedaży działki miejskiej przy ul. Czarnucha – obręb Naramowice, arkusz 11, działka 29/117 (RIVa, RIVb, RV), o powierzchni 6929 mkw., KW PO1P/00170756/0.

Od kilku lat mieszkańcy Naramowic starają się o teren publiczny na potrzeby zieleni, sportu i rekreacji we wschodniej części dzielnicy. Obecnie ruszyły wielkie inwestycje mieszkaniowe, zatem stworzenie takiego obszaru jest sprawą pilną.

Działka o której mowa sąsiaduje z terenem szkoły – Technikum Ogrodniczego. Przed zmianą planu miejscowego była przewidziana pod rozbudowę szkoły (usługi oświatowe).

W trakcie kampanii wyborczej podkreślał Pan znaczenie terenów zielonych w mieście. Dlatego właśnie do Pana kierujemy naszą prośbę o pomoc w zablokowaniu sprzedaży działki i znalezieniu rozwiązania dla powstania terenu sportowo-rekreacyjnego w zieleni dla wschodnich Naramowic.

Poniżej przedstawiamy ważne argumenty stojące za naszą prośbą:

1. Na obszarze wschodnich Naramowic może zamieszkać 20 tysięcy osób (tyle mieszka obecnie na terenie całej dzielnicy!). Oznacza to podwojenie liczby ludności.

2. Na obszarze wschodnich Naramowic nie ma obecnie przewidzianego żadnego publicznego terenu zielonego z usługami sportu. Jest on jednak pilnie potrzebny.

3. Działka przeznaczona do sprzedaży jest już w wysokim stopniu zadrzewiona. Jest zatem dobrym terenem pod stworzenie obszaru zieleni i rekreacji.

4. Negatywną opinię nt sprzedaży wystosowała Rada Osiedla Naramowice – uchwała z dnia 20 lipca 2018 nr XLV/268/II/2018.

Mamy nadzieję na pomoc Pana Prezydenta w stworzeniu terenu zielonego dla wschodniej części naszej dzielnicy.

Z wyrazami szacunku,
mieszkańcy Osiedla Naramowic.

Osoba do kontaktu w imieniu mieszkańców – Paweł Sowa (nowo wybrany radny do Rady Miasta Poznania, mieszkaniec Naramowic), os. Łokietka 3/33, 61-616 Poznań

Facebook