Dokończmy budowę ogrodzenia SP19 w Łodzi.

W roku 2018 wykonano wymianę pierwszej części ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi. Inwestycję przeprowadzono w ramach programu Inicjatywa Lokalna Urzędu Miasta Łodzi na rok 2018, przy znaczącym wsparciu społeczności lokalnej. Jednocześnie wykonano termomodernizację budynku i uporządkowano otaczający go teren. Przeprowadzono modernizację wielu pomieszczeń wewnątrz szkoły. Projekt dotyczący remontu sali gimnastycznej zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 okazał się zwycięskim i został przekazany do realizacji. Szkoła powoli, lecz sukcesywnie staje się ozdobą lokalnej przestrzeni. Szpeci ją jednak zniszczona część ogrodzenia, pamiętająca minioną epokę, kontrastująca z częścią nową, utrzymaną w stylistyce nowoczesnej. W związku z tym, jako mieszkańcy osiedla bezpośrednio sąsiadującego z terenem Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi, zwrócimy się z wnioskiem do Urzędu Miasta Łodzi, Biura ds. Partycypacji Społecznej o podjęcie działań zmierzających do wymiany kolejnej części ogrodzenia szkoły. Sfinansowanie takiej inwestycji w ramach programu Inicjatywa Lokalna podniesie walory estetyczne otaczającej nas przestrzeni, zwiększy bezpieczeństwo naszych dzieci uczęszczających do szkoły oraz, co nie mniej ważne, zintegruje społeczność lokalną bezpośrednio uczestniczącą w budowie ogrodzenia. Aby budowa drugiej części ogrodzenia została zrealizowana w ramach programu Inicjatywa Lokalna niezbędne jest poparcie złożonego wniosku przez jak największą liczbę mieszkańców osiedla. Poparcie takie można wyrazić podpisując tę petycję. Twój podpis oznacza tylko, że popierasz inicjatywę dokończenia wymiany ogrodzenia. Dla urzędu ważne będą tylko podpisy osób mieszkających w Łodzi. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie. 

Inicjatorzy projektu.


Michał Hadryś, Rada Rodziców SP19    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Michał Hadryś, Rada Rodziców SP19 do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook