MIESZKAŃCY KIELC! DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE potrzebują nowego budynku na ośrodek. Prosimy o Wasze podpisy!

                                                                            Kielce, 21.02.2019r.

 

Prezydent Miasta Kielce

Bogdan Wenta

       

Szanowny Panie Prezydencie


My, rodzice i opiekunowie wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego (OREW) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach mieszczącego się przy ul. Chęcińskiej 23 w Kielcach, zwracamy się z prośbą o udostępnienie nowego budynku o większym metrażu na potrzeby tegoż Ośrodka, jak również na utworzenie w nim Środowiskowego Domu Samopomocy dla uczniów kończących edukację w OREW.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy zapewnia wielospecjalistyczną opiekę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Obecnie liczy 78 wychowanków, z czego 95% wymaga poruszania się na specjalistycznych wózkach. Pragniemy podkreślić, że dla nas rodziców i opiekunów pobyt naszych dzieci w OREW jest bardzo ważny zarówno w aspekcie terapeutycznym , jak i społecznym, ponieważ jest to część ich codzienności mająca ogromny wpływ na ich życie. Fachowa i wielospecjalistyczna opieka jaką objęte są tam nasze pociechy daje im możliwość jak najlepszego rozwoju oraz godne i lepsze życie. Nie bez znaczenia jest również panująca tam rodzinna i niepowtarzalna atmosfera, dzięki czemu wychowankowie czują się bezpiecznie i traktują Ośrodek jak drugi dom. Jednakże budynek przy ul. Chęcińskiej jest zbyt mały na prowadzenie takiej placówki. Wąskie, ciasne korytarze, małe sale terapeutyczne, jedna winda w budynku, małe łazienki, itp. nie pozwalają w pełni realizować zamierzonych celów terapeutycznych z naszymi pociechami. Zarówno dyrekcja Ośrodka, jak i kadra starała się rozwiązywać ten problem, jednakże tworzone przez nią rozwiązania okazywały się niewystarczające. Przyczyną tego jest to, że pomimo ogromnych chęci, nie są w stanie przeskoczyć istniejących barier lokalowych. Należy również podkreślić, iż problem ten z roku na rok staję się coraz większy, gdyż dzieci rosną, są coraz większe oraz wymagają większego (stosownie do wieku) zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Chcemy zauważyć, że OREW przy ul Chęcińskiej 23, jest jedyną placówką w Kielcach dającą naszym dzieciom tak dużą i bogatą ofertę bezpłatnych zajęć specjalistycznych (rehabilitacja, logopeda psycholog, dogoterapia, hipoterapia itp.). Ważną częścią terapii w placówce jest integracja społeczna. Czymś naturalnym stały się już spacery wychowanków z opiekunami ulicami Kielc, wyjścia do kina, teatru, muzeum, czy kawiarni. Nieodzownym elementem integracji społecznej jest również organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych. To dzięki nim nasze niepełnosprawne dzieci mają możliwość po raz pierwszy wystąpić na scenie i w końcu poczuć się zauważonym i docenionym, kimś ważnym. My rodzice pragnęlibyśmy uczestniczyć w tych wydarzeniach, jednak warunki lokalowe nie dają możliwości pomieszczenia wszystkich rodziców i zaproszonych gości. Patrząc na radość naszych dzieci jaką daje im pobyt w OREW, nie wyobrażamy sobie oddania ich
w inne ręce. To przecież praca fachowej kadry terapeutów przyczynia się do ich małych i dużych sukcesów, do otwierania się na otaczający je świat i poznawanie tego świata. Jednocześnie pragniemy, aby przebywały one w godnych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Jesteśmy przekonani, że odpowiednie zaplecze lokalowe pozwoli Ośrodkowi na optymalną pracę i realizację w pełni założonych celów. Nowy przestronny budynek dałby również szansę na utworzenie w nim Środowiskowego Domu Samopomocy dla uczniów kończących edukację w OREW. Ich sprzężone niepełnosprawności często uniemożliwiają znalezienie im miejsca w istniejących obecnie placówkach w Kielcach, przez co zostają oni skazani na zamknięcie w domu. Jak wiemy przy takich niepełnosprawnościach terapia nie kończy się w wieku 21, czy 25 lat , ale musi trwać dalej, ponieważ jej brak niweczy wieloletnie działania wielu terapeutów i nas rodziców dążące do optymalnego rozwoju naszych dzieci.
Utworzenie ŚDS razem z OREW, byłoby dla nich kolejnym etapem w ich już dorosłym życiu, który rozpoczęłyby bez tak dużego obciążenia jak zmiana otoczenia, ale przede wszystkim nie pozwoliłoby na ich wykluczenie społeczne. Dla nas rodziców i opiekunów jest to ogromnie ważne, tak jak wsparcie i pomoc ze strony takiej placówki w codziennym życiu, ponieważ po wielu latach walki o lepsze jutro dla naszych dzieci, my również podupadamy na zdrowiu, a co gorsza starzejemy się. Jesteśmy zdania, że nowy budynek o odpowiednim metrażu zwiększy szansę na poprawę rozwoju obecnych jak i przyszłych wychowanków OREW oraz zabezpieczy ich przyszłość dzięki utworzeniu ŚDS.
Prosimy o okazania serca i przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

 

Z wyrazami szacunku

Rodzice i opiekunowie
wychowanków OREW przy ul. Chęcińskiej 23 w Kielcach
Zarząd PSONI

Dyrektor MOPR Kielce

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Joanna do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook