Protest przeciwko zachowaniu Burmistrza Gminy Krzeszowice na IV Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach dnia 27 grudnia 2018 r.

Protest przeciwko zachowaniu Burmistrza Gminy Krzeszowice Pana Wacława Gregorczykana IV Sesji rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 27 XII 2018

 

 „No widać, że jest pan młodym radnym, młodym człowiekiem, no nie ma pan wiedzy”

 

 Wyrażamy głębokie oburzenie spowodowane powyższą wypowiedzią Burmistrza Gminy Krzeszowice Pana Wacława Gregorczyka na IV Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 27 XII 2018. Na przedmiotowej sesji Pan Burmistrz Wacław Gregorczyk w bardzo niekulturalny i nieprofesjonalny sposób odniósł się do Radnego Rady Miejskiej w Krzeszowicach Pana Kamila Kłosowskiego, wytykając mu rzekomy brak wiedzy spowodowany młodym wiekiem. Wypowiedź Pana Burmistrza została odebrana przez część mieszkańców  gminy Krzeszowice jako akt dyskryminacji i lekceważenia nie tylko Pana Kamila Kłosowskiego, ale również przez osoby, które poparły kandydaturę Pana Kamila Kłosowskiego na radnego w wyborach samorządowych w 2018 roku, oraz młodych mieszkańców gminy.

 Ponadto od pewnego czasu zauważamy bardzo negatywne nastawienie Pana Burmistrza Wacława Gregorczyka wobec potrzeb szczególnie dzieci, młodzieży i osób w młodym wieku. Wymownym tego przykładem jest brak uruchomienia dla nich miejskiego lodowiska w okresie zimowym 2018/19. W czasie trwania kadencji poprzedniego Burmistrza Pana Czesława Bartla było nie do pomyślenia, by zakupione przez gminę lodowisko w czasie ferii zimowych nie zostało zainstalowane. Za skrajnie krzywdzącą uważamy też odmowę wzięcia udziału w dofinansowanym przez Województwo Małopolskie w 50%  projekcie nauki jazdy na nartach dla dzieci pod nazwą „Jeżdżę z głową”, w którym bierze udział 69 gmin z Małopolski . Pod dużym znakiem zapytania stoi realizacja sztandarowej obietnicy wyborczej Pana Wacława Gregorczyka, tj. budowy w Krzeszowicach kompleksu basenowego z krytą pływalnią, tak potrzebnego przede wszystkim dzieciom, młodzieży i ludziom młodym, ale także osobom starszym, chociażby dla odpoczynku i relaksu. Teraz doszedł do tego akt dyskryminacji i lekceważenia Radnego Rady Miejskiej w Krzeszowicach Pana Kamila Kłosowskiego ze względu na jego młody wiek.

 Mając to wszystko na uwadze żądamy od Pana Burmistrza Wacława Gregorczyka publicznych przeprosin za swoje nieodpowiedzialne i niestosowne zachowanie wobec Pana Kamila Kłosowskiego, a co za tym idzie wobec młodych mieszkańców naszej gminy, których reprezentuje w Radzie Miejskiej Krzeszowice Pan Kamil Kłosowski.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kinga do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook