Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Skwer im. Tadeusza Huberta Jakubowskiego w Pruszkowie

Szanowne Pruszkowianki, Szanowni Pruszkowiacy oraz Szanowni Sąsiedzi!Na początku grudnia tego roku minie trzy lata odkąd nie ma już z nami Tadeusza Huberta Jakubowskiego. Postaci niezwykłej, niepowtarzalnej i jedynej w swoim rodzaju. Człowieka, który całe życie mieszkał w naszym mieście przy "najpiękniejszej ulicy świata" czyli ul. Topolowej. Dzięki niemu mieliśmy możliwość poznania dawnego Pruszkowa, nie z perspektywy historyka ale zwykłego mieszkańca. Mieszkańca, który dorastał razem z miastem

Utworzone: 2022-11-02 Statystyki

Petycja w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miasta w Piszu

Szanowny Panie Burmistrzu! Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Urzędu Miejskiego w Piszu.Jako mieszkańcy Pisza i okolicznych miejscowości, uważamy, iż obecne godziny przyjęć interesantów nie odpowiadają oczekiwaniom aktywnych zawodowo, pracujących osób. Urząd Miejski pracuje w godzinach od 7.15 do 15.15, dla wielu osób takie godziny otwarcia Urzędu Miejskiego skutkują brakiem możliwości załatwienia niezbędnych spraw, bez wzięcia wolnego dnia w p

Utworzone: 2022-11-08 Statystyki

Petition on the establishment of a fixed air connection on the route Akureyri (Iceland) - Poland.

Petition on the establishment of a fixed air connection on the route Akureyri (Iceland) - Poland.   We kindly ask you to consider and respond positively to our request regarding the creation of an air connection on the Akureyri - Poland, Poland-Akureyri route.   In the north and east of Iceland (not only in Akureyri) there is a very large community of people from Poland as well as from Central and Eastern Europe including Slovaks, Czechs, Ukrainians, and Lithuanians.   The journey from Akurey

Utworzone: 2022-12-02 Statystyki

Petycja do Rady Miasta Katowice o podjęcie działań zwalczających ubóstwo energetyczne na terenie miasta Katowice

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rady Miasta Katowice o natychmiastowe podjęcie kroków w sprawie rosnącego ubóstwa energetycznego na terenie miasta Katowice.  Prosimy o udostępnienie mieszkańcom możliwości bezpłatnych konsultacji z doradcami energetycznymi oraz skuteczniej postępującą termomodernizację budynków komunalnych. Upraszamy się również podjęcia działań w celu popularyzacji programu o nazwie „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w

Utworzone: 2022-11-28 Statystyki

Popieram rodziców dzieci z niepełnosprawnością którzy chcą mieć prawo do pracy zarobkowej będąc jednocześnie na świadczeniu pielęgnacyjnym jako opiekun osoby niepełnosprawnej.

  Temat petycji: POPIERAM RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ , KTÓRZY CHCĄ MIEĆ PRAWO DO PRACY ZAROBKOWEJ JAKO FORMY DOROBIENIA BĘDĄC JEDNOCZEŚNIE NA ŚWIADCZENIU PIELEGNACYJNYM Petycję kieruję do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. PETYCJĘ MOGĄ POPIERAC WSZYSCY, KTÓRYM NIE JEST OBCY LOS OPIEKUNÓW DZIECI I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Jak wiemy, obecnie będąc opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i dostając od Państwa świadczenie pielęgnacyjne (obecnie w 2022r. jest to kwota 2

Utworzone: 2020-06-24 Statystyki

Ścieżka rowerowa na ulicy Strażackiej

Czy ścieżka rowerowa łącząca ulicę Zesłańców Polskich z ulicą Żołnierską jest potrzebna? Oczywiście, że tak. Pojawiaja się szansa na taki rowerowy łącznik na ulicy Strażackiej. Pomóżmy przekonać radę Warszawy. Wystarczy podpisać tę petycję. Poniższe podpisy plus listy zbierane na papierze powinny pokazać naszą determinację.  Ślijcie petycję do znajomych, podpisujcie. ;-)

Utworzone: 2022-11-30 Statystyki

Tak dla wpisania obszaru międzynarodowej ostoi ptaków IBA - PL164 "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola" do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO).

Ostoja "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola"  leży w obrębie Rowniny Łowicko - Błońskiej. Obejmuje ona dwa nieduże kompleksy stawów rybnych otoczone siedliskami otwartymi, głównie polami uprawnymi. Stawy w Jaktorowie zasilane są rzeką Pisią Tuczną, zaś stawy w Kraśniczej Woli zasila rzeka bez nazwy. Stawy w Jaktorowie są czynnymi stawami hodowlanymi będącymi jednoczenie Rybacką Stacją Doświadczalną Łąki Jaktorowskie SGGW. Stawy w Kraśniczej Woli należą do Nadleśnictwa Chojnów i nie są gospodarczo wy

Utworzone: 2022-11-19 Statystyki

STOP niszczeniu branży beauty w Polsce! STOP likwidacji zawodu kosmetologa! URATUJMY POLSKIE GABINETY KOSMETOLOGICZNE

W związku z proponowanymi zmianami w prawie już wkrótce tysiące gabinetów kosmetologicznych,  kosmetycznych może zniknąć z naszych miast! Musimy temu zapobiec! Zwracamy się do całego środowiska kosmetologicznego, zwracamy się do naszych wspaniałych Klientów o PODPISANIE PETYCJI – wyrażenie głosu sprzeciwu wobec prób praktycznej likwidacji zawodu kosmetologa i doprowadzenia do bankructwa tysięcy gabinetów! Nie dopuśćmy do tego, aby klienci zostali pozbawieni dostępu do zabiegów, aby z rynku znik

Utworzone: 2022-03-23 Statystyki

TAK dla przejścia dla pieszych na rogu ulic Francesco Nullo i Francesco Nullo boczna w Krakowie.

My mieszkańcy dzielnicy Grzegórzki, rodzice i dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 38 apelujemy do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o przywrócenie przejścia dla pieszych na rogu ulic Francesco Nullo i Francesco Nullo bocznej. Postulujemy o rozwiązanie polegające na wydłużeniu zakresu wyniesienia drogi w stronę ulicy Mogilskiej tak, aby strefa przejścia pieszego była poza obszarem skrzyżowania ulicy Francesco Nullo z bocznymi wyjazdami. Oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie przejścia

Utworzone: 2022-11-19 Statystyki

Uchylenie wariantu nr 1(tunelu) przejazdu kolejowego w Halinowie na rzecz wariantu nr 2

Sz.P. Burmistrzu zwracam się w imieniu szerokiej grupy mieszkańców Gminy Halinów, lokalnych przedsiębiorców , interesariuszy o uchylenie zaproponowanego podczas konsultacji społecznych wariantu nr 1 planowanego przejazdu bezkolizyjnego w Halinowie w drodze powiatowej nr 2202W  w formie tunelu w ramach prowadzonych prac planistycznych w celu sporządzenia studium wykonalności przez firmę IDOM dla zadania poprawy przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia- Mińsk Mazowiecki-S

Utworzone: 2022-12-02 Statystyki

NIE dla uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź ( 272/2022)

NIE dla uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź ( 272/2022)   My niżej podpisani Rodzice Dzieci uczęszczających do państwowych żłobków w Łodzi, chcemy wyrazić stanowcze NIE dla podwyższenia opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 20% i utrzymanie jej na poprzednim poziomie 15%, ewentualnie wprowadzenie zmiany polegającej na odliczaniu opłaty stałej za nieobecności dziecka. W uzasadnieniu uchwały Rada Miasta wska

Utworzone: 2022-11-30 Statystyki

Petycja o rezygnację z budowy parkingu typu „parkuj i jedź” przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów, przejęcie terenu i odtworzenie na nim parku

Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia, zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań związanych z ochroną dawnego parku przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów. Teren należący do PKP naszym zdaniem powinien stać się własnością miasta i służyć mieszkańcom Brochowa i wszystkim wrocławianom. Zgodnie ze swoim historycznym założeniem powinien być to nadal zadrzewiony teren zielony służący odpoczynkowi i poprawie jakości powietrza.  Nie zgadzamy się na budowę w tym miejscu  parkingu dla samochodów, kt

Utworzone: 2022-04-11 Statystyki

Petycja TRZECH PUNKTÓW

Petycja TRZECH PUNKTÓW.  Nazywam się Anna Ojer i chciałabym razem z Wami  doprowadzić do zmiany. Samemu ciężko jest zwrócić uwagę na problem, ciężko jest znaleźć osoby, które nas wysłuchają i wesprą dlatego proszę o Wasze wsparcie i podpisanie petycji abyśmy pokazali, że jest to problem wielu osób i że zmiana jest konieczna.   Petycja TRZECH PUNKTÓW to: 1. Ujednolicenie i uproszczenie procedur dotyczących wydawania orzeczenia o niepełnosprawności.  2. Zezwolenie na dodatkową pracę, osobie pobier

Utworzone: 2021-08-23 Statystyki

Petycja do Kancelarii Premiera o przygotowanie Ustawy, która zapewniłaby refundację NFZ zabiegu in vitro, a także innych metod leczenia niepłodności.

Zwracam się o poparcie petycji. Chcemy przywrócenia refundacji in vitro dla niepłodnych małżeństw. In vitro nie zabija, in vitro daje życie! W Polsce około 20% par ma problem z poczęciem dziecka. Te pary chciałyby dać życie, dziecko jest dla nich największym wymarzonym skarbem i szczęściem. Obecnie dużo mówi się o rodzinie, a o problemie niepłodności ani słowa, mimo że dotyka tak wielu ludzi. Ludzie ci czują się wykluczeni że społeczeństwa, samotni w nierównej walce o dziecko. Dodatkowo bez żadn

Utworzone: 2018-06-02 Statystyki

TAK dla większego parku przy Fabrycznej

Sz.P. Prezydent Miasta Krakowa Polskie Koleje Państwowe  S.A.   My, mieszkańcy Krakowa, a szczególnie mieszkańcy dzielnicy II Grzegórzki apelujemy do prezydenta miasta Krakowa i spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. o finalizację prowadzonych od ponad 3 lat rozmów w sprawie powiększenia obszaru parku przy Fabrycznej o działki nr 503/32, 503/33, 503/34 i 503/35 (Śródmieście obr. 5). W 2019 r. na skutek inicjatywy obywatelskiej i uchwały Rady Miasta Krakowa zapadała decyzja władz miejskich i Minist

Utworzone: 2022-11-15 Statystyki

NIE! dla likwidacji linii 208

  Szanowni Państwo!  -> W imieniu mieszkańców Gminy Zabierzów, a także pasażerów podróżujących linią 208 z Dworca Głównego do lotniska w Balicach zwracamy się z wielką prośbą do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie oraz Radnych Gminy Zabierzów o wstrzymanie się z tymi drastycznymi zmianami.  -> Linia 208 jest ważna dla naszych mieszkańców, gdyż można dzięki niej dojechać do centrum Krakowa bez konieczności przesiadki. Z tego połączenia codziennie korzysta sporo osób i jest to duże u

Utworzone: 2022-11-14 Statystyki

Chcemy wpisania do rejestru zabytków ul. Kruczej w celu zablokowania jej przebudowy.

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy popieramy wniosek o wpisanie z urzędu do rejestru zabytków układu urbanistycznego ulicy Kruczej w Warszawie na odcinku: od al. Jerozolimskich do skrzyżowania ulic Pięknej i Mokotowskiej. Układ ten posiada w świetle art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wartość historyczną  i naukową jako jeden z kluczowych dokumentów powojennej koncepcji odbudowy stolicy (centralna arteria dzielnicy biurowej), a następnie  -

Utworzone: 2022-10-22 Statystyki

Apel o odwołanie ustnych egzaminów maturalnych w 2023 r.

  Szanowny Panie Ministrze,   Jako uczniowie, którzy w przyszłym roku mają podejść do egzaminu dojrzałości w nowej formule 2023, jesteśmy przerażeni i czujemy się potraktowani bardzo niesprawiedliwie w porównaniu do poprzednich roczników. Nasi starsi koledzy i koleżanki zdawali znacznie łatwiejsze egzaminy maturalne, a mieli możliwość przygotować się do nich w dużej mierze lepiej niż my.     Gdy byliśmy w szóstej klasie, zostaliśmy zaskoczeni reformą edukacji, którą wprowadzono bar

Utworzone: 2022-08-20 Statystyki

PETYCJA O ODWOŁANIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH W CAŁEJ POLSCE

W związku z ryzykiem rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa w Polsce, wnioskujemy do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o profilaktyczne odwołanie wszystkich zajęć w szkołach podstawowych, średnich, na uczelniach oraz w przedszkolach i żłobkach na terenie całej Polski na co najmniej 2 tygodnie.

Utworzone: 2020-03-10 Statystyki

Nie dla odstrzału dzików -30.11.22 Gdynia

Nie ma żadnego uzasadnienia naukowego,etycznego,przyrodniczego, dla mordowania dzików,którym człowiek zabiera przestrzeń życiową i bytową,a myśliwi zaspokajają swoje zwyrodnałe potrzeby pod przykrywką dbania o dobro i równawagę środowiska i gatunków.

Utworzone: 2022-11-22 Statystyki