Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie przywrócenia sygnalizacji na przejściu dla pieszych na ul. Oliwskiej w Chwaszczynie.

Chwaszczyno, 16.01.2023r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Burmistrz Gminy Żukowo   W wyniku wprowadzenia z dniem 12.01.2023 r. czasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Oliwskiej/ Kaszubskiej Drogi w Chwaszczynie, w związku z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, została wyłączona na okres 2,5 roku istniejąca dotychczas sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu oraz na przejściu dla pieszych. Przed montażem tej sygnalizacji doch

Utworzone: 2023-01-16 Statystyki

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, zagraża ujęciom wody, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, kieruje ruch do Opola, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe. Jesteśmy przeciw wariantom 1,2,3,4,5,6,7 i 9 – Popieramy wariant 8 z ewentualnymi modyfikacjami. UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź.   Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad odd

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

W obronie wolności słowa w sprawach Kościoła i religii w Polsce

DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJMU RP, PANA POSŁA PIOTRA SAKA I PRZEWODNICZĄCEGO PODKOMISJI STAŁEJ DO SPRAW NOWELIZACJI PRAWA KARNEGO SEJMU RP, PANA POSŁA BARTŁOMIEJA DORYWALSKIEGO, W SPRAWIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY - KODEKS KARNY “W OBRONIE CHRZEŚCIJAN” (DRUK NR 2756) Szanowni Panowie Posłowie, Dnia 15 grudnia 2022 r. Sejm RP odrzucił wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ko

Utworzone: 2022-12-28 Statystyki

Usunięcie osób z przeszłością kryminalną z budynków socjalnych przy ul. Wyczółkowskiego

Pan Jerzy ŁużniakPrezydent Miasta Jelenia GóraPlac Ratuszowy 5658-500 Jelenia Góra     Szanowny Panie Prezydencie,       Ze względu na ostatnie wydarzenia mające miejsce w budynkach socjalnych znajdujących się przy ulicy Wyczółkowskiego, apelujemy do Pana o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia jakie niesie za sobą umieszczanie w tych miejscach osób z przeszłością kryminalną, osób niebezpiecznych, stwarzających swoim zachowaniem zagrożenie dla pozostałych mieszkańców zarówn

Utworzone: 2023-02-02 Statystyki

Petycja w sprawie organizacji studiów

Szanowny Pan Prorektor, prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, Prorektor ds. Studenckich i Nauki              My, niżej podpisani - studenci kierunku Psychologia studiów jednolitych magisterskich niestacjonarnych 9PSb-online, zwracamy się z uprzejmą prośbą, o informowanie na temat organizacji zajęć nie mniej niż na 14 dni przed weekendem zjazdowym, zgodnie z paragrafem 7 umowy z uczelnią Collegium Humanum.               Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy, ponieważ wielu z nas

Utworzone: 2023-01-30 Statystyki

Petycja do Telewizji Polskiej w sprawie emisji koncertu 15-lecia zespołu Kombi

 Adresat petycji:Telewizja Polska S.A.ul. J. P. Woronicza 17,00-999 Warszawa Szanowna PaniKalina CyzDyrektor TVP Kultura                                                                       Przedmiot petycji: My, fani zespołu Kombi zwracamy się z uprzejmą prośbą do Telewizji Polskiej o emisję na kanale "TVP Kultura" koncertu 15-lecia zespołu Kombi, który odbył się 28.07.1991 r. w Operze Leśnej w Sopocie.   Kombi to jedna z najpopularniejszych grup muzycznych lat 80-tych, która wywarła ogromny w

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Sprzeciw budowie hal w Lędzinach, które mają powstać pomiędzy ul. Zawiszy Czarnego, a ul. Ratusz.

Mieszkańcy i mieszkanki miasta Lędziny proszą o poparcie petycji stanowiącej protest przeciwko budowie hal i tworzeniu terenów inwestycyjnych w rejonie pomiędzy ul. Łukasińskiego, ul. Ratusz oraz ul. Zawiszy Czarnego. Planowane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenach torfowisk i trzcinowisk, będących siedliskiem wielu gatunków zwierząt i roślin – w tym objętych ochroną ścisłą. Zwracamy się z apelem do Pani Burmistrz Miasta Lędziny, Krystyny Wróbel, o porzucenie planów budowy hal przeła

Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Remont drogi nr 3909Z na odcinku Buk - Łęgi w gminie Dobra

PETYCJA DO STAROSTY POWIATOWEGO W POLICACH z apelem o remont drogi nr 3909Z na odcinku Buk - Łęgi. My, mieszkańcy miejscowości Łęgi, Buk w gminie Dobra oraz osoby, które korzystają z ww. drogi domagamy się od Starosty Powiatowego w Policach: 1. Ujęcia remontu drogi powiatowej nr 3909Z na odcinku Buk - Łęgi w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Polickiego. 2. Opracowanie projektu budowlanego dla tego przedsięwzięcia w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 rok, uwzględniającego budowę zatok do

Utworzone: 2023-02-01 Statystyki

Zmiany dot. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

My, Studenci i Studentki Uniwersytetu Warszawskiego,   zwracamy się do władz Uniwersytetu i dyrekcji Biblioteki  Uniwersytetu Warszawskiego o pilną interwencję w zakresie funkcjonowania Biblioteki! Poniżej zgłaszamy 10 konkretnych postulatów, które uczynią BUW lepszym miejscem dla nas wszystkich. Postulaty zostały poddane konstelacjom społecznym, w trakcie których swoje zdanie wyraziło 148 studentów.    POSTULAT #1  Żądamy remontu wszystkich toalet na terenie BUWu. To niedopuszczalne, aby osob

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki

Remont peronu oraz tunelu łączącego tyski dworzec i peron.

Tychy to dobre miejsce do życia. Niestety wizytówką miasta dla osób podróżujących koleją jest obskurny, pamiętający połowę lat 50tych peron i tunel łączący z dworcem centralnym. Infrastruktura komunikacyjna, na którą ma wpływ nasze miasto jest rozwijana systematycznie: -Remont dworca -Parking wielopoziomowy -Dworzec autobusowy   Problemem jest jednak fakt, że część peronowa oraz tunel jest pod zarządzaniem PKP PLK i zarząd naszego miasta nie może dofinansować, ani sfinansować remontu tej części.

Utworzone: 2023-01-13 Statystyki

Wniosek o zaniechanie rębni w Lesie Komorowskim (pow. Pruszków) i o moratorium na dalsze planowane rębnie

26 stycznia 2023 Osoba wnosząca petycję:  Piotr Adamiak   Adresat petycji: Nadleśniczy Sławomir Mydłowski Nadleśnictwo Chojnów Pilawa, 05-532 Baniocha ul. Klonowa 13 Do wiadomości: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Leśnictwo Podkowa Leśna Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Petycja jest składana w interesie publicznym. Przedmiot petycji:  Wnioskujemy o zaniechanie ręb

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Ratujmy artKawiarnię w Trzebnicy

ArtKawiania od wielu lat jest ważnym miejscem spotkań Trzebniczan. Tu nie tylko można napić się kawy i zjeść pyszne ciasto. To przestrzeń do spokojnej rozmowy, tu ma miejsce  szereg kulturalnych i edukacyjnych inicjatyw.  Zamknięcie tego miejsca byłoby ogromną stratą dla mieszkańców Trzebnicy i okolic. Posimy wesprzyjcie naszą petycję do władz Gminy o utrzymanie artKawiarni.  

Utworzone: 2023-01-29 Statystyki

Południe Wrocławia chce estakad wzdłuż Karkonoskiej nad ulicą Zwycięską.

                                                                                   Wrocław, 21.01.2023r.                                                        Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia                                                        / Kandydacie na Prezydenta   My wszyscy niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o budowę estakad kolejowo-samochodowych wzdłuż Karkonoskiej nad ulicą Zwycięską. Aktualna prędkość poruszania się ulicą Zwycięską wynosi średnio 2 km/h. Taka in

Utworzone: 2023-01-21 Statystyki

"Nie dla dorożek" w referendum! - Apel Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt do Radnych Miasta Krakowa

Szanowni Państwo, Radne i Radni Miasta Krakowa!   Zwracamy się do Państwa z apelem, aby jedno z pytań zapowiedzianego przez Radę Miasta Krakowa referendum lokalnego w Krakowie, sprowadzało się do kwestii: „Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu funkcjonowania dorożek konnych w Krakowie?”, tak aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł wyrazić swoje zdanie na ten temat.   Działając w trosce o dobro zwierząt, a także bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wzywamy Państwa do odpowiedzialnego i merytoryc

Utworzone: 2022-07-10 Statystyki

Inicjatywa lokalna dla Kościana

Apelujemy o wywiązanie się z wymogu ustawowego i wprowadzenie w naszym mieście INICJATYWY LOKALNEJ. Narzędzie to zostało uregulowane prawnie w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie już w 2010 roku. Kościan wciąż jest na niechlubnej liście gmin, które nie wdrożyły tego narzędzia, nie podjęły stosownej uchwały regulującej zasady funkcjonowania inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna jest doskonałym narzędziem nie tylko do aktywowania mieszkańców i tworzenia wspólnot lokalnyc

Utworzone: 2023-01-27 Statystyki

Petycja do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: O LUDZKI WYMIAR NOWEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO, CZYLI MUREM ZA MATURZYSTAMI (ALBO GŁOWĄ W MUR).

Egzamin maturalny 2023 w formule zaproponowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną stanowi niechlubne ukoronowanie trwającej od kilku lat deformy polskiego systemu edukacyjnego, jest także konsekwencją absurdalnej, anachronicznej podstawy programowej oraz złych wymagań egzaminacyjnych.  Trudno oprzeć się wrażeniu, że zbliżającą się maturę z języka polskiego przygotowano pośpiesznie i prowizorycznie, o czym świadczą kolejne aneksy i aktualizacje informatora (z 25 III 2022, z 13 VI 2022, z 26 V

Utworzone: 2022-12-12 Statystyki

Utrzymanie lodowiska krytego przy ul. Gubinowskiej, Wilanów

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zwrócić się do Państwa o poparcie inicjatywy, której celem jest pozostawienie lodowiska przy ul. Gubinowskiej. Dotarły do nas informacje o planowanym zamknięciu obecnie istniejącego lodowiska, w którego miejsce ma powstać kolejne boisko. W związku z tym, że na terenie Wilanowa istnieje już kilka nowoczesnych boisk, a obiektów takich jak nasze zamknięte lodowisko jest niewiele, chcielibyśmy zaapelować do władz m. st. Warszawy oraz władz dzielnicy Wilanów o ponowne r

Utworzone: 2023-01-29 Statystyki

Natychmiastowe wydanie Dzieci Matce

Ta petycja wymaga natychmiastowe wydanie dzieci Nel 4Lata I Siley 3Lata ich Matce. Dziewczynki zostaly zatrzymane do wyjasnienia i aktualnie sa bez podstawy prawnej przetrzymywane przez Kesb w Domu Dziecka w Zürich.Sad rejonowy w Meilen orzekl 11.01.2023, iz zarzuty Ojca dzieci przeciwko ich Matce sa bezpodstawne.

Utworzone: 2023-01-25 Statystyki

Madonna: The Celebration Tour - chcemy koncertu w Polsce!

Pokażmy osobom zainteresowanym organizacją koncertu, że Madonna nadal wzbudza emocje w Polsce oraz że polska publiczność także chce usłyszeć u siebie największe hity artystki!   UWAGA! Podpisanie petycji może wymagać potwierdzenia za pośrednictwem adresue-mail!   DLACZEGO TA PETYCJA MA SENS? Ponieważ jako strona zrzeszająca polskich fanów pozostajemy w stałym kontakcie z wytwórnią artystki oraz potencjalnym organizatorem koncertu – Live Nation Polska. Aby jednak móc przejść dalej, potrzebujemy p

Utworzone: 2023-01-19 Statystyki

Petycja do burmistrza ws. bezpieczeństwa dzieci poruszających się komunikacją miejską w drodze do i ze szkoły

                                                  Burmistrz Dzielnicy Białołęka                                                                   ul. Modlińska 197                                                                   03-122 Warszawa   Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze ( i powrocie ze) do Szkoły Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie, ul. Hemara 15 Szanowny Panie Burmistrzu Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w

Utworzone: 2023-01-15 Statystyki