Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETYCJA W sprawie planowanej wycinki drzew przy ulicy Jeleniogórskiej 5- działka nr 14/4 i 18/4 arkusz 27 obręb Junikowo.

My, niżej podpisani mieszkańcy Junikowa, nie zgadzamy się na wycinkę czternastu dużych drzew iglastych na działce przy ul. Jeleniogórskiej 5, rosnących na granicy z działką Jeleniogórska 1/3.  Wycinka związana jest z planowaną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Zwracamy się z prośbą do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania o niewyrażanie zgody na usunięcie niezbędnych dla otoczenia i dostarczających tlenu lokalnej społeczności drzew. Ni

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 324 322
24 godzin 58 57

Szczepienia przeciw COVID-19 dla Bibliotekarzy z Bibliotek Publicznych

Profesor Piotr Gliński, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu   Szanowny Panie Ministrze, zwracamy się z gorącym apelem, aby dobrowolnymi szczepieniami przeciw COVID-19 objęci zostali w grupie "I" również pracownicy bibliotek publicznych, tak jak ma to już miejsce w przypadku bibliotekarzy-nauczycieli pracujących w bibliotekach szkolnych. Grupa, którą należałoby zaszczepić, obejmuje ok. 20 tys. osób w skali całej Polski. Biblioteki to nie tylko książki - to przede wszystkim instytucj

Utworzone: 2021-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 408 408
24 godzin 51 51

Sprzeciw wobec projektu włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych

My, Rodzice/opiekunowie, nauczyciele specjaliści dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nauczyciele szkół ogólnodostępnych, chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie wobec planowanych zmian w polskim systemie oświaty, zapisanych w projekcie „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca”. Dla nas szalenie ważna jest idea integracji naszych niepełnosprawnych dzieci ze społeczeństwem. Jednak nie możemy zgodzić się na integrację, polegającą na zapisaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj

Utworzone: 2021-02-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3203 3181
24 godzin 48 48

Remont Pomorskiej TAK! Kostka brukowa NIE!

Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Barbara Nowak-Obelinda     Szanowna Pani Konserwator, Wnioskujemy o zmianę decyzji dotyczącej pozostawienia kostki brukowej na ulicy Pomorskiej. Przez wiele lat jako mieszkańcy i użytkownicy tej ulicy zabiegaliśmy o jej remont. W 2017 roku złożyliśmy do miasta petycję podpisaną przez ponad 3000 osób w sprawie remontu - zaangażowane były ruchy miejskie - Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Nowe Nadodrze. Zależało nam wtedy na tak podstawowy

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 512 511
24 godzin 44 44

NIE! DLA WYCINKI LASU SOLNICKIEGO.

Do Prezydenta Miasta Białegostoku   MÓWIMY NIE! wycince Lasu Solnickiego w Białymstoku mającej umożliwić realizację nieprzemyślanej inwestycji, której „napędem” są zbliżające się wybory samorządowe. Podpisz petycję o wstrzymanie prac nad wycinką Lasu Solnickiego!     Białystok chwali zielenią. W działaniach promocyjnych i strategiach próbuje kreować się na miasto-stolicę Zielonych Płuc Polski. Tymczasem w Białymstoku od lat trwa rzeź drzew, całych kompleksów leśnych z których tak dumne próbuj

Utworzone: 2018-05-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2876 2813
24 godzin 41 41

Rondo w Suchedniowie - imienia Lucyny Furmańczyk ps. "Węgielek"

Zwracamy się z prośbą o nazwanie ronda w Suchedniowie u zbiegu ulic Mickiewicza, Zagórska, Kielecką, imieniem Lucyny Furmańczyk ps. "Węgielek" Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów: Cezarego Błachaoraz Szanownych Państwa Radnych: Lidia Frątczak, Małgorzata Kuszewska, Anna Salwa, Małgorzata Stępień, Monika Bator, Wiesław Biskup, Marcin Pałac, Paweł Słoma, Eugeniusz Zegadło, Tomasz Kutwin, Mirosław Obara, Arkadiusz Pająk, Krzysztof Adamiec, Waldemar Krogulec, Henryk Łakomiec.W zw

Utworzone: 2021-03-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 104 100
24 godzin 37 37

Do Pętli Winnica nie tylko linia numer 2, ale również 17

Jeżeli chcesz, aby do nowo budowanej tymczasowej Pętli Winnica poza linią numer 2, dojeżdżała również linia numer 17 - proszę podpisz tę petycję. Do niedawna przedłużenie z Tarchomina Kościelnego linii tramwajowej numer 17 do Pętli Winnica wydawało się oczywiste i teoretycznie pewne. Teraz jednak na kilka miesięcy przed oddaniem tej inwestycji do użytku publicznego, w obliczu cięć wielu miejskich inwestycji przez Miasto Stołeczne Warszawa spowodowanych m.in. pandemią COVID-19 pojawia się wiele g

Utworzone: 2021-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 408 408
24 godzin 37 37

Zapewnienie środków na modernizację ul. Karczunkowskiej na Ursynowie

My, mieszkańcy Ursynowa, korzystający z ulicy Karczunkowskiej i/lub mieszkający w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zwracamy się do władz m.st. Warszawy o pilne zapewnienie środków finansowych na modernizację tej ulicy. Karczunkowska jest w fatalnym stanie. Brakuje cywilizowanego pobocza dla pieszych - chodnika, drogi dla rowerów, bezpiecznych przejść dla pieszych, jezdnia jest dziurawa, bardzo złej jakości. Wszystko to zagraża zdrowiu i życiu użytkowników tej ulicy: pieszych (w tym dzieci, które uc

Utworzone: 2021-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 258 258
24 godzin 37 37

TAK dla zielonego Sołacza!

Szanowny PanJacek JaśkowiakPrezydent Miasta Poznania Szanowny PanGrzegorz GanowiczPrzewodniczący RadyMiasta Poznania PETYCJA w sprawie poparcia wniosku Rady Osiedla Sołacz o zwiększenie ochrony terenów zieleni na Sołaczu i jak najszybszego uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza. My niżej podpisani Mieszkańcy Miasta Poznania apelujemy o ujęcie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego „Sołacz –część B” oraz „Sołacz – część C” uwag uchwalonych w dniu

Utworzone: 2021-02-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 971 964
24 godzin 33 32

NIE DLA TORÓW W CENTRUM PŁOCKA

Pan IRENEUSZ MERCHEL PREZES ZARZĄDU PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.    Szanowny Panie Prezesie, stanowczo protestuję wobec planów budowy linii kolejowej towarowej przez osiedla mieszkaniowe Płocka! Domagam się także wyprowadzenia transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych, który obecnie odbywa się przez  miasto! Już dawno Polskie Koleje Państwowe wraz z PKN Orlen powinny podjąć działania, aby pociągi towarowe nie jeździły na obecnej linii kolejowej w pobliżu budynków mieszkalnych zlokaliz

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1230 1225
24 godzin 31 31