Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Skarga na działanie studium języków obcych

W zwiazku z zaistniałą sytuacją chcielibyśmy złożyć skargę na Studium Języków Obcych na uczelni Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sposób w jaki prowadzone są zajęcia jest niedopuszczalny i nie profesjonalny ponieważ prowadzący je lektorzy cały czas korzystają z pomocy translatora. Dodatkowo forma prowadzonych zajęć w żadnym stopniu nie przygotowała nas do egzaminu końcowego zarówno do części pisemnej a tym bardziej ustnej, o której zostaliśmy poinformowani dopiero w trakcie

Utworzone: 2021-06-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 23 23
24 godzin 23 23

PETYCJA W SPRAWIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRACY DLA PERSONELU NIEMEDYCZNEGO PODMIOTÓW LECZNICZYCH, W TYM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Petycja w sprawie objęcia zapisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, pracowników wykonujących zawód niemedyczny, zatrudnionych we wszystkich komórkach podmiotu leczniczego, w tym pracowników administracji i obsługi.   My, niżej podpisani pracownicy podmiotów leczniczych, wykonujący zawód niemedyczny, zatrudnieni we wszystkich komórkach podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwz

Utworzone: 2021-06-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 444 443
24 godzin 19 19

Petycja w sprawie szybkiego uchwalenia MPZP Centrum Rembertowa, która ureguluje budowę bloków pośród zabudowy jednorodzinnej w Rembertowie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania i Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego WZP Wschód PETYCJA   ws. szybkiego uchwalenia MPZP Centrum Rembertowa, która ureguluje budowę bloków pośród zabudowy jednorodzinnej w Rembertowie   My, niżej podpisani Mieszkańcy dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy, jesteśmy przeciwni lokalizowaniu bloków wielorodzinnych pośród zabudowy jednorodzinnej, a także na wartościowych terenach public

Utworzone: 2021-06-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 130 129
24 godzin 17 17

Obrońmy kiosk przy Niepodleglosci/Narbutta

Decyzją Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich działającego w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy KIOSK ZLOKALIZOWANY PRZY SKRZYŻOWANIU UL. NARBUTTA Z AL. NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE ZOSTANIE ZLIKWIDOWANY w dniu 30 czerwca bieżącego roku. Decyzja ta została podjęta na podstawie opinii Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta Urzędu m. st.  Warszawy , który uznał, że ZE WZGLĘDU NA UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO FUNKCJONOWANIA KIOSKU w obecnej lokalizacji. KIOSK w ob

Utworzone: 2021-06-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 23 23
24 godzin 16 16

Petycja w sprawie ustawy odszkodowawczej

  Epidemia COVID – 19 uderzyła w wiele gałęzi gospodarki. Po początkowym prawie całkowitym zamknięciu wszystkich przedsiębiorstw stopniowo firmy dostosowały się do istniejącej sytuacji. Jednak znaczna część podmiotów gospodarczych z powodu zakazów administracyjnych przez wiele miesięcy nie mogła kontynuować swojej wiodącej działalności. Część z nich pozostała w zamrożeniu przez ponad 14 miesięcy w tym firmy z branży targowej.  Jako przedstawiciele branż najbardziej  poszkodowanych przez COVID-1

Utworzone: 2021-06-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 51 51
24 godzin 16 16

Lista poparcia dla obywatelskiego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Lipową a rzeką Wieprz w Zwierzyńcu

Szanowana Pani Burmistrz, w związku z przygotowanym przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu projektu zagospodarowania terenu oznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako B24-ZP, który spotkał się z protestem większości mieszkańców, a w szczególności związana z realizacją inwestycji planowana wycinka drzew, w załączeniu składam projekt obywatelski zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Lipową a rzeką Wieprz wraz z listą poparcia projektu przez mieszkańców i sympatyków Zwierzyńca. P

Utworzone: 2021-06-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 40 39
24 godzin 16 16

Rozwiązanie kadry narodowej w piłce nożnej

Mamy dość wstydu, prosimy o rozwiązanie tego pośmiewiska o nazwie Kadra Narodowa

Utworzone: 2021-06-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 279 257
24 godzin 16 14

📣 Apel mieszkańców Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy o zlecenie pomiarów hałasu wzdłuż POW 📣

Warszawa, dnia 14. czerwca 2021 roku Mieszkańcy Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy(nazwiska i adresy e-mail w załączniku) Pan Norbert SzczepańskiBurmistrz Dzielnicyul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa; Pan Michał T. ŻebrowskiPrzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa   Dot.: Południowa Obwodnica Warszawy (POW) na odcinku przebiegającym przez Dzielnicę Wawer m. st. Warszawy  My, mieszkańcy Dzielnicy Wawer apelujemy do Radnych i Zarządu Dzielnicy o zgodne współdziałanie w przedmi

Utworzone: 2021-06-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 94 94
24 godzin 15 15

List Otwarty -- Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2.

  Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte naukowców i lekarzy, włączając w  list otwarty do Ministra Zdrowia, którego tekst umieszczony jest poniżej, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego (także dla lekarzy). Prosimy o władze i organy RP, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw.  Trzy pytania do Mi

Utworzone: 2021-04-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 30010 25553
24 godzin 15 12

Odwołajmy Barbarę Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty

  Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Wojewodo,poważnie zaniepokojeni sposobem zarządzania oświatą w Małopolsce zwracamy się do Pana Ministra oraz Pana Wojewody z prośbą o odwołanie pani Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty.Powszechnie znane są wypowiedzi pani Kurator, które wzbudziły oburzenie w całej Polsce. Twierdziła ona np. że wywieszenie preambuły Konstytucji w krakowskich szkołach jest działaniem politycznym antagonizującym społeczeństwo, określiła środowisko L

Utworzone: 2021-03-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3937 3843
24 godzin 15 15