Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja do NRA i KRRP w sprawie bezzwłocznego zajęcia stanowiska dotyczącego bezprawnego ograniczania praw i wolności obywatelskich pod pretekstem walki z pandemią SARS-CoV-2.

  "Palestra jest dla każdego obywatela szańcem przeciwko gniewom i gwałtom władzy, przeciwko naruszycielom praw i prześladowaniom." Pierre-Antoine Berryer Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności (www.gloswolnosci.pl), zrzeszające m.in. adwokatów i radców prawnych, podejmujące szereg działań mających na celu obalenie wadliwych regulacji prawnych, wprowadzonych pod pretekstem zwalczania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, apeluje do NRA i KRRP o bezzwłoczne zajęcie stanowiska dotyczącego bezpra

Utworzone: 2021-10-18 Statystyki

List Otwarty -- Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2.

  Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte naukowców i lekarzy, włączając w  list otwarty do Ministra Zdrowia, którego tekst umieszczony jest poniżej, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego (także dla lekarzy). Prosimy o władze i organy RP, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw.  Trzy pytania do Mi

Utworzone: 2021-04-29 Statystyki

List otwarty w sprawie Ośrodka Terapii SPES

List otwarty w sprawie Ośrodka Terapii SPES adresowany do Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej Wiktora Skworca oraz Prowincjała Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach o. Antonina Brząkalika OFM   Wielebni Księże Arcybiskupie i Księże Prowincjale! Jako osoby wierzące, troszczące się o dobro Kościoła rozumianego jako wspólnoty nie tylko przechowującej, głoszącej, ale i żyjącej nowotestamentowym rozumieniem Miłości spajającej nas w jedno Ciało Chrystusa, pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojen

Utworzone: 2021-11-27 Statystyki

Knurów: Petycja ws. utworzenia drugiego oddziału specjalnego w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Knurowie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Knurów! Zwracam się do Was z prośbą o podpisanie niniejszej petycji dot. utworzenia drugiego oddziału specjalnego dla dzieci ze spektrum autyzmu w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Knurowie. Jest to odpowiedź na prośby rodziców niepełnosprawnych dzieci oraz kadry pedagogicznej MP nr 13 w Knurowie. Krótka treść petycji: Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Radni Rady Miasta Knurow! W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia dotyczące sytuacji w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Knurowie

Utworzone: 2021-12-01 Statystyki

Petycja w sprawie ustanowienia 5 pomników przyrody na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego

Krzeszowice 26.11.2021   Burmistrz Gminy Krzeszowice Rada Miejska Krzeszowice Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., mieszkańcy Gminy Krzeszowice w celu zachowania najcenniejszych przyrodniczo drzew na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, składamy petycję w sprawie ustanowienia 5 pomników przyrody. WNIOSKI O UZNANIE ZA POMNIKI PRZYRODY DRZEWO nr 1 Przedmiot ochrony: niezwykłej u

Utworzone: 2021-11-28 Statystyki

Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej nr 579, na odcinku przebiegającym przez obszar Kampinoskiego Parku Narodowego

DO: Urząd Marszałowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie         Ul. Jagiellońska 26,        09-719 Warszawa   Szanowni Państwo, Kampinoski Park Narodowy (KPN) jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Jest też najcenniejszym obszarem chronionym na Mazowszu i w całej środkowej Polsce. Zamieszkują go liczne zwierzęta, których szlaki migracyjne krzyżują się z drogą wojewódzką nr 579 (DW 579). Obowiązujące na tej trasie ograniczenie prędkości do 60 km/h na odcinku KPN jest nagmin

Utworzone: 2021-11-25 Statystyki

Apel o zaniechanie planowanej likwidacji Biennale Warszawa

(English below)   APEL DO WŁADZ M.ST. WARSZAWY O zaniechanie planowanej likwidacji Biennale Warszawa   My, niżej podpisane i podpisani apelujemy do władz Warszawy, w tym do:   - prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego - przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej – Grupińskiej - członków i członkiń Komisji Kultury i Promocji Miasta   o wstrzymanie wszelkich prac mających na celu likwidację Biennale Warszawa, jednej z najciekawszych instytucji kultury powstałych w ostatnim czas

Utworzone: 2021-11-24 Statystyki

My Obywatelki i Obywatele obserwujący od lat systemową przemoc sądów rodzinnych wobec najsłabszych oraz porażające nieprawidłowości w działalności sądów, ŻĄDAMY PILNEJ REFORMY SĄDÓW RODZINNYCH

My Obywatelki i Obywatele obserwujący od lat systemową przemoc sądów rodzinnych wobec najsłabszych matek i dzieci oraz porażające nieprawidłowości w działalności sądów rodzinnych, skupieni wokół oddolnej społecznej inicjatywy rodziców dzieci pokrzywdzonych niesprawiedliwymi wyrokami, ŻĄDAMY PILNEJ PEŁNEJ REFORMY SĄDÓW RODZINNNYCH   Sąd rodzinny to nie instytucja, która pomaga rodzinom i dba o dobro dzieci, jak przez dekady wierzyliśmy. Dobro dziecka to tylko ładnie brzmiący frazes mający zamasko

Utworzone: 2021-06-28 Statystyki

Nie dla obniżki emerytur przez tzw. "Polski ład"!!! - Petycja do Rzecznika Praw Obywatelskich

Prof. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa   Szanowny Panie Rzeczniku, przegłosowany 29 października przez Sejm „Polski ład” wprowadził, oprócz wielu zmian w systemie podatkowym, nowe regulacje prawne dotyczące emerytur i zasad naliczania ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku emerytów którzy wypracowali sobie świadczenie w kwocie powyżej 5000 zł brutto, regulacje te naruszają Konstytucję, a mianowicie: 1. Naruszają art.2 Konstytucji, z którego wynika zas

Utworzone: 2021-12-05 Statystyki

Zdalne nauczanie na uczelniach wyższych w związku z sytuacją epidemiologiczną

Petycja ma na celu wprowadzenie zajęć zdalnych na uczelniach wyższych w Polsce z powodu sytuacji epidemiologiicznej. Wzystko po to, by chronić zdrowie nasze oraz najbliższych. Organizowanie zajęć stacjonarnych wiąże się z takimi zagrożeniami, jak chociażby:   możliwość styczności z osobami, u których wirus ma przebieg bezobjawowy, a które mogą zarażać inne osob powstanie ogniska choroby zakaźnej, ponieważ wystarczy jedna zarażona osoba na sali, aby wirus rozprzestrzenił się na współuczestników w

Utworzone: 2021-12-02 Statystyki