Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETYCJA DO MINISTRA ZDROWIA WS. OBJĘCIA LECZENIEM BIOLOGICZNYM DZIECI I MŁODZIEŻY Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY

Reprezentując środowisko polskich pacjentów, ich rodzin i lekarzy prowadzących apelujmy do Pana Ministra o jak najszybsze zapewnienie refundowanego dostępu do leczenia biologicznego dla dzieci i młodzieży z Atopowym Zapaleniem Skóry. Stawiając na pierwszym miejscu dobro pacjentów oraz mając na uwadze światowe standardy opieki medycznej w AZS, dane naukowe, praktykę kliniczną oraz doświadczenie z leczenia chorych w Polsce, zwracamy się̨ do Pana Ministra o jak najszybsze podjęcie decyzji o obję

Utworzone: 2022-08-12 Statystyki

Kontynuacja refundacji osobistych pomp insulinowych dla pacjentów powyżej 26. roku życia

W imieniu pacjentów diabetologicznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o stworzenie możliwości kontynuacji terapii z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej u pacjentów w wieku powyżej 26. lat. Jest to zgodne z Kartą Świadczenia Opieki Zdrowotnej: Leczenie cukrzycy typu 1 za pomocą osobistej pompy insulinowej u dorosłych w wieku powyżej 26 lat złożoną przez prof. dr hab. Krzysztofa Strojka, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii oraz prof. dr hab. Dorotę Zozulińską-Ziółkiewicz, Prezes

Utworzone: 2022-07-07 Statystyki

Budowa Literackiej oraz wydłużenie 164 i 170 na Biskupińską

Do Władz Miasta Poznania!My, mieszkańcy Strzeszyna, zwracamy się z prośbą o: 1) pilną budowę brakującego fragmentu ulicy Literackiej (odcinek: rondo Czapskiego - ul. Biskupińska) wraz z brakującymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem, 2) utworzenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Biskupińskiej i Literackiej oraz 3) przedłużenie linii autobusowych 164 i 170 na Stary Strzeszyn (do ulicy Biskupińskiej) - po wybudowaniu brakującego fragmentu Literackiej. Ulica Literacka jest głó

Utworzone: 2022-08-18 Statystyki

Wniosek do Prezydenta Warszawy z żądaniem zapłaty przez RFN kwoty 300 mld USD za zniszczenia Warszawy dokonane podczas II WŚ.

Wniosek   My, będąc suwerenem,  przedstawiciele Narodu Polskiego, korzystając z nadanych nam praw wynikających z 4 art. Konstytucji RP, w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, zarówno Ci wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w obowiązkach wobec dobra wspólnego - Po

Utworzone: 2022-08-15 Statystyki

Petycja za bezpośrednie pociągi Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Koszyce i przyspieszenie realizacji projektu Podłęże-Piekiełko / Petícia za priame vlaky Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Košice

slovenská verzia dole   Ministerstvo dopravy SR, Ministerstwo Infrastruktury RP, posłowie i senatorowie RP, poslanci NR   My, niżej podpisani mieszkańcy Polski i Słowacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze uruchomienie przez PKP Intercity oraz Železničná spoločnosť Slovensko (państwowe koleje słowackie) bezpośrednich całorocznych pociągów na trasie Gdynia – Warszawa – Kraków – Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna - Plaveč - Poprad-Tatry / Košice, wraz z wagonem gastronomicznym na całej tras

Utworzone: 2022-07-31 Statystyki

Chodniki przyjazne rolkarzom i wózkom. Petycja za całkowity ogólnopolski zakaz stosowania kostki fazowanej w przestrzeni publicznej

Adresat: Ministerstwo Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, My, niżej podpisani sygnatariusze petycji wnioskujemy do Ministerstwa Infrastruktury o dokonanie nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, poprzez dopisanie w rozdziale 8 „Chodniki” dodatkowego paragrafu 45 w brzmieniu: § 45. 1. Chodnik powinien być wykonany z równej niefazowanej nawierzchni i zapewniać komfortowe, bezpieczne warunki do po

Utworzone: 2021-10-11 Statystyki

REFUNDACJA PASKÓW DO POMIARU INR dla dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych

ADRESACI PETYCJI: Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki, Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Prezes NFZ Filip Nowak                                                                                                                                                               Petycja dotycząca refundacji pasków do pomiaru INR dla dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych.  My, niżej podpisani pacjenci, rodziny, lekarze oraz przyjaciele małych pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych apelujemy

Utworzone: 2022-02-04 Statystyki

Petycja w sprawie pilnego utworzenia linii użyteczności publicznej na trasie Książnice- Kraków

Zbieramy podpisy pod petycją skierowaną do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie pilnego utworzenia linii użyteczności publicznej na trasie Książnice - Kraków obejmującą wsie z północno - wschodniej części Gminy Gdów - Pierzchów, Niewiarów, Książnice, Niegowić, Cichawę, Krakuszowice, Liplas, Wiatowice i Zborczyce. Po wycofaniu się prywatnych przewoźnikow od ponad 9 miesięcy mieszkańcy w/w miejscowości mają ograniczony dostęp do rynku pracy, instytucji edukacji, kultury, ochrony zdrowia i

Utworzone: 2022-08-17 Statystyki

Wnosimy o pozostawienie Pani Joanny Monik na starym stanowisku pracy!

Szanowna Pani Dyrektor   W imieniu rodziców dzieci z przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 2, zwracamy się z ogromną prośbą o pozostawienie Pani Joanny Monik na starym stanowisku pracy. Jest to osoba niezwykle związana z tym miejscem. Jej staż pracy, zaangażowanie, poświecenie oraz miłość do tego miejsca bezwzględnie zasługuje na to, aby przychylić się do naszej prośby. Pani Asia bardzo przeżywa zmianę miejsca pracy, a my rodzice dzieci, które wspiera w codzien

Utworzone: 2022-08-18 Statystyki

NIE dla czteropasmowej trasy „Paszkowianka” w środku lasu. STOP wycince lasów!

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Mazowieckiego Zarząd Województwa Mazowieckiego Zarząd Powiatu Pruszkowskiego Burmistrz Gminy Brwinów Rada Miejska w Brwinowie Wójt Gminy Michałowice Wójt Gminy Nadarzyn Prezydent Miasta Pruszkowa Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w imieniu Stowarzyszenia „Osiedle Słoneczne” z siedzibą w Kaniach (gmina Brwinów, powiat pruszkowski), jako organizacji społecznej i ekologicznej zaangażowan

Utworzone: 2022-08-09 Statystyki