Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu

Miejskie parki to oazy wśród betonu. Miejsca, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć od problemów dnia codziennego. Drzewa schładzają otoczenie, tłumią hałas, a także walczą ze smogiem. Naszym zdaniem samorządy powinny stawiać na tworzenie nowych miejsc zielonych. Stąd nasza propozycja urządzania nowych parków w Nowym Sączu, w pierwszej kolejności na Osiedlu Nawojowska.   Dla Nowego Sącza to już ostatni dzwonek, by można było utworzyć nowe tereny parkowe – rekreacyjne. Widzimy jeszcze takie przestrzenie

Utworzone: 2020-11-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 84 84
24 godzin 15 15

Buspas dla medyka

Szanowny Pan prof. dr hab. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa   Petycja o pozwolenie  na poruszanie się buspasem pojazdem prywatnym pracowników Systemu Ochrony Zdrowia na terenie miasta Krakowa.     My niżej podpisani apelujemy o pozwolenie na poruszanie się buspasem pojazdów prywatnych pracowników Systemu Ochrony Zdrowia pracujących na terenie miasta Krakowa.     W związku z panującą pandemią pracownicy Systemu Ochrony Zdrowia zostali obciążeni dodatkowymi obowiązkami oraz pracą w ciężk

Utworzone: 2020-11-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 17 17
24 godzin 14 14

Zatrzymajmy retorsje polityczne! Podpisz petycję do Prokuratury w Ostrowcu Św. w sprawie kuriozalnych zarzutów za nalepienie plakatu na biurze posła PiS!

    Osoba wnosząca petycję: Grupa Przedstawicieliw imieniu obywateli podpisanych pod petycją(lista podpisów załączona poniżej) Podmiot, do którego wnoszona jest petycja: Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Adama Wardyńskiego 15C, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski PETYCJA Przedmiot petycji: wycofanie się Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Św. ze stawiania kuriozalnych zarzutów popełnienia przestępstwa Patrykowi Stępniowi za czyn polegający na naklejeniu plakatu z gestem posłanki Lich

Utworzone: 2020-11-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 178 175
24 godzin 13 13

Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci, uzależnionej od ilości zużytej wody w M. St. Warszawie

Drodzy Warszawiacy!   W dniu 15.10.2020 na sesji rady Miasta St. Warszawy przegłosowano zmiany, które dotkną każdego z Nas - mianowicie sposób naliczania opłat za odpady, uzależniony od zużycia wody w gospodarstwie domowym, od grudnia 2020 roku. Miesięczna opłata dla domów jednorodzinnych, mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i dla nieruchomości mieszanych będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3* Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego

Utworzone: 2020-10-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2878 2874
24 godzin 13 13

Uwzględnienie w Tarczy 6.0 branży kateringowej PKD - 56.21Z

PETYCJA   My polscy przedsiębiorcy i pracownicy BRANŻY KATERINGOWEJ PKD 56.21Z, dotkniętej utratą zamówień z powodu Pandemii COVID-19, domagamy się poprawienia zapisów Tarczy 6.0, procedowanej obecnie w Parlamencie, poprzez dopisanie kateringu PKD 56.21.Z do działalności objętych wsparciem.   Tarcza 6.0 ma objąć całą gastronomię, czyli dział PKD 56, z pominięciem kateringu PKD 56.21.Z.   Wiele firm ma określoną jako przeważającą działalność PKD 56.21.Z i prowadzi szeroko pojęty katering, obej

Utworzone: 2020-11-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 378 374
24 godzin 12 12

PSI WYBIEG na Młynówce Królewskiej

DO: Zarządu i Radnych Dzielnicy V i Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie     My, mieszkańcy Dzielnicy V – Krowodrza, posiadacze psów, podatnicy gminy miejskiej Kraków z żalem stwierdzamy, iż mimo równości wszystkich obywateli w zakresie praw i obowiązków, jesteśmy od wielu lat pomijani. Wnioski w sprawie budowy wybiegu dla psów w obrębie Młynówki Królewskiej były kierowane do Urzędu Miasta Krakowa już w 2004 roku. W 2010 roku ponowiono prośby w tej sprawie, kierując je do Rady Dzielnicy V oraz d

Utworzone: 2020-11-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 103 103
24 godzin 11 11

APEL STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AKADEMII MUZYCZNYCH W POLSCE

Do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W związku z pojawieniem się projektu Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych z dnia 10 listopada 2020 r., zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o bardziej dogłębną analizę sytuacji wraz z perspektywiczną oceną skutków wprowadzenia powyższych regulacji. Przede wszystkim pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec par.

Utworzone: 2020-11-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 52 52
24 godzin 10 10

Petycja do Wójta Gminy Kosakowo w sprawie remontów i inwestycji w SP Mosty

Wnoszący petycję: Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach   Osoba reprezentująca wnoszących petycję: Anna Tryczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców Adres do korespondencji: Zespół Szkolno-przedszkolny Ul. Szkolna 16 81-198 Mosty         Wójt gminy Kosakowo Rada Gminy Kosakowo                                                         ul. Żeromskiego 69                                                                                                     81-198 Kosakowo       PETYCJ

Utworzone: 2020-11-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 188 188
24 godzin 10 10

Popieram rodziców dzieci z niepełnosprawnością którzy chcą mieć prawo do pracy zarobkowej będąc jednocześnie na świadczeniu pielęgnacyjnym jako opiekun osoby niepełnosprawnej.

  Temat petycji: POPIERAM RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ , KTÓRZY CHCĄ MIEĆ PRAWO DO PRACY ZAROBKOWEJ JAKO FORMY DOROBIENIA BĘDĄC JEDNOCZEŚNIE NA ŚWIADCZENIU PIELEGNACYJNYM Petycję kieruję do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. PETYCJĘ MOGĄ POPIERAC WSZYSCY, KTÓRYM NIE JEST OBCY LOS OPIEKUNÓW DZIECI I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. PODPISY ZBIERAM DO KOŃCA LISTOPADA 2020. Jak wiemy, obecnie będąc opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i dostając od Państwa świadczenie pielęg

Utworzone: 2020-06-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 13291 12927
24 godzin 10 10

Petycja w sprawie utrzymania miejsc pracy w branżach turystycznych i okołoturystycznych oraz zrównoważonego budżetu Miasta Ustroń.

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej   My, mieszkańcy Ustronia oraz osoby związane z naszym miastem zwracamy się z prośbą o podjęcie strategicznych działań oraz wypracowania takiego protokołu sanitarnego, który pozwoli otworzyć lub znacznie poluzować obostrzenia dla branż żyjących z aktywności turystycznej w zimie.   Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja epidemiologiczna jest poważna, ale wierzymy, że wprowadzając ścisły reżim sanitarny w naszych restauracj

Utworzone: 2020-11-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16 16
24 godzin 9 9Facebook