Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja przeciw budowie zachodniej obwodnicy Przemyśla w dzielnicy Lipowica

Podmiot wnoszący Petycję:                                                                                       Komitet Społeczny „Lipowica - Obwodnica”, Przemyśl lipowica.obwodnica@op.pl     Adresat Petycji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Rzeszów ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów         PETYCJA w sprawie budowy obwodnicy PRZEMYŚLA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ DK28/77   Podstawa Prawna: Art.63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o

Utworzone: 2021-07-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 295 293
24 godzin 10 10

Petycja do Zarządu Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyciągnięcia konsekwencji służbowych w obliczu kryzysu wizerunkowego Powiatowego Zespołu Szpitali

W obliczu kryzysu wizerunkowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy spowodowanego przez karygodne wpisy w mediach społecznościowych oraz niestosowną reakcję na słowa krytyki i publiczne oburzenie Pani Wicedyrektor Gizeli Jagielskiej i p.o Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali Pana Przemysława Magiery, wnosimy o wyciągnięcie konsekwencji służbowych z uwagi na psucie reputacji Zespołu Szpitali oraz podanie ich treści do publicznej wiadomości. Wspomniane wpisy są szeroko komentowane w mediach

Utworzone: 2021-07-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 509 493
24 godzin 10 10

Ban Tatuażyka na dc

Prosze zróbmy to nie moge już patrzeć fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids

Utworzone: 2021-03-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 24 14
24 godzin 10 6

Polski Interes Narodowy.

Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Tytuł petycji: Polski Interes Narodowy. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, przedstawiciele Narodu Polskiego – zarówno, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę  o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy pods

Utworzone: 2021-08-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 9 9
24 godzin 9 9

Zabranie użytkownikowi PANPIECZARKA321 funkcji Moderatora, Admina i innych wyższych rang.

Jeśli chcesz by pieczara stracił moderatora to podpisz sie pod tą petycją. Tak wiem, że tego chcesz. 

Utworzone: 2020-12-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 9 8
24 godzin 9 8

Rondo w Rokietnicy

Drodzy mieszkańcy gminy Rokietnica: Zwracam się z prośbą o podpisanie petycji w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Szamotulskiej i Traktu Napoleońskiego. Mimo, że mieszkam tu niedługo sama byłam świadkiem dwóch wypadków oraz wielu niebezpiecznych sytuacji drogowych. Skrzyżowanie  jest niebezpieczne zarówno przez ruchliwość ulicy Szamotulskiej, jak i przez kąt pod którym dochodzi do niej ul. Trakt Napoleoński. Ponieważ wszyscy chcemy by nasza gmina była bezpieczna chciałabym zgłosić do władz wni

Utworzone: 2021-08-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 109 109
24 godzin 8 8

Petycja dla ratowania Parku Naturalnego Wrzosowisko

PETYCJA (która zostanie złożona wraz z zebranymi podpisami przez przewodniczącego stowarzyszenia Zielone Wrzosy, Krzysztofa Strzemeskiego do przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego)   Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnoszę o:   - zmianę zapisów Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i uznanie terenu w rejonie ulic św. Jana Bosko, Polnej, Ugory, Storczykowej i Szosa Chełmińska za tereny zielone z funkcj

Utworzone: 2021-07-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 351 347
24 godzin 8 8

Ban dla Jurniaka

Ban dla jurniaka na Uniwersum Teodory Kropidłowskiej 6

Utworzone: 2021-05-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 8 6
24 godzin 8 6

List Otwarty -- Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2.

  Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte naukowców i lekarzy, włączając w  list otwarty do Ministra Zdrowia, którego tekst umieszczony jest poniżej, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego (także dla lekarzy). Prosimy o władze i organy RP, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw.  Trzy pytania do Mi

Utworzone: 2021-04-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 30823 26257
24 godzin 8 7

Sprzeciw w sprawie planowanej inwestycji budowy suszarni biomasy w miejscowości Kępina

W związku z Obwieszczeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 14.07.2021 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Montażu instalacji do odzysku odpadów – suszarni biomasy na terenie działki nr 74, obręb Kępina położonej w miejscowości Kępina, gmina Grójec, powiat grójecki” obok betoniarni, jako mieszkaniec gminy Grójec składam mój stanowczy sprzeciw w sprawie planowanej inwesty

Utworzone: 2021-07-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 220 216
24 godzin 7 7