Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu

Miejskie parki to oazy wśród betonu. Miejsca, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć od problemów dnia codziennego. Drzewa schładzają otoczenie, tłumią hałas, a także walczą ze smogiem. Naszym zdaniem samorządy powinny stawiać na tworzenie nowych miejsc zielonych. Stąd nasza propozycja urządzania nowych parków w Nowym Sączu, w pierwszej kolejności na Osiedlu Nawojowska.   Dla Nowego Sącza to już ostatni dzwonek, by można było utworzyć nowe tereny parkowe – rekreacyjne. Widzimy jeszcze takie przestrzenie

Utworzone: 2020-11-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1237 1231
24 godzin 21 21

Wnioski mieszkańców dla ul. Wiślanej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Brzegowej

Szanowni Państwo,W nawiązaniu do wiadomości od pana Pawła Bohdziewicza, Zastępcy Burmistrza ds. technicznych z 27 października 2020, dotyczącej zamówienia na Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na budowę chodnika oraz systemu oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej” nr 2018/23 na odcinku o długości ok. 0,95 km, przedstawiamy oczekiwania mieszkańców względem planowanej inwestycji. Proponujemy w miarę możli

Utworzone: 2021-02-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 31 31
24 godzin 19 19

STOP dla wieżowca przy Wszystkich Świętych 70 w Szczecinie

 do Rady Miasta Szczecin   Szanowni Państwo,   W ostatnim czasie opinię publiczną zelektryzowała wiadomość o tym, że przy ul. Wszystkich Świętych 70 na dz. Nr 38/22 (ob.2038) prywatny inwestor planuje budowę 18-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego. Jako mieszkańcy Szczecina nie zgadzamy się na powstanie w tym miejscu tak wielkiego budynku, który wpłynie negatywnie na codzienne życie okolicznych mieszkańców. Budynek przewyższa kilkakrotnie okoliczne budynki mieszkalne, a przez intensywno

Utworzone: 2021-02-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 323 319
24 godzin 18 18

Podaj dalej! Bezpieczna kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Łabuńką w Zamościu. Łączmy osiedla.

  Chcesz nowej bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej w 2022 roku? Łączącej dwa Osiedla Orzeszkowej-Reymonta z Osiedlem Janowice. (teren przy ulicy ppłk Lisa-Kuli stara drewniana kładka) Przekonaj nas do podjęcia wspólnych działań.     Mamy czas do końca lutego 2021!!! Podpisz petycję do zawarcia porozumienia. W sprawie połączenie środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 (około 100 tyś złotych na osiedle). Mamy czas pandemii zróbmy to online. Musimy potwierdzić, że to faktycznie Ty jesteś osobą,

Utworzone: 2021-02-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 30 30
24 godzin 17 17

TAK DLA POWSTANIA URZĘDU POCZTOWEGO DLA OSIEDLI: WIDAWA, LIPA PIOTROWSKA ORAZ ŚWINIARY

SZANOWNY PAN TOMASZ ZDZIKOT        PREZES ZARZĄDU POCZTY POLSKIEJ      00 – 940  Warszawa                                                                     ul. Rodziny Hiszpańskich 8   My niżej podpisani mieszkańcy północnej części Wrocławia starający się nieprzerwanie od 2018 roku o  powstanie Urzędu Pocztowego przypisanego dla osiedli: Widawa, Lipa Piotrowska oraz Świniary zwracamy się o nadanie  przez  POCZTĘ POLSĄ SPÓLKĘ AKCYJNĄ trybu priorytetowego  powstania wymienionej jednostki zlok

Utworzone: 2021-02-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 326 326
24 godzin 17 17

Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych w Wolsztynie

Do:Burmistrza Miasta i Gminy Wolsztyn My, Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolsztyn, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie skutecznych działań antysmogowych, by chronić zdrowie nasze oraz naszych dzieci.Petycja spowodowana jest katastrofalnym stanem powietrza w Mieście i Gminie Wolsztyn występującym w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach od października do kwietnia, wskutek tzw. „niskiej emisji” z domowych palenisk oraz jego destrukcyjnym wpływem na zdrowie i życie mieszkańców. Wśród potwierdzonych prz

Utworzone: 2021-02-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 449 443
24 godzin 15 15

NIE! DLA WYCINKI LASU SOLNICKIEGO.

Do Prezydenta Miasta Białegostoku   MÓWIMY NIE! wycince Lasu Solnickiego w Białymstoku mającej umożliwić realizację nieprzemyślanej inwestycji, której „napędem” są zbliżające się wybory samorządowe. Podpisz petycję o wstrzymanie prac nad wycinką Lasu Solnickiego!     Białystok chwali zielenią. W działaniach promocyjnych i strategiach próbuje kreować się na miasto-stolicę Zielonych Płuc Polski. Tymczasem w Białymstoku od lat trwa rzeź drzew, całych kompleksów leśnych z których tak dumne próbuj

Utworzone: 2018-05-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2532 2473
24 godzin 15 15

Petycja w sprawie uhonorowania Orderem Orła Białego pośmiertnie prof. Wiesława Domasłowskiego

Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej   Za pośrednictwem   Prof. dr hab. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa         Wielce Szanowny Panie Prezydencie,   w imieniu własnym oraz licznych przedstawicieli środowiska konserwatorów zabytków w Polsce, zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o pośmiertne uhonorowanie prof

Utworzone: 2021-02-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 32 28
24 godzin 13 12

Wnioskujemy o przeprowadzenie wyborów do Rad Okręgów wiosną 2021 roku - z wykorzystaniem alternatywnych, bezpiecznych metod a nie koniecznością spotkania 150 osób w jednym pomieszczeniu

Petycja do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego Na podstawie ustawy prawo o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem Sars Cov 2 oraz brakiem perspektyw na jej ustąpienie w najbliższych miesiącach, a także ze względu na fakt, że kadencja rad okręgów w Toruniu (2016-2020) już raz została wydłużona (do kwietnia 2021 roku), wnioskujemy o zastosowanie alternatywnego rozwiązania od zebrania w kwietniu 2021 roku w jednym m

Utworzone: 2021-02-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 224 222
24 godzin 12 11

Nagrywanie badań w OZSS

Petycja do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.  W ramach akcji Mamy Mówią DOŚĆ - https://www.facebook.com/MamyMowiaDOSC/ chcemy postulować o nagrywanie wszystkich badań w Opiniodawczych Zespołach Specjalistów Sądowych. ______________________________________________________________________ Krótko o naszej akcji: Jesteśmy matkami, które zmagają się z niesprawiedliwością w sądach, doświadczonymi przemocą domową, mającymi do czynienia z zaburzonymi partnerami. Często padają stwierdzenia typu

Utworzone: 2020-02-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 446 436
24 godzin 11 10