Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Przedłużenie działalności przeprawy promowej Milsko - Przewóz

Drodzy Państwo,Jak wiecie długo wyczekiwany most łączący dwa brzegi Odry między miejscowościami Milsko i Przewóz już w najbliższych miesiącach zostanie uruchomiony.To oczywiście świetna informacja dla obu gmin ponieważ wzmoży się tranzyt na linii Zielona Góra Leszno - Poznań, ruch turystyczny oraz być moze zwiększy liczebność naszych gmin poprzez zaludnienie kolejnych osób.Jednak na skraju rzeki Odry łącząc dwie małe miejscowości: Milsko w Gminie Zabór oraz Przewóz w Gminie Bojadła od około stu

Utworzone: 2022-09-26 Statystyki

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Łbiska-Pęchery (droga powiatowa 2827W)

Do: Starosta Piaseczyński Ksawery Gut Jako mieszkańcy Gminy Piaseczno składamy petycję o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2827W na odcinku łączącym wsie Łbiska i Pęchery. Zwracamy sie z prośbą aby nasz wniosek został uwzględniony jako inwestycja w planie budżetowym na rok 2023.  Swoją prośbę motywujemy, przede wszystkim poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.  Droga ta jest bardzo często uczęszczana przez rowerzystów. W ostatnim tygodniu właśnie na tym odcinku mia

Utworzone: 2022-09-26 Statystyki

NIE dla ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Iksami

Warszawa, 19.09.2022 r. Mieszkańcy Osiedla Torwar w Warszawie Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy Ewa Janczar Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa       Uwagi mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego       My niżej podpisani mieszkańcy nie zgadzamy się na wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego (oznaczonego symbolem 1KD-P) poprzez zabytkowy skwer położony pomiędzy niżej wymienionymi blokami mieszkalnymi Osiedla T

Utworzone: 2022-09-26 Statystyki

Petycja społeczności studenckiej do Władz Uczelni Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Petycja społeczności studenckiej do Władz Uczelni Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie Powyższa petycja powstała z własnej inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Bankowej i nie jest w żaden sposób powiązana z Samorządem Studenckim Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Utworzone: 2022-09-22 Statystyki

Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2628W na odcinku od Ustanowa do Uwielin.

Adresat: Ksawery Gut, Starosta Piaseczyński  Nadawcy: Mieszkańcy Gminy Prażmów Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego             Jako mieszkańcy Gminy Prażmów wnosimy petycję w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2628W na odcinku od Ustanowa do Uwielin. Apelujemy do Pana Starosty o uwzględnienie inwestycji w planie na 2023 rok oraz możliwie szybkie wykonanie wspomnianej inwestycji. Swoją prośbę motywujemy, przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa. Na dro

Utworzone: 2022-09-20 Statystyki

Wykłady zdalne WSB Wrocław

Zwracamy się z prośbą do Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu o wykłady w formie zdalnej ze względu na rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 oraz rosnące ceny paliwa. Większość uczniów jest dojeżdżająca, byłoby to dla nas duże udogodnienie jako młodych ludzi. Wykłady w formie zdalnej w poprzednim roku były dla nas ogromnym ułatwieniem. 

Utworzone: 2022-09-19 Statystyki

Petycja do prezydenta miasta stołecznego Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego w sprawie przywrócenia drzew wokół kościoła św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży

W związku z trwającymi na placu Trzech Krzyży pracami rewitalizacyjnymi, postanowiłem przygotować petycję skierowaną do prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego, której celem jest przywrócenie otoczeniu kościoła św. Aleksandra jego pierwotnej XIX wiecznej koncepcji zgodnej z projektami architekta świątyni Piotra Aignera.   Piotr Aigner to XIX wieczny architekt, który bardzo cenił zieleń. Dziś, kiedy stoimy na środku placu Trzech Krzyży, widzimy bryłę kościoła otoczonego pustynią beto

Utworzone: 2022-09-18 Statystyki

NIE POZWÓLMY ZERWAĆ WIĘZI RODZINNYCH

Szanowny Panie Prezydencie Jesteśmy rodzinami i bliskimi osób osadzonych w  Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych w całej Polsce. W odpowiedzi na ostatnie zmiany w Kodeksie, w naszej ocenie niekorzystne dla osadzonych i ich najbliższych, postanowiliśmy  zwrócić się do Pana Prezydenta z petycją. Jest to nasz głos dla zaprzestania wprowadzania Ustaw niezgodnych z zasadami resocjalizacji i wnoszących poczucie niepokoju i niesprawiedliwości.  Ustawy takie powodują u osadzonych niechęć do pozytywny

Utworzone: 2022-09-17 Statystyki

PETYCJA MIESZKAŃCÓW Radlina Wlkp SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ BUDOWIE LINII NR 85 KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI: POZNAŃ – SIERADZ.

My, mieszkańcy wsi Radlin i okolic wyrażamy swój JEDNOZNACZNY i KATEGORYCZNY sprzeciw w związku z budową linii kolei dużych prędkości nr 85 Poznań – Sieradz, a zwłaszcza wariantów nr 1,2,3 czyli przebiegu tych linii, które prowadzą przez naszą wieś. Realizacja zadania wiąże się z utratą przez nas domów, gruntów, nieruchomości, gospodarstw rolnych , miejsc prowadzenia działalności gospodarczych – często dorobku życia kilku pokoleń, miejsca spokoju, odpoczynku i pracy. Niepokojącą kwestią dla mies

Utworzone: 2022-09-15 Statystyki

Poparcie mieszkańców dla wniosku Gminy Siechnice o przyznanie dotacji rządowej na rozwój stref gospodarczych (wniosek o środki na inwestycje drogowe i oświetleniowe)

Siechnice, dnia 12.09.2022 r.   DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO :   Osoby według listy dołączonej do petycji   Milan Ušák, Burmistrz Siechnic (Nazwisko i Imię osoby reprezentującej) ul. Jana Pawła II 12 (Adres do korespondencji) biuro@umsiechnice.pl (adres e-mail)       Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   PETYCJA     Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) działając w intere

Utworzone: 2022-09-12 Statystyki