Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Dotyczy: Całkowitego zakazu wystawiania ciętych psów na wystawach organizowanych przez ZKwP

Dotyczy: Możliwości wystawiania psów ciętych na wystawach organizowanych przez ZKwP. Jako czynni miłośnicy i hodowcy prosimy zwrócić uwagę na problem naszych Polskich hodowli psów, które do tej pory mogły być przycinane: "Zgodnie z uchwaloną w 2011 r. przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt, wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie) jest klasy

Utworzone: 2021-07-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6 6
24 godzin 1 1

petycja o usunięcie się fałszywego prezydenta Polski z urzędu

zgodnie z informacjami jakie napływają z różnych publikacji w internecie jak również z własnych obserwacji wynika że obecnie piastujący stanowisko prezydenta  Andrzej Duda pochodzi z fałszywego wyboru, i oświadczam iż dalsze nie legalnie wykorzystywanie miejsca które należy do narodu będzie skutkowało zmuszeniem do zwrotu uposarzenia jak i innych kosztów do budżetu Państwa Polskiego w przyszłości

Utworzone: 2021-07-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 10 9
24 godzin 1 1

Petycja przeciwko zamknięciu Oddziału Pediatrycznego w Świdniku (woj. lubelskie)

Szanowni Państwo, od kilku miesięcy otrzymujemy niepokojące informacje od Dyrekcji szpitala o planowanym na styczeń 2022 roku zamknięciu Oddziału Pediatrycznego w Świdniku.   Oddział Pediatryczny zajmuje się na co dzień leczeniem chorób dotykających znaczną część populacji dziecięcej. Jest on miejscem, do którego kierowani są pacjenci z całego powiatu świdnickiego i  okolicznych. Stanowi ważny punkt, do którego kierowane są dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w przypadku

Utworzone: 2021-07-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 556 554
24 godzin 1 1

Montaż słupków na skrzyżowaniu ul. Goleszowskiej i ul. Jana Kazimierza oraz wzdłuż chodnika między budynkami Inwestycji Forum Wola

Szanowni Państwo,    zwracam się z uprzejmą prośbą o podpisanie się pod petycją, która ma na celu rozwiązanie problemu nielegalnie parkujących samochodów na ul. Goleszowskiej oraz wzdłóż inwestycji Forum Wola na ul. Jana Kazimierza. Obecnie w odpowiedzi na pismo dot. zagrożeń jakie mogą płynąć z tak zaparkowanych samochodów niestety dostaliśmy odmowę ze wskazaniem, że należy zgłaszać porblemy na Straż Miejską. Problem jest spory, samochody parkując: 1. niszczą infrastrukturę, w tym chodniki i zi

Utworzone: 2021-07-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 166 164
24 godzin 1 1

Mniej betonu, więcej sportu i rekreacji na „Stadionie Czarnych”

Do Rady Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin Szanowni Państwo   Gmina Miasto Szczecin planuje uchwalenie nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, w którym dla Osiedla Arkońskie-Niemierzyn w obszarze Z.A.06 planuje się istotne zmiany dla działki nr 1/6 z obrębu 2038. Od ponad 100 lat teren ten pełni funkcje przestrzeni sportowej i rekreacyjnej. Najpierw był miejscem gry dla lokalnych klubów sportowych, a po 1989 roku zajęć sportowych i imprez dla studentów Aka

Utworzone: 2021-07-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 379 376
24 godzin 1 1

TAK dla przywrócenia możliwości spożywania napojów alkoholowych na Bulwarze Gdańskim w Szczecinie

Jako liberalna organizacja polityczna zajmująca się regionalnymi sprawami Szczecina oficjalnie wnosimy do Prezedynta Miasta Szczecin o wycofanie zakazu spożywania alkoholu na Bulwarze Gdańskim w Szczecinie wprowadzonego z uwagi na pandemie COVID-19.  Przez pandemię koronawirusa w Polsce nadal funkcjonuje wiele obostrzeń. Ponad rok temu w Szczecinie (9 kwietnia 2020 roku) wprowadzono zakaz spożywania alkoholu na szczecińskich. Celem takiego ruchu było ograniczenie gromadzenia się młodych ludzi na

Utworzone: 2021-07-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6 6
24 godzin 1 1

Petycja w sprawie zwiększenia porządku i bezpieczeństwa na stacjach kolejowych w Mieście Sulejówek

                                                                          Sulejówek, 10 lipca 2021 r.                                                                       Pan                                                                 Arkadiusz Śliwa                                                                 Burmistrz Miasta Sulejówek                                                                                                                                                        P

Utworzone: 2021-07-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 18 18
24 godzin 1 1

STOP dla naglosnienia w Planeta Zalesie

STOP dla nagłośnienia w ośrodka Planeta Zalesie (dawny OW „Wisła”)  Szanowni Państwo! W związku z uporczywym hałasem, powodowanym przez nagłośnienie w ośrodku Planeta Zalesie działającym na terenie dawnego ośrodka rekreacji i wypoczynku „Wisła” w Zalesiu Górnym, my - mieszkańcy Zalesia Górnego i okolic - zwracamy się do właściciela terenu, Powiatu Piaseczyńskiego, z prośbą o podjęcie stosownych kroków w stosunku do najemcy tego obiektu i wyegzekwowanie wynikającego z przepisów zakazu używania na

Utworzone: 2021-07-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 227 227
24 godzin 1 1

Usunięcie Macieja Kiljana z funkcji moderatora

Razem pokonamy wroga! Nie pozwólmy, aby kuloświr oraz człowiek bez żadnego szacunku do Józefa Hofmana był członkiem Administracji.

Utworzone: 2021-07-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 15 12
24 godzin 1 1

STOP wycince drzew w Bielsku-Białej!!!

Petycja o całkowity i permanentny zakaz wycinki drzew przy torach PKP w Bielsku-Bialej. Drzewa zostały już ponumerowane! Wycięte będą nie tylko drzewa przy skarpie koło teatru ale wzdłuż torów. Niektóre drzewa, zupełnie zdrowe mają ponad 120 la! Argumenty przeciwko wycince: Drzewa dają cień, który jest niezbędny przy obecnych i przyszłych upałach Tunel jest zabytkowy i i tak nie będzie można zrobić tam linii 'szybkiego ruchu' Pozostało bardzo niewiele drzew w centrum miasta Brzydota architektoni

Utworzone: 2021-07-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 231 226
24 godzin 1 1