Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Uratujmy park przy Os. Grottgera i ul. Piotra Skargi przed betonozą!

Mieszkańcy Gminy Trzcianka! W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta istnieje projekt "modernizacji" parku przy osiedlu Grottgera i ulicy Piotra Skargi. Projekt ten zakłada wycinkę prawie 100% drzew - ma pozostać tylko 21 drzew!!! Uratujmy to miejsce, które daje nam tlen, oczyszcza i schładza latem powietrze, daje schronienie przed słońcem, jest domem wielu zwierząt, przed betonozą. Nie zgadzajmy się na wycinkę kolejnych drzew, nie pozbawiajmy sie otaczającej nas natury, nie ró

Utworzone: 2021-12-25 Statystyki

Petycja do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie modyfikacji ograniczeń wahań kursów (widełek) w trakcie sesji.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Szanowny Pan Marek Dietl - Prezes Zarządu GPW SA ul. Książęca 400-498 WarszawaPETYCJA do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie modyfikacji ograniczeń wahań kursów (widełek). Szanowny Panie Prezesie! jako społeczność inwestorów skupiona na rynku giełdowym w Warszawie zwracamy się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji w definiowaniu widełek obowiązujących na warszawskiej giełdzie (zarówno po stronie widełek dynamicznych, jak i st

Utworzone: 2021-12-23 Statystyki

Protest środowisk gospodarczych przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych.

Protest środowisk gospodarczych przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych. Podobnie jak wiele środowisk, w tym np. środowisk samorządowych, akademickich jak i środowisk mniejszościowych – również innych niż mniejszość niemiecka, uważamy za niedopuszczalną decyzję Sejmu RP z dn. 17 grudnia 2021 r. dotyczącą obniżenia o niemal 40 mln PLN w budżecie państwa na rok 2022 subwencji przysługującej z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka r

Utworzone: 2021-12-21 Statystyki

Legalizacja infrastryktury MTB Sopot/Gdańsk

Tytułem wprowadzenia... Jako rowerzyści górscy korzystający z Trójmiejskiego leśnego obszaru TPK chcielibyśmy móc poprzez legalizację naszej obecnej infrastruktury rowerowej zapewnić bezpieczeństwo wszystkich bywalców w tym regionie TPK poprzez oznaczenia naszych tras rowerowych, a także ukierunkować korzystanie z niej przez rowerzystów MTB. Petycja jest kierowana do Dyrekcji Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  w intencji wykreślenia niekorzystnych dla rowerzystów górskich zapisów, jaki

Utworzone: 2021-12-20 Statystyki

Budowa przejścia dla pieszych wraz z tablicą monitorującą prędkość w Pęgowie przy ul. Głównej

My niżej podpisani mieszkańcy Pęgowa zwracamy się z prośbą o pomoc w poprawie bezpieczeństwa w naszej wsi i w związku z tym składamy petycję w sprawie wyznaczenia oraz realizacji przejścia dla pieszych, a także umieszczenie tablicy monitoringu prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 342 – pomiędzy posesją przy ul. Głównej 161 , a Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza, która mieści się przy ul. Głównej 101. Niniejsza petycja zostaje złożona w interesie publicznym. Należy zauważyć, iż ta częś

Utworzone: 2021-12-20 Statystyki

Kładka w Osowej teraz!

Szanowny Pan MinisterAndrzej AdamczykMinisterstwo Infrastrukturyul. Chałubińskiego 4/600-928 WarszawaPETYCJA w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej nad Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta (Drogą Ekspresową S6)na wysokości dzielnicy Gdańsk-OsowaSzanowny Panie Ministrze,Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozytywną decyzję Pana Ministra w sprawie realizacji kładki pieszo-rowerowej w niezwykle newralgicznym punkcie trójmiejskiej Obwodnicy, jaką jest gdańska dzielnica Osowa. Wskazana inwestycja została wp

Utworzone: 2021-12-18 Statystyki

Petycja - o rzetelną ocenę kondycji lipy ul. Sienkiewicza 12 w Rzeszowie

  Do Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Konrada Fijołka   Podpisani pod tą petycją, zaniepokojeni pośpiechem i brakiem rzetelnych badań statyki drzewa - pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej w Rzeszowie przy ul. Siekiewicza 12 wnoszą o wykonanie na rzeczonym drzewie testu obciążeniowego, który jest najadekwatniejszym pomiarem określającym statykę drzewa. Wykonane dotychczas badania tomograficzne, budzą spore wątpliwości u Certyfikowanych Inspektorów Drzew z Fundacji Będzie dziko (Społeczni S

Utworzone: 2021-12-18 Statystyki

Protest środowiska akademickiego przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych oraz naukę języka regionalnego

Stanowisko ludzi nauki i badaczy problematyki mniejszościowej dotyczące obcięcia przez parlament RP subwencji na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022   17 grudnia 2021 r.   Jako przedstawiciele środowiska akademickiego: - naukowcy wywodzący się ze środowisk mniejszościowych, - badacze zajmujący się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych - oraz akademicy, którym sprawy mniejszościowe są bliskie z powodów obywatel

Utworzone: 2021-12-17 Statystyki

Do posłów, senatorów i do prasy. Wolne Wybory. Ostrzeżenie przed segregacją sanitarną.

  Ruch Wolne Wybory powstał z inicjatywy Polek i Polaków pragnących wolności i normalności w Polsce. Wolne Wybory oraz współpracujące z ruchem organizacje ostrzegają przed nie mającymi żadnego uzasadnienia medycznego, godzącymi w podstawowe prawa człowieka oraz zgubnymi dla naszego kraju pomysłami wprowadzania w Polsce segregacji sanitarnej. Sprzeciwiamy się dalszym obostrzeniom, szerzeniu psychozy strachu, tworzenia podziałów w społeczeństwie i nawołujemy do powrotu do normalności.    Pomimo gł

Utworzone: 2021-12-11 Statystyki

Wyrażamy sprzeciw wobec zamiaru sprzedaży Pałacu w Sapowicach przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.

Wzywamy Dyrekcję Biblioteki do zaniechania tych planów a Prezydenta Miasta Poznania i Radę Miasta Poznania do niewyrażania zgody na ten niezrozumiały akt szkodliwy dla Biblioteki i społeczeństwa. Od blisko 30 lat sapowicki Pałac użycza dachu nad głową grupie przyjaciół i znajomych – ludzi wrażliwych i kreatywnych, którzy sapowickie spotkania, zgodnie z duchem tego miejsca, zamienili w sztukę performansu, łącząc zabawę z artystyczną kreacją, a muzykę z literaturą i poezją, tworząc dla kolejnych g

Utworzone: 2021-12-09 Statystyki