Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja za bezpośrednie pociągi Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Koszyce i przyspieszenie realizacji projektu Podłęże-Piekiełko / Petícia za priame vlaky Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Košice

slovenská verzia dole   Ministerstvo dopravy SR, Ministerstwo Infrastruktury RP, posłowie i senatorowie RP, poslanci NR   My, niżej podpisani mieszkańcy Polski i Słowacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze uruchomienie przez PKP Intercity oraz Železničná spoločnosť Slovensko (państwowe koleje słowackie) bezpośrednich całorocznych pociągów na trasie Gdynia – Warszawa – Kraków – Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna - Plaveč - Poprad-Tatry / Košice, wraz z wagonem gastronomicznym na całej tras

Utworzone: 2022-07-31 Statystyki

STOP niszczeniu branży beauty w Polsce! STOP likwidacji zawodu kosmetologa! URATUJMY POLSKIE GABINETY KOSMETOLOGICZNE

W związku z proponowanymi zmianami w prawie już wkrótce tysiące gabinetów kosmetologicznych,  kosmetycznych może zniknąć z naszych miast! Musimy temu zapobiec! Zwracamy się do całego środowiska kosmetologicznego, zwracamy się do naszych wspaniałych Klientów o PODPISANIE PETYCJI – wyrażenie głosu sprzeciwu wobec prób praktycznej likwidacji zawodu kosmetologa i doprowadzenia do bankructwa tysięcy gabinetów! Nie dopuśćmy do tego, aby klienci zostali pozbawieni dostępu do zabiegów, aby z rynku znik

Utworzone: 2022-03-23 Statystyki

PETYCJA O ZACHOWANIE OKRESU OCHRONNEGO DLA OPIEKUNA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PO JEJ ŚMIERCI

    Warszawa, 10.02.2022r   Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg Ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa   PETYCJA   W imieniu portalu NaRencie.pl oraz licznego grona opiekunów osób z niepełnosprawnościami, jak również osób i  instytucji, którym dobro i wsparcie osób niepełnosprawnych  i ich rodzin nie jest obojętny, prosimy by rozważono zmiany w prawie dotyczące pozbawiania środków do życia opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wyniku śmierci podopiecznego i zachowanie okresu oc

Utworzone: 2022-02-10 Statystyki

Petycja w obronie zwierząt laboratoryjnych

Do:Prezes Rady Ministrów Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Minister Edukacji i Nauki Szanowny Pan Przemysław Czarnek W związku z przygotowywaną nowelizacją ustawy o z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych apelujemy o wstrzymanie zmian w ustawie, które pozbawią zwierzęta, poddawane w polskich laboratoriach testom, często bardzo dotkliwym, prawa do obrony. Projektowana nowelizacja zakłada, że z wydawania zgód na doświadczenia na zwierzętach

Utworzone: 2021-03-04 Statystyki

Petycja o przywrócenie "wtorków dla kobiet" w Saunarium-Aquapark Wrocław

Petycja do Prezydenta Miasta Wrocław- Jacka Sutryk                                                                 oraz Prezesa Zarządu Aquapark Wrocław-Grzegorza Kaliszczak O PRZYWRÓCENIE JEDNEGO DNIA W TYGODNIU TYLKO DLA KOBIET, ZWANEGO „WTORKI DLA KOBIET”, W SAUNARIUM – AQUAPARK WROCŁAW My wrocławianie i klienci Aquapark Wrocław domagamy się przywrócenia „wtorków dla kobiet” w Saunarium – Aquapark Wrocław i stanowczo protestujemy przeciwko przeniesieniu ich wyłącznie do „wioski saunowej”.Prz

Utworzone: 2022-09-12 Statystyki

Sprzeciw do Polskich Sieci Elektroenergetycznych wobec budowy linii wysokiego napięcia na terenie Żuław Elbląskich

Do Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W nawiązaniu do trwających konsultacji społecznych w związku z planowaną budową sieci wysokiego napięcia dwutorowej 400 kV Gdańsk-Błonia – Olsztyn-Mątki wyrażamy sprzeciw wobec tej inwestycji w obrębie terenów żuławskich (powiat elbląski, gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki) z uwagi na liczne zagrożenia dla tego cennego terenu, a w szczególności zachowane dziedzictwo architektoniczne, unikatowe okazy fauny i flory, oryginalny krajobraz

Utworzone: 2022-07-02 Statystyki

Przeciwko pomocy uchodźcom z Ukrainy kosztem polskich obywateli

My polscy obywatele, sprzeciwiamy się finansowaniu pomocy dla Ukrainy, dla uchodźców z naszych podatków. Mieszkania, na które od lat czekały polskie rodziny, będące w trudnej sytuacji zostały rozdane uchodźcom. Pomoc finansowa w postaci 300 plus, 500 plus, emerytury, pierwszeństwo w zakładach opieki medycznej, oraz znaczne korzyści dla pracodwaców zatrudniających uchodźców, czynią z nas obywateli drugiej kategorii. Rozdawnictwo rządu polskiego doprowadziło ten kraj do ruiny, mimo to rząd kontynu

Utworzone: 2022-03-09 Statystyki

WSPÓLNIE NIE DOPUŚĆMY DO NISZCZENIA HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO DZIELNICY KRZYKI!

PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA - PANA JACKA SUTRYKA   Jako mieszkańcy i użytkownicy terenu leżącego u zbiegu ul. Letniej i Krzyckiej chcielibyśmy zwrócić się o zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz dwóch budynków usługowych z garażem podziemnym połączonych łącznikiem, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu u zbie

Utworzone: 2022-08-26 Statystyki

Przywrócić działalność lodowiska miejskiego w Stargardzie.

My, mieszkańcy Stargardu wnosimy sprzeciw wobec decyzji o nieuruchomieniu działalności lodowiska miejskiego w sezonie zimowym 2022/23. Proponujemy aby władze zarządzające miastem nie oszczędzały kosztem mieszkańców miasta, odbierając im możliwości aktywnego, fizycznego spędzania czasu. Lodowisko jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież oraz rodziny korzystają z aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, który jest niezbędny zwłaszcza w czasie kiedy przez prawie dwa lata aktywność taka była bardzo

Utworzone: 2022-11-27 Statystyki

Petycja o przywrócenie ciszy na akwenie jeziora Złotnickiego.

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, kierujemy do Rad Powiatów Starostw Powiatowych w Lubaniu oraz Lwówku Śląskim petycję o przywrócenie ciszy na akwenie jeziora Złotnickiego. Jezioro Złotnickie jak również teren wokół niego, jest obszarem o zróżnicowanym ekosystemie.Teren ten wpisany jest w Obszar Chronionego Krajobrazu. Jest to miejsce odpoczynku wielu osób, a przebywanie nad jeziorem jest okazją do tego, aby oderwać się od codzienności. Jest to najbliższy teren w odległośc

Utworzone: 2022-09-09 Statystyki