Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie zniesienia opłaty za jeżdżenie na skateparku przy ulicy Potockiej

Urząd Dzielnicy Żoliborz Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – Paweł Michalec Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa Wyrażamy głębokie niezadowolenie z decyzji Ośrodka Sportu i Rekreacji Żoliborz o wprowadzeniu opłat za korzystanie ze skateparku. Od tego roku za jednodniowy wstęp należy wpłacić 5 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że każdorazowe wyjście (np. do sklepu, toalety, na posiłek) wiąże się z ponowną opłatą. Uważamy, że wpłynie to negatywnie na dostępność i zainteresowanie samym obiektem. Ponadto s

Utworzone: 2022-05-09 Statystyki

Prośba o wsparcie dyplomatyczne dla narodu polskiego

Z uwagi na wzrastające w Polsce represje z powodu przekonań politycznych, My Naród Polski, wolni i suwerenni ludzie, zwracamy się o pomoc bezpośrednio do Pań i Panów Ambasadorów innych krajów, przebywających obecnie z misją dyplomatyczną w Polsce. Nie zwracamy się do rządu polskiego, ponieważ obawiamy się związanego z tym prześladowania i represji. Odmawiamy jednak bezczynności, ponieważ jako obywatele Polski, wyrażamy zdecydowane i uargumentowane zaniepokojenie prowadzoną obecnie przez rząd pol

Utworzone: 2022-05-05 Statystyki

Zaświadczenie dla uczniów z Ukrainy zamiast promocji.

                                                                                       Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności"                       ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa                                                                      www.nauczycieledlawolnosci.pl stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl                                                                                 Warszawa, 27.04.2022          Minister Edukacji i Nauki Profeso

Utworzone: 2022-04-28 Statystyki

Piesze przejście między Orunią i Chełmem

My, niżej podpisani, rodzice uczniów SP56 oraz mieszkańcy na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017 r., poz. 1123) żądamy: 1. Umożliwienia alternatywnego przejścia dla pieszych między Orunią (obręb ul. Małomiejskiej), a Chełmem (obręb ul. Hebanowskiego) podczas remontu SP56. Ścieżka łącząca dzielnice Chełm (od strony ul. Hebanowskiego) z terenem szkoły SP56 (ul. Małomiejska) została zamknięta na czas termomodernizacji szkoły. Prace remontowe przewidziane są do grudnia 2

Utworzone: 2022-04-27 Statystyki

PETYCJA 2022- DELEGALIZACJA RZĄDU PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Domagamy się natychmiastowej dymisji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jako obywatele Polski mamy prawo do wniesienia petycji, prawo to gwarantuje Nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w związku z niedotrzymaniem obietnic wyborczych i dopuszczeniem się pogwałcenia podstawowych praw człowieka. Nie ma zgody obywateli będących suwerenem, a więc najwyższą władzą i właścicielem kraju na wykorzystanie Polaków do realizacji własnych nieetycznych celów. Rząd Mateusza Morawieckiego nieudolnie rządzi już

Utworzone: 2022-04-24 Statystyki

NIE! dla pomnika żołnierza radzieckiego w Żukowie #IwanOut

My niżej podpisani Mieszkańcy Pomorza domagamy się usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika żołnierza radzieckiego usytuowanego w Żukowie przy ulicy Gdyńskiej. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponownie otworzyła debatę na temat dekomunizacji w Polsce, która nie została do końca przeprowadzona po przemianach ustrojowych w 89 roku. Apel o usunięcie pomnika nie jest jedynie wyrazem sprzeciwu wobec neoimperialnych zapędów Rosji, ale przede wszystkim dbałością o prawdę historyczną, którą ch

Utworzone: 2022-04-20 Statystyki

TAK dla badań na mutacje w genach BRCA1 i BRCA2

Szanowny Pan  Adam Niedzielski  Minister Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa  PETYCJA DO MINISTRA ZDROWIA Szanowny Panie Ministrze,        My, pacjenci onkologiczni, nasi bliscy oraz wszystkie osoby zaangażowane w działania na rzecz polskiej onkologii, na przestrzeni ostatnich lat z nadzieją obserwujemy rozwój nowoczesnych form leczenia. W tym momencie możemy mówić o coraz skuteczniejszych terapiach onkologicznych, zmieniających choroby nieuleczalne w choroby przewlekłe. Takie precyzyjne lec

Utworzone: 2022-03-29 Statystyki

List otwarty do Polskiego Związku Jeździeckiego

25.03.2022 List otwarty do Polskiego Związku Jeździeckiego  Szanowni Państwo, Regulaminy rozgrywania zawodów krajowych we wszystkich dyscyplinach rozpoczyna wstęp, w którym czytamy, że „Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu, ani innym celom, np. komercyjnym”. W jeździectwie, które oparte jest na współpracy człowieka z koniem nie można bowiem zapominać o słabszym – bo zależnym od człowieka – partnerze. FEI

Utworzone: 2022-03-25 Statystyki

Petycja w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice

Do  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Petycja w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice. PETYCJA My niżej podpisani, użytkownicy Autostrady A4 na odcinku będącym Południową Obwodnicą Krakowa oraz DK7 “Zakopianki” stanowczo protestujemyprzeciw prowadzeniu drogi S7  tzw. “nowej zakopianki” w wariantach od 1 do 5 Wszystkie te warianty są nieracjonalne ponieważ:- obciążają Autostradę A4, która wg Generalnych Pomiarów Ruchu od lat bije w Polsce rekordy wzrostu n

Utworzone: 2022-03-24 Statystyki

Szanowny Panie Prezydencie wspaniałego i bohaterskiego Narodu Ukraińskiego!

List otwarty do Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Lublin, 25.03.2022   Szanowny Panie Prezydencie wspaniałego i bohaterskiego Narodu Ukraińskiego! My, ewangeliczni chrześcijanie, z wielkim podziwem, modlitwą i realnym wsparciem wielu naszych kościołów patrzymy na heroiczną walkę Narodu Ukraińskiego z rosyjskim barbarzyństwem. Podziwiamy Wasze oddanie dla ojczyzny, jedność w obliczu agresji Rosji oraz troskę o Wasze kobiety, dzieci i starców. Zapewniamy, że szczególnie ukraińskim sierotom, wdowom

Utworzone: 2022-03-23 Statystyki