Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom.

    PETYCJA                     w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej       Szanowni Państwo,   projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne w zakresie pracy poradni psychologiczno

Utworzone: 2021-05-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 11665 11639
7 dni 21 20

Petycja w sprawie statystów

 26.02.2020r. Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polski ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa   Szanowna Pani Marszałek, Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zwracamy się do Pani Marszałek z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej oraz zmianę przepisów w celu zapewnienia osobom wykonującym pracę statystów stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. UZASADNIENIE: W imieniu t

Utworzone: 2020-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 984 978
7 dni 21 21

Zmiana koncepcji linii tramwajowej KST na odcinku Rondo Barei - ulica Jancarza

My, mieszkańcy Prądnika Czerwonego oraz Mistrzejowic, zwracamy się z petycją do Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Prezydenta Miasta Krakowa o powtórne przeanalizowanie koncepcji linii tramwajowej KST Meissnera-Mistrzejowice, na odcinku: Rondo Barei - ulica Jancarza. Nasze prośby dotyczą ostatniej wersji koncepcji tej linii: Prosimy o nieotwieranie ulicy Aliny i łącznika pomiędzy ulicami Krzesławicką a Brzechwy w celu wprowadzenia tam dodatkowego ruchu samochodowego. Wyjazd z ulicy Krzesławickiej

Utworzone: 2021-07-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 328 328
7 dni 20 20

Do Biskupów polskich o "non possumus"! O ochronę przed szaleństwem państwa i ochronę religii katolickiej.

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie,                    gdzie mamy znaleźć pocieszenie jeśli nie w Kościele katolickim? Kto nas ochroni, jeśli hierarchowie Kościoła katolickiego będą milczeli i nie powiedzą „non possumus”? Jeśli nawet nie zrobią tak wszyscy, to niech wystąpią przynajmniej niektórzy, mówiący wystarczająco głośno i wyraźnie, aby być wyrzutem sumienia dla pozostałych, powodując przebudzenie ich i powierzonych im wiernych, i stanowiąc zaporę dla zła, a pośród nich Wasza Ekscelen

Utworzone: 2021-05-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 23 20
7 dni 18 15

S.O.S dla Modlina!

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Rzeczyspospolitej Polskiej   Mając na względzie dobro ojczyzny zarówno w wymiarze państwowym, jak i wielu naszych małych ojczyzn samorządowych, a przede wszystkim pomyślność i dobrostan mieszkańców, którym ślubowaliśmy służyć i zdecydowaliśmy się dla nich pracować, a także obserwując losy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o., zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o zdecydowane działania w sprawie p

Utworzone: 2021-06-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1757 1707
7 dni 17 16

APEL O ODWOŁANIE DR. HAB. PRZEMYSŁAWA CZARNKA ZE STANOWISKA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, jako członkowie społeczności akademickiej i naukowej wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec pełnienia przez dr. hab. Przemysława Czarnka stanowiska Ministra Edukacji i Nauki. Nie powinno być zaskoczeniem, że uważamy edukację na wszystkich jej etapach za jedno z ważniejszych wyzwań (obok zapewnienia bezpieczeństwa, zabezpieczenia minimum egzystencjalnego i opieki zdrowotnej), jakie stoi przed Państwem – Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodz

Utworzone: 2020-11-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1820 1764
7 dni 17 17

Ratujmy drzewa rosnące przy ulicy Korzeniowskiego!

Miasto planuje wyciąć drzewa, które rosną przy ulicy Korzeniowskiego. Leciwe okazy mają ustąpić miejsce poszerzonej drodze, a zieleń tworząca urokliwy klimat okolicy może wkrótce być już tylko wspomnieniem. Aby uniknąć potrzeby wyrębu wystarczyłoby wprowadzić drobne modyfikacje w prowadzonej inwestycji. Apelujemy o ratunek dla drzew!   Ulica Korzeniowskiego jest małą drogą o niedużym natężeniu ruchu, a po przebudowie ulicy Królowej Jadwigi stanie się ona ślepa. Mimo, że w przyszłości trakt bę

Utworzone: 2021-07-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 41 41
7 dni 16 16

STOP wycince drzew w Bielsku-Białej!!!

Petycja o całkowity i permanentny zakaz wycinki drzew przy torach PKP w Bielsku-Bialej. Drzewa zostały już ponumerowane! Wycięte będą nie tylko drzewa przy skarpie koło teatru ale wzdłuż torów. Niektóre drzewa, zupełnie zdrowe mają ponad 120 la! Argumenty przeciwko wycince: Drzewa dają cień, który jest niezbędny przy obecnych i przyszłych upałach Tunel jest zabytkowy i i tak nie będzie można zrobić tam linii 'szybkiego ruchu' Pozostało bardzo niewiele drzew w centrum miasta Brzydota architektoni

Utworzone: 2021-07-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 231 226
7 dni 16 16

Rozwikłanie tajemnicy zaginięcia Orła - Poszukiwania ORP Orzeł

Tajeminca ORP Orzeł wymaga wyjaśnienia! Największa tajemnica Polskiej Marynarki Wojennej okresu II wojny Światowej. Ponad 80 lat temu polskie społeczeństwo w dużej mierze sfinansowało budowę okrętu podwodnego ORP Orzeł. W tamtym czasie była to jedna z najnowocześniejszych jednostek podwodnych na świecie. Okręt ze swoją załogą wsławił się wieloma bohaterskimi czynami. Ucieczką przez Bałtyk bez map morskich do Anglii z internowania w estońskim Tallinie stała się prasowym tematem głównym na całym

Utworzone: 2021-07-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 236 216
7 dni 16 14

List otwarty uczniów/absolwentów szkół średnich, rodziców i osób tolerancyjnych dla społeczności LGBT+ skierowany do Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, Osoby tolerancyjne i kochające bliźniego.   Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, Kuratorium Oświaty w Krakowie   "Przeszłość umiera w bólach, a stary porządek nie chce się poddać bez walki. Rozumiem to, ale z radością zawiadamiam was, że reprezentujecie przegraną sprawę. Równość jest wielkim marzeniem i przyszłością tego świata. Jesteśmy różni - kobiety i mężczyźni, heterycy i geje, czarni i biali - ale wszyscy powinniśmy mieć równe szanse wyrażani

Utworzone: 2021-05-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 205 199
7 dni 16 15