Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja stop A50/S50 - Nie niszczcie bagien Całowanie i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

PETYCJA DO ZARZĄDU CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO, GDDKiA, pełnomocnika rządu ds. CPK, dyrektora GDOŚ, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Infrasktruktury oraz posłów RP Stanowiąca protest przeciwko Autostradowej Obwodnicy Warszawy przez Chojnowski Park Krajobrazowy oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy   Zaniepokojeni proponowanym korytarzem AOW wyrażamy sprzeciw wobec perspektywy przeprowadzenia autostrady przez  Chojnowski Park Krajobrazowy a także bagna Całowanie w Mazowieckim Parku Krajo

Utworzone: 2020-02-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6700 6556
7 dni 60 60

Budowa Odcinkowego Pomiaru Prędkości w tunelu POW

Wnoszący: Klub Radnych Koalicja Obywatelska Platforma.Nowoczesna Ursynów       Pan Alvin Gajdhur Główny Inspektor Transportu Drogowego    P E T Y C J A    Prognozowane natężenie ruchu pojazdów w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) spodziewane jest na poziomie podobnym do Trasy AK i Trasy Toruńskiej. Taki ruch oznacza średnio 3 wypadki/kolizje dziennie. Jednym z najczęstszych powodów wypadków drogowych na ww. trasach jest nadmierna prędkość. Każdy wypadek/kolizja może oznaczać zamknięcie

Utworzone: 2021-04-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 208 208
7 dni 49 49

Petycja w sprawie: „Budowa i modernizacja dróg lokalnych ulicy Filtrowej i Zygmunta Starego, oraz w sprawie uporządkowania działki 150/3 na terenie dzielnicy Bronowice”

Kraków, 26 marca 2021r.   Prezydent Miasta Kraków – Jacek Majchrowski Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków     Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków     Rada Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków   Rada Dzielnicy VI Bronowice ul. Zarzecze 124 a, 30-134 Kraków     Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Reymonta 20, 30-059 Kraków     Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków   Urząd Miasta

Utworzone: 2021-03-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 188 188
7 dni 46 46

Przywróćmy cywilizowany transport autobusowy w Małopolsce

Szanowny Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego     Szanowny Panie Marszałku!   Z ogromnym uznaniem i nadzieją przyjęliśmy podjęte przez Pana Marszałka starania o odbudowę publicznego transportu zbiorowego w Małopolsce, w tym uruchomienie marszałkowskich autobusów regionalnych użyteczności publicznej (potocznie – „PKS-ów”) oraz autobusów transgranicznych łączących Małopolskę ze Słowacją. Takie działania były potrzebne już dawno, zwłaszcza że Polska była jedynym krajem tej częś

Utworzone: 2021-03-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 347 333
7 dni 46 46

Ochrońmy drzewa w Grójcu

Żądamy dostosowania projektu przebudowy ul. Poświętne do istniejącej zieleni. Żądamy powołania zespołu specjalistów, rady przyrodników, której wiedza i doświadczenie umożliwią opiniowanie wszelkich projektów związane z wycinką jakiegokolwiek drzewa z przestrzeni miasta czy gminy. Specjalistów różnorodnych: przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, dendrologów, arborystów, architektów krajobrazu, botaników i ornitologów. Żądamy, aby władze miasta dokładały należ

Utworzone: 2021-04-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 767 763
7 dni 43 43

NIE! DLA WYCINKI LASU SOLNICKIEGO.

Do Prezydenta Miasta Białegostoku   MÓWIMY NIE! wycince Lasu Solnickiego w Białymstoku mającej umożliwić realizację nieprzemyślanej inwestycji, której „napędem” są zbliżające się wybory samorządowe. Podpisz petycję o wstrzymanie prac nad wycinką Lasu Solnickiego!     Białystok chwali zielenią. W działaniach promocyjnych i strategiach próbuje kreować się na miasto-stolicę Zielonych Płuc Polski. Tymczasem w Białymstoku od lat trwa rzeź drzew, całych kompleksów leśnych z których tak dumne próbuj

Utworzone: 2018-05-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4157 4059
7 dni 43 43

Apel o odwołanie kurator oświaty Barbary Nowak

Po skandalu, jaki wywołał okrutny atak Krystyny Pawłowicz na transpłciowe dziecko i jego rodzinę, głos zabrała małopolska kuratorka oświaty, Barbara Nowak. Jej wypowiedź dla magazynu "wPolityce.pl" charakteryzuje się równą podłością, brakiem wrażliwości i odpychającą ignorancją, jak wypowiedź pani Pawłowicz. Kuratorka oświaty oznajmiła:  "Dziecko nie ma pojęcia, jak czuje osoba innej płci niż ta, w której się normalnie urodziło. Mówienie zatem, że chce być kimś innym, myślę, że jest na wyrost i 

Utworzone: 2021-04-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 712 680
7 dni 34 33

Nie dla wycinki drzew na ulicach Meissnera i Młyńskiej w Krakowie.

Szanowni Państwo.    W związku z budową linii tramwajowej Meissnera - Mistrzejowice w Krakowie, urzędnicy wymyślili, że przy okazji całkowicie przebudują również ulice Meissnera i Młyńską zamieniając je w betonowe koryto autostradowe podobne do Al. Bora-Komorowskiego. W związku z tym projektem zaplanowano wycięcie 894 drzew, głównie na pasie zieleni oddzielającym ulice Meissnera i Młyńską od chodników. Pas zieleni wraz drzewami ma zniknąć a zamiast tego jezdnie mają zostać poszerzone. Urzędni

Utworzone: 2021-01-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1413 1391
7 dni 34 34

MANIFEST SPOŁECZNY - WYRAŹ SPRZECIW WOBEC NARUSZANIA PRAWA DO PRYWATNOŚCI

WOPPiPINICJATYWA STAJĄCA W OBRONIE PRAW PRYWATNYCH I PODSTAWOWYCH, przynależnych każdej istocie ludzkiej z natury a także z nadania w obrębie systemu demokratycznego.  RODACY ŁĄCZMY SIĘ W DOBRYM I WSPÓLNYM CELU, DZIAŁAJMY! (Pamiętaj: Aby Twój głos był zaliczony, po podpisaniu petycji nie zapomnij potwierdzić tego po przez link wysyłany automatycznie przez stronę na Twój email)  Manifest Społeczny Ma na celu wyraźne wyartykułowanie sprzeciwu wobec procederowi prowadzonemu przez GUS, a jaki ma ob

Utworzone: 2021-04-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 33 30
7 dni 30 27

Powiększenie granic miasta Zamość

Petycja skierowana do:1. Prezydenta miasta Zamość2. Rady Miasta Zamość3. Wojewody lubelskiego4. Starosty zamojskiegoZamość zamieszkuje 63 437* osób co stanowi 62 wynik wśród miast w Polsce. Natomiast jego powierzchnia wynosi 30,34 kilometra kwadratowego co daje mu dopiero 177 pozycję na krajowym podwórku.Zamość się wyludnia, ludzie emigrują do większych ośrodków miejskich. W 1998 roku miasto zamieszkiwało 68 288 osób. To wówczas był ostatni rok funkcjonowania województwa zamojskiego. Od tamtego

Utworzone: 2021-04-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 114 110
7 dni 30 28