Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

STOP wycince drzew wzdłuż rzeki Kłodawki

PETYCJADo Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego Zwracamy się z gorącą prośbą o interwencję i podjęcie rozmów z instytucjami, które brały udział w procedurze wyrażenia zgody na wycinkę drzew wzdłuż brzegów Kłodawki na odcinku od ulicy Borowskiego do ulicy Roosevelta w Gorzowie Wielkopolskim: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Utworzone: 2022-05-28 Statystyki

REFUNDACJA SYSTEMU MONITOROWANIA GLIKEMII FGM- FreeStyle Libre DLA DOROSŁYCH DIABETYKÓW

Ministerstwo Zdrowia Szanowny Pan Minister Maciej Miłkowski     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze i pozytywne procedowanie sprawy refundacji systemu monitorowania stężenia glukozy metodą skanowania FGM – FreeStyle Libre u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę lub terapii cukrzycy za pomocą osobistej pompy insulinowej,  zgodnie z Kartą Świadczenia Opieki Zdrowotnej złożoną przez Prof. dr  hab. Krzysztofa Strojk

Utworzone: 2022-03-17 Statystyki

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki

STOP niszczeniu branży beauty w Polsce! STOP likwidacji zawodu kosmetologa! URATUJMY POLSKIE GABINETY KOSMETOLOGICZNE

W związku z proponowanymi zmianami w prawie już wkrótce tysiące gabinetów kosmetologicznych,  kosmetycznych może zniknąć z naszych miast! Musimy temu zapobiec! Zwracamy się do całego środowiska kosmetologicznego, zwracamy się do naszych wspaniałych Klientów o PODPISANIE PETYCJI – wyrażenie głosu sprzeciwu wobec prób praktycznej likwidacji zawodu kosmetologa i doprowadzenia do bankructwa tysięcy gabinetów! Nie dopuśćmy do tego, aby klienci zostali pozbawieni dostępu do zabiegów, aby z rynku znik

Utworzone: 2022-03-23 Statystyki

Piesze przejście między Orunią i Chełmem

My, niżej podpisani, rodzice uczniów SP56 oraz mieszkańcy na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017 r., poz. 1123) żądamy: 1. Umożliwienia alternatywnego przejścia dla pieszych między Orunią (obręb ul. Małomiejskiej), a Chełmem (obręb ul. Hebanowskiego) podczas remontu SP56. Ścieżka łącząca dzielnice Chełm (od strony ul. Hebanowskiego) z terenem szkoły SP56 (ul. Małomiejska) została zamknięta na czas termomodernizacji szkoły. Prace remontowe przewidziane są do grudnia 2

Utworzone: 2022-04-27 Statystyki

Stop dyktaturze WHO

Światowe Zgromadzenie Zdrowia postanawia rozpocząć negocjacje nad traktatem antypandemicznym 1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumiało się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną. Teraz zostanie powołany międzyrządowy organ negocjacyjny, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się

Utworzone: 2022-02-14 Statystyki

Prosimy o pilną naprawę nawierzchni boisk szkolnych w w 362 Czumy

       Jako rodzice i uczniowie szkoły 362, a także mieszkańcy dzielnicy Bemowo   prosimy o znalezienie środków w budżecie na remont/ wymianę nawierzchni boisk sportowych położonych na terenie szkoły im. Tadeusza Kotarbińskiego.     Nawierzchnia nie nadaje się do prowadzenia zajęć sportowych. Problem ten trwa kilka lat i do tej pory, mimo licznych rozmów na ten temat nie udało się go rozwiązać. Z powodu złego stanu nawierzchni uczniowie nie mogą trenować we właściwych warunkach. Również okolicz

Utworzone: 2022-05-13 Statystyki

NIE! dla pomnika żołnierza radzieckiego w Żukowie #IwanOut

My niżej podpisani Mieszkańcy Pomorza domagamy się usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika żołnierza radzieckiego usytuowanego w Żukowie przy ulicy Gdyńskiej. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponownie otworzyła debatę na temat dekomunizacji w Polsce, która nie została do końca przeprowadzona po przemianach ustrojowych w 89 roku. Apel o usunięcie pomnika nie jest jedynie wyrazem sprzeciwu wobec neoimperialnych zapędów Rosji, ale przede wszystkim dbałością o prawdę historyczną, którą ch

Utworzone: 2022-04-20 Statystyki

Petycja o rezygnację z budowy parkingu typu „parkuj i jedź” przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów, przejęcie terenu i odtworzenie na nim parku

Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia, zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań związanych z ochroną dawnego parku przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów. Teren należący do PKP naszym zdaniem powinien stać się własnością miasta i służyć mieszkańcom Brochowa i wszystkim wrocławianom. Zgodnie ze swoim historycznym założeniem powinien być to nadal zadrzewiony teren zielony służący odpoczynkowi i poprawie jakości powietrza.  Nie zgadzamy się na budowę w tym miejscu  parkingu dla samochodów, kt

Utworzone: 2022-04-11 Statystyki

Miasto Pisz, powiat piski - potrzebna natychmiastowa renowacja, konserwacja, naprawa i remont następujących obiektów w mieście Pisz

Nasz Pisz zasługuje na więcej uwagi i pracy nad jego wizerunkiem, idzie kolejne lato, kolejny rok ... i nikt nie reaguje oraz nie widzi rzeczy pilnych do zrobienia.   Jak myślicie? Kto powinien oddać do renowacji  zabytek kultury.. ponad 100- letnie drzwi wejściowe do Ratusza, w które wbijane są pinezki i inne ostre przedmioty oraz zostały pomalowane zwykłą  farbą  i tym samym zniszczone.   Kto powinien zainteresować się remontem Wieży Strażackej w Piszu, która grozi zawaleniem się na przechodn

Utworzone: 2021-02-17 Statystyki