Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETYCJA PRZECIWKO ODEJŚCIU Z PRACY LEKARZY W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKLADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE

PETYCJA PRZECIWKO ODEJŚCIU Z PRACY LEKARZY W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKLADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE W związku z informacjami pojawiającymi się w lokalnych mediach, dotyczącymi planowanego przez większość lekarzy zatrudnionych w SZPZOZ w Twardogórze odejścia z pracy, wyrażamy swój sprzeciw i zaniepokojnienie zaistniałą sytyacją.W artykule w gazecie "Panoorama Oleśnicka" nr 37 z dnia 13.09.2022 pojawiły się informację, że 5 lekarzy z SZPZOZ w Twardogórze na znak protestu przeciw

Utworzone: 2022-09-14 Statystyki

Wniosek rodziców o uruchomienie linii autobusowej dla uczniów z Gminy Radziejowice i Gminy Mszczonów dojeżdżających do LO w Puszczy Mariańskiej

Drodzy Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, Drodzy Rodzice Uczniów LO w Puszczy Mariańskiej, a także Drodzy Rodzice przyszłych Kandydatów    Prosimy Was o podpisy pod wnioskiem kierowanym do Władz Powiatu Żyrardowskiego, a także do Burmistrza Mszczonowa oraz Wójta Gminy Radziejowice oraz pozostałych Jednostek Administracji Publicznej odpowiedzialnych za szkolnictwo dzieci i młodzieży na terenie Gmin i Powiatu. Zwracamy się z prośbą o utworzenie połąc

Utworzone: 2022-09-13 Statystyki

Mieszkańcy Marysina Wawerskiego przeciwko miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego

                                                                               Warszawa, 12.09.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Szanowny Pan                                                                          Rafał Trzaskowski          

Utworzone: 2022-09-23 Statystyki

Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna w Bytomiu

Do szanownych władz miasta Bytomia, radnych rady miejskiej i władz województwa Śląskiego Wspólnie Ocalmy Szyb Krystyna My, niżej podpisani mieszkanki i mieszkańcy Bytomia oraz wszyscy miłośnicy i miłośniczki postindustrialnego dziedzictwa Górnego Śląska a także wszyscy, którym nie jest obojętny los wieży wyciągowej Szybu Krystyna w Bytomiu Szombierkach apelujemy:   O podjęcie natychmiastowych działań i zabezpieczenie środków na wykup Szybu Krystyna w budżecie miasta na nadchodzący rok 2023, a na

Utworzone: 2022-09-11 Statystyki

Petycja o wykreślenie z gminnej ewidencji zabytków toru kolarskiego Nowe Dynasy w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 11

Do: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków/ Stołeczny Konserwator Zabytków ul. Nowy Świat 18/20 00-373 Warszawa   My, niżej podpisani mieszkańcy Pragi Południe zwracamy się z petycją o wykreślenie wpisanego 19 listopada 2018 roku do gminnej ewidencji zabytków pod pozycją 4320 toru wyścigowego Tor kolarski "Nowe Dynasy" przy ul. Podskarbińskiej 11. Uzasadnienie Za zdjęciem ww. toru z gminnej ewidencji zabytków przemawiają: 1. ważny interes społeczny; 2. zaawansowanie zniszczenia obiektu; 3.

Utworzone: 2022-09-20 Statystyki

PETYCJA MIESZKAŃCÓW ROSZKOWA SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ BUDOWIE LINII NR 85 KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI POZNAŃ – SIERADZ

My, mieszkańcy Roszkowa i okolic wyrażamy swój jednoznaczny i kategoryczny sprzeciw w związku z budową linii kolei dużych prędkości nr 85 Poznań – Sieradz, a zwłaszcza wariantu nr 4 przebiegu tej linii, który prowadzi przez naszą wieś. Realizacja zadania wiąże się z utratą przez nas domów, gruntów, nieruchomości, gospodarstw rolnych, miejsc prowadzenia działalności gospodarczych - często dorobku życia kilku pokoleń, miejsca spokoju i odpoczynku, pracy. Kilkanaście domów zostanie wyburzonych, li

Utworzone: 2022-09-03 Statystyki

STOP „Ukrainizacji” POLSKI

Jako Polka jestem zbulwersowana i przeciwna ukrainizacji Banderowskiej, Polski Naszego Kraju. Precz ze wszystkimi flagami faszystowskimi banderowskimi z naszych budynków urzędowych jak i wszystkich innych, na których dzisiaj wiszą. Sprzeciwiam się wydanym decyzjom w których to my Polacy, utrzymujemy ten banderowski naród za nasze pieniądze naszym kosztem. Stop bezczeszczeniu Naszego Kraju poprzez wywyższanie ukraińców na Naszej Ziemi Polskiej! Polacy nie chcą wojny, nie chcą walczyć za ukraine.

Utworzone: 2022-05-01 Statystyki

ZAKAZ GLIFOSATU W POLSCE

Żądamy natychmiastowego zakazu używania rakotwórczego glifosatu oraz wszelkich środków zawierających glifosat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Glifosat pod różnymi nazwami handlowymi m.inn. “Roundup” ( używany przez rolników czy prywatne osoby na działkach), Cosmix ( używany przez Polskie Koleje) jest używany jako środek do zwalczania chwastów. Obok chwastów środek ten zabija również cały mikrobiom gleby, przenika do wody, do plonów, roślin, owoców, warzyw, zwierząt oraz ludzi i zabija czło

Utworzone: 2022-05-30 Statystyki

Poparcie mieszkańców dla wniosku Gminy Siechnice o przyznanie dotacji rządowej na rozwój stref gospodarczych (wniosek o środki na inwestycje drogowe i oświetleniowe)

Siechnice, dnia 12.09.2022 r.   DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO :   Osoby według listy dołączonej do petycji   Milan Ušák, Burmistrz Siechnic (Nazwisko i Imię osoby reprezentującej) ul. Jana Pawła II 12 (Adres do korespondencji) biuro@umsiechnice.pl (adres e-mail)       Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   PETYCJA     Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) działając w intere

Utworzone: 2022-09-12 Statystyki

Wykłady zdalne WSB Wrocław

Zwracamy się z prośbą do Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu o wykłady w formie zdalnej ze względu na rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 oraz rosnące ceny paliwa. Większość uczniów jest dojeżdżająca, byłoby to dla nas duże udogodnienie jako młodych ludzi. Wykłady w formie zdalnej w poprzednim roku były dla nas ogromnym ułatwieniem. 

Utworzone: 2022-09-19 Statystyki