Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nie dla całkowitego utajnienia eksperymentów na zwierzętach!

Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie.        Apelujemy o wprowadzenie istotnych poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. Domagamy się: - usunięcia przepisów utajniających działania komisji, wydających zgody na wykonywanie doświadczeń na zwierzętach; - Usunięcia przepisów odbierających organizacjom społecznym prawo do udziału w postępowaniach, w których wydawane są zgody na doświadczenia na zwierzętach. W Polsce co r

Utworzone: 2021-09-07 Statystyki

Przedłużenie terminu obrony rozprawy doktorskiej do końca 2023 roku

Szanowni i Szanowne, wobec nikłej  dostępności do źródeł naukowych w dobie pandemii, wywrzyjmy nacisk na Ministerstwo Nauki i Edukacji i zaapelujmy o prolongatę terminu obrony rozprawy doktorskiej (przewody wszczęte w starym trybie) jeszcze o rok, czyli do końca 2023 roku.

Utworzone: 2021-05-07 Statystyki

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Meiera - Węgrzecka - Batowicka - Reduta

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 31-586 Kraków ul. Centralna 53   Za pośrednictwem Rada IV Dzielnicy Prądnik Biały     Petycja My mieszkańcy os. Gotyk zwracamy się do Zarządu Dróg Miejskich w Krakowie o zmianę oragnizacji ruchu na skrzyżowaniu Meiera - Węgrzecka - Batowicka - Reduta gdzie obecnie obowiązuje pierwszeństwo przejazdu od ul. Batowickiej na zmianę pierwszeństwa przejazdu od strony ul. Meiera. Już dzisiaj przy intensywnej zabudowie mieszkaniowej naszego osiedla występują problemy z wyjazdem

Utworzone: 2020-08-24 Statystyki

Petycja o niezwłoczną nowelizację ustawy o ochronie zwierząt

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP VII Kadencji          Szanowny Panie Marszałku!        Wnosimy o natychmiastowe wznowienie prac nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, złożonym do Sejmu RP przez grupę Posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 6 listopada 2017 roku. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Ustawodawczej w marcu b.r., a mimo to nie jest procedowany. Co więcej, w dniu 18 lipca 2018 roku Minister Rolnictwa Jan Ardanowski zapowiedział wycofanie ustawy z Sejmu.      

Utworzone: 2018-07-22 Statystyki

Remont generalny drogi 1453D Ludgierzowice - Złotów

My, niżej podpisani, codzienni użytkownicy drogi 1453D, na odcinku Ludgierzowice - Złotów, zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z jej złym stanem technicznym. Droga jest dziurawa na całej swojej długości i szerokości. Dodatkowo pojawiają się niebezpieczne falowania drogi, mogące skutkować utratą kontroli nad pojazdem, pomimo zastosowania się do znaków ograniczających prędkość. Ilość dziur jest tak duża, że nie da się ominąć ich wszytkich nie wjeżdżając na przeciwny p

Utworzone: 2022-04-27 Statystyki

Petycja o obniżenie wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda celem pokrycia części wynagrodzenia nowopowołanemu zastępcy

Informacja o powołaniu zastępcy wójta gminy Dębowa Kłoda wywołała niezadowolenie zdecydowanej większości mieszkańców gminy. Nie zgadzamy się na to, by z naszych podatków pokrywano wynagrodzenie Pana zatrudnionego na tym stanowisku. Pani Wójt nie jest podatnikiem gminy Dębowa Kłoda i nie dokłada do wynagrodzenia swojego zastępcy ani złotówki. Jak doskonale wiemy wynagrodzenia Pani Wójt ustalone zostało na poziomie ponad 1000 zł wyższym niż minimalne (informacja prasowa dostępna jest tutaj https:/

Utworzone: 2022-04-20 Statystyki

Petycja Polaków i Ukraińców w sprawie programu rządowego Mieszkanie PLUS

Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie programu rządowego Mieszkanie PLUS - Narodowego Programu Mieszkaniowego, prowadzonego na szczeblu krajowym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz spółką celową PFR Nieruchomości S.A., który został zrealizowany w mieście Kraków przy ul. Anny Szwed Sniadowskiej w 2019 roku, ale nie oddany od tego czasu potencjalnym najemcom z Polski i Ukrainy.   Apelujemy o realizację w Polsce art 34 pkt. 3 Karty Praw Pods

Utworzone: 2022-03-20 Statystyki

ZAMKNIJCIE NIEBO NAD UKRAINĄ!

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP Szanowny Panie Premierze, Od 24 lutego 2022 roku rosyjska wojna z Ukrainą przybrała formę otwartej agresji militarnej na niespotykaną skalę. Raszystowska ideologia Putina spowodowała zniszczenia ukraińskich miast, wypędziła z domów już prawie 2 mln ludzi. Tylko do Polski dotarło ponad 1 mln uciekinierów, którzy jeszcze dwa tygodnie temu chcieli żyć w wolnym europejskim kraju. Hordy rosyjskich żołnierzy dopuszczają się zbrodni ludobójstwa n

Utworzone: 2022-03-08 Statystyki

Prośba studentów o przedłużenie nauki w formie zdalnej

Studenci studiów II stopnia (nabór 2020) kierunków Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i Pedagogika sądowniczo-penitencjarna w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy zwracają się z prośbą o przedłużenie nauki w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.Wiele z nas zakładało, że całość studiów odbędzie się w takiej formie - część z nas mieszka daleko od uczelni, a część posiada zobowiązania rodzinne, które trudno będzie pogodzić z zajęciami na uczelni w formie stacjonarnej.Prosim

Utworzone: 2022-03-02 Statystyki

Sprzeciw wobec planów budowy odcinka drogi ekspresowej S7 na terenie gminy Świątniki Górne

My, podpisani niżej mieszkańcy gminy Świątniki Górne wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów budowy odcinka drogi ekspresowej S7 na terenie naszej gminy. Świątniki Górne, najmniejsza gmina miejsko-wiejska w Polsce, jest najgęściej zaludnioną gminą w powiecie krakowskim – na jednym kilometrze kwadratowym mieszka tu nieco ponad 500 osób. Od wielu lat tereny gminy, stanowiące część strefy podmiejskiej Krakowa, uznawane były za obszar potencjalnego rozwoju miasta, zwłaszcza pod względem rozwoju bud

Utworzone: 2022-02-19 Statystyki