Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

House Tour zamiast Room Tour

My, jako obserwatorzy i wielcy fani, zwracamy się do Pauli Rosalien o przygotowanie dla nas House Tour zamiast Room Tour. Kiedy petycja zdobędzie wystarczającą ilość podpisów, liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. W przeciwnym razie, Paula sprawi nam ogromną przykrość. Tak ogromną jak zdolności matematyczne Pauliny Rosalien. 

Utworzone: 2021-01-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 25
Ostatni miesiąc 28 25

PETYCJA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ I BIAŁORUSINÓW ŚWIATA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMISJI EUROPEJSKIEJ, PARTII POLITYCZNYCH, ORGANIZACJI PUBLICZNYCH I INICJATYW EKOLOGICZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

My, mieszkańcy Unii Europejskiej, a także Białorusini mieszkający na całym świecie, wyrażamy głębokie zaniepokojenie uruchomieniem elektrowni jądrowej w rejonie ostrowieckim na Białorusi, które miało miejsce 7 listopada 2020 r. Uważamy, że funkcjonowanie elektrowni, zlokalizowanej w bliskiej odległości od granicy Unii Europejskiej, stanowi poważne zagrożenie ekologiczne dla całego kontynentu euroazjatyckiego i 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐢𝐦𝐲 𝐨 𝐝𝐨ł𝐨ż𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐰𝐬𝐳𝐞𝐥𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐚ń, 𝐚𝐛𝐲 𝐮𝐜𝐡𝐫𝐨𝐧𝐢ć 𝐧𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐳𝐛𝐥𝐢ż𝐚𝐣ą𝐜ą 𝐬𝐢ę 𝐤𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟

Utworzone: 2021-01-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 23
Ostatni miesiąc 28 23

Nie dla fabryki w Puszczy Białowieskiej!

  Nie dla budowy fabryki w Puszczy Białowieskiej!       Kolejna niebezpieczna inwestycja w Puszczy Białowieskiej - po planach budowy zakładu pirolizy opon nadszedł czas fabryi pelletu. Inwestycja w gminie Narewka będzie miała negatywny wpływ na  ostoję dzikich zwierząt, w tym żubrów, rysia i orlika krzykliwego. Pozbawi również środków do życia lokalnych mieszkańców - rolników, którzy dokarmiają żubry, właścicieli agroturystyk i przewodników turystycznych, którzy pokazują turystom piękno puszcza

Utworzone: 2019-09-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 25361 23744
Ostatni miesiąc 28 28

Sprzeciw wobec budowy masztu - stacji bazowej telefonii komórkowej BT42432 Redzikowo

      Starostwo powiatowe w Słupsku                                                  ul. Szarych Szeregów 14                                                  76-200 Słupsk Szanowne państwo My, podpisani w niniejszej petycji, protestujemy przeciw budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT42432 w Redzikowie na działce 35/5. Realizacja tej inwestycji stanowić będzie znaczne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia okolicznych mieszkańców, zniszczy ład przestrzenny osiedla, zaburzy przestrzeń publi

Utworzone: 2020-12-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 27 26
Ostatni miesiąc 27 26

Przejazd dla rowerów w Dąbrowie w pobliżu skrzyżowania ul. Leśnej i Wiejskiej

Dąbrowa, 2 października 2020 Szymon Jasiński Ul. Cytrynowa 16 62-070 Dąbrowa URZĄD GMINY DOPIEWO Radny Gminy Dopiewo Przemysław Miler Radny Gminy Dopiewo Krzysztof Dorna Ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo   WNIOSEK O UTWORZENIE PRZEJAZDU ROWEROWEGO W DĄBROWIE Zwracamy się z uprzejmą prośbą o utworzenie przejazdu rowerowego na istniejącym już przejściu dla pieszych w ciągu chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym łączącego Skórzewo z Dąbrową, tuż przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z Krańcową. Przejazd ta

Utworzone: 2020-10-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 27 27
Ostatni miesiąc 27 27

Apelujemy o zmianę nazwy skweru im. Pawła Adamowicza na Skwer im. Ludwika Zamenhofa.

My niżej podpisani, nie zgadzamy się by w Białymstoku Skwer u zbiegu ulic Malmeda i Białówny nosił imię Pawła Adamowicza. Osoba ta w ogóle nie była związana z Białymstokiem. Powiązania polityczno partyjne z władzą samorządową Białegostoku oraz tragiczna śmierć gdańskiego samorządowca, to za mało i stanowczo za wcześnie by honorować tę osobę nadawaniem nazw skwerów czy ulic. Zdecydowanie domagamy się, by w/w skwerowi nadać nazwę Skwer Ludwika Zamenhofa. Ojciec esperanto związany jest z tym miejsc

Utworzone: 2020-09-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 332 321
Ostatni miesiąc 26 26

Petycja do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie Bożeny Wołowicz od lat nękanej przez sąsiadów stalkerów

Ministerstwo SprawiedliwościAl. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Do Prokuratora GeneralnegoPana Zbigniewa Ziobry  Szanowny Panie Prokuratorze! „Ja nie mam naprawdę wielkich oczekiwań. Chcę tylko spokojnie mieszkać w swoim domu. Chcę wyjść kiedy zechcę, wjechać kiedy zechcę, wyjechać kiedy zechcę. [...] Stalkerzy w sposób perfidny i wyrafinowany gnębią mnie już tyle lat, śmiejąc się z wymiaru sprawiedliwości. To jest skandal, żeby człowiek, który dla kraju przepracował tyle lat nie mógł spokojnie

Utworzone: 2018-05-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3738 3247
Ostatni miesiąc 26 22

Petycja w sprawie obniżenia czynszów dla lokali usługowo-handlowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec w Gdańsku.

Zwracam się z prośbą o podpisanie petycji w sprawie obniżenia wysokości czynszów dla najemców lokali usługowo-handlowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec w Gdańsku na okres od 1.01.2021r. do 31.03.2021r. W/w petycja została stworzona z uwagi na fatalną sytuację finansową przedsiębiorców w czasie pandemii Koronawirusa. Petycja kierowana jest do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec w Gdańsku z prośbą o pilne podjęcie uchwały dotyczącej obniżki czynszów dla lokali usługowo-handlowy

Utworzone: 2020-12-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 147 147
Ostatni miesiąc 25 25

Petycja do Wójta i Rady Gminy Terespol z żądaniem obniżenia stawki opłaty za odpady, przywócenia zwolnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz optymalizacji kosztów gospodarki odpadami.

Gmina Terespol, 16.12.2020 PETYCJAdo Wójta Gminy Terespol i Rady Gminy Terespolz żądaniem obniżenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, przywrócenia zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz podjęcia skutecznych działań mających na celu maksymalne obniżenie kosztów gospodarki odpadami w naszej gminie. Podstawa prawna petycji: art. 63 Konstytu

Utworzone: 2020-12-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 234 233
Ostatni miesiąc 25 24

Nie dla ośrodka dla narkomanów i bezdomnych w Szpitalu Praskim

Władze Warszawy urządzają nam piekło w naszej dzielnicy. Chcą, aby budynek „B” Szpitala Praskiego zmienił swoje przeznaczenie i stał się „Centrum Redukcji Szkód dla osób uzależnionych od narkotyków oraz Schroniskiem dla osób bezdomnych wraz z zapleczem sanitarnym”.  Co to oznacza w praktyce? Miasto st. Warszawa bez konsultacji i dialogu z mieszkańcami, chce stworzyć obok nas ośrodek dla narkomanów i bezdomnych. Do tego ośrodka mają być kierowane osoby z wszystkich dzielnic Warszawy. Problemy cał

Utworzone: 2020-12-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 39 38
Ostatni miesiąc 25 24