Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

List otwarty Ratowników Medycznych z Zespołów Transportu Medycznego

W dniu dzisiejszym, 05.11.2020 roku petycja z podpisami została wysłana do Pana Ministra Zdrowia. Dziękuję bardzo każdemu za złożone podpisy! My Ratownicy Medyczni, zwracamy się do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o równe traktowanie naszej grupy zawodowej przy planowanym wzroście wynagrodzenia za pracę z pacjentami zakażonymi SARS-Cov-2 lub podejrzanymi o zakażenie. W dniu 01.11.2020 roku pojawiły się w mediach informacje, które mówią o wzroście wynagrodzenia o 100% dla

Utworzone: 2020-11-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 969 957
Ostatni miesiąc 969 957

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów "Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak chorobylub innego fizycznego upośledzenia"WHO 1948r.   Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2):"Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady".   List otwarty polskich lekarzy, na

Utworzone: 2020-10-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 21376 19523
Ostatni miesiąc 738 649

Nieporęt MÓWI NIE zniesieniu ograniczeń tonażu na ul. Jana Kazimierza

                                   Nieporęt, 4 grudnia 2020 r.       Szanowny PanAdam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego   Szanowny Panie Marszałku, My, Mieszkańcy gminy Nieporęt, stanowczo sprzeciwiamy się planowanemu zniesieniu ograniczeń tonażu pojazdów 3,5 t na drodze wojewódzkiej 633 (ul. Jana Kazimierza), na odcinku od drogi wojewódzkiej 631 w Nieporęcie do drogi wojewódzkiej 632 w Rembelszczyźnie. Wnosimy o utrzymanie obecnej organizacji ruchu w zakresie zakazu wjazdu samochodów

Utworzone: 2020-12-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 713 713
Ostatni miesiąc 713 713

Ponowne otwarcie Step One Poznań

Z przykrością i ogromnym zaskoczeniem odebraliśmy decyzję o zawieszeniu działalności klubów fitness. Gdy nasz Klub umożliwił nam na początku listopada możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach grupowych, ten fakt ogromnie nas ucieszył. Nie do końca rozumieliśmy decyzję ponownego zamknięcia Klubu po 5 dniach, jednak przyjęliśmy ją z myślą, że nasz Klub ponownie przeanalizuje obowiązujące przepisy prawnie i znajdzie sposób, aby umożliwić nam ponownie trening w jednym z największych i z najleps

Utworzone: 2020-12-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 713 710
Ostatni miesiąc 713 710

Petycja przeciwko wycince drzew na ulicy Słowackiego w Rzeszowie

Szanowny Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 1, 35-064 Rzeszów                                                      PETYCJAw sprawie planowanej wycinki drzew na ul. Słowackiego w Rzeszowie i budowie prawoskrętu Skrzyżowanie ul. Słowackiego z Szopena ma zostać przebudowane. Na ul. Słowackiego ma powstać dodatkowy prawoskręt, który ponoć ma zwiększyć przepustowość, ułatwić wyjazd i ograniczyć korki. To bardzo złudne myślenie. Nic takiego się nie stanie, a jedyn

Utworzone: 2020-10-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 710 703
Ostatni miesiąc 710 703

Petycja do Prezydenta Wrocławia o zwiększenie środków na bezpłatne sterylizacje kotów wolno żyjących i bezpłatne sterylizacje kotów i psów właścicielskich w 2021 r.

Pan Jacek Sutryk Prezydent Miasta Wrocławia     Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o zwiększenie środków na finansowanie bezpłatnych sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących oraz bezpłatnych sterylizacji/kastracji kotów i psów należących do mieszkańców Wrocławia. Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Sterylizacja i kastracja to jedyna

Utworzone: 2020-12-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 889 859
Ostatni miesiąc 664 648

List otwarty Farmaceutów dotyczący dyskryminacji Farmaceutów zatrudnionych w aptekach sieciowych przez organy Samorządu Aptekarskiego

Szanowni Państwo, Drodzy Farmaceuci Docierają do nas co chwila informacje o zamykanych aptekach. Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek na swojej stronie internetowej publikuje listy kolejnych aptek do zamknięcia. Aptek, w których My, Farmaceuci wykonujemy zawód zaufania publicznego, nosimy biały fartuch a naszą misją jest pomoc Pacjentowi bez względu, kto jest właścicielem placówki, w której pracujemy. Chcemy wymieniać się doświadczeniami, pielęgnować przyjaźnie ze studiów czy poprzednich

Utworzone: 2020-12-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 663 663
Ostatni miesiąc 663 663

Apel do Marszałka Całbeckiego o zmianę decyzji w sprawie połączeń kolejowych na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek

Szanowny Panie Marszałku!!!   My niżej podpisani - Mieszkańcy Powiatu Włocławskiego oraz sąsiadujących powiatów zwracamy się z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej likwidacji połączeń kolejowych z dniem 1 stycznia 2021 roku na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek. Z ogromnym zaskoczeniem i żalem przyjęliśmy wiadomość o kuriozalnej decyzji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podpisaniu z Polregio niekorzystnej umowy na przewóz pasażerów, która oznacza radykalne cięcia przewozów kolejowych na w

Utworzone: 2020-12-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 731 727
Ostatni miesiąc 636 632

Lista poparcia dla inicjatywy dotyczącej budowy infrastruktury sportowej w Łukowie, zlokalizowanej niedaleko rzeki Krzny (krytego boiska, strefy streetworkout, ścianki wspinaczkowej, itp.)

Szanowni Państwo, W imieniu środowiska sportowego z Łukowa oraz innych miejscowości Ziemi Łukowskiej zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie inicjatywy samorządu miejskiego w Łukowie dotyczącej planowanej budowy infrastruktury sportowej, tj. krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią, a także obiektów na potrzeby sportów ekstremalnych: toru jazdy dla rowerów typu pumptruck, a także ścianki wspinaczkowej, skateparku i sprzętu do street workoutu. Uważamy, że jednym z najważniejszych (o ile nie na

Utworzone: 2020-12-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 622 618
Ostatni miesiąc 622 618

Poparcie dla Profesora Michała Sporonia

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem Pani Poseł w sprawie zarzutów przedstawionych Panu Michałowi Sporoniowi - nauczycielowi II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Podstawą demokracji jest prawo do wyrażania swoich poglądów i jako społeczność szkolna jesteśmy tego świadomi. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie sprzeciwu za szykanowanie obywatela, który zgodnie z tym prawem, wyraża swoje zdanie.

Utworzone: 2020-11-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1598 1556
Ostatni miesiąc 586 563