Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

UTWORZENIE W KRAKOWIE PARKU SŁONA WODA

Nie jest Ci obojętny los terenów zielonych w Krakowie? Chcesz mieć realny wpływ na to jak ten obszar będzie wyglądał w przyszłości? Zależy Ci na tym, aby w Krakowie zachowana została równowaga pomiędzy terenami zabudowy i zieleni? Chcesz mieć możliwość, słuchania śpiewu ptaków, oddychania powietrzem pozbawionym spalin, obserwowania dzikiej przyrody w tym różnych gatunków zwierząt, ptaków, płazów, spędzania czasu wolnego na dużych terenach zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa, bogatych w nat

Utworzone: 2021-02-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1867 1848
Ostatni miesiąc 362 361

Petycja przeciwko zasypaniu zabytkowego tunelu prowadzącego do wąskotorówki w Ełku

Dyrekcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prezydent Miasta Ełku Rada Miasta Ełku My, mieszkańcy Ełku i ludzie związani z Ełkiem, w związku z planowaną budową trasy Rail Baltica i anonsowaną likwidacją tunelu prowadzącego do dworca kolei wąskotorowej w Ełku zwracamy się do Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych oraz władz Miasta Ełku o podjęcie wspólnych działań na rzecz zachowania zabytkowego tunelu. Tunel prowadzący do Ełckiej Kolei Wąskotorowej został zbudowany w latach 1913-1914 jako integralna c

Utworzone: 2021-01-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 363 343
Ostatni miesiąc 362 343

Petycja w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa                 Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej petycji w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19. Aktualnie droga krajowa nr 28, na odcinku ok. 30 km pomiędzy Sanokiem a Miejscem Piastowym przebiega przez centra kilkunastu miejscowości, w tym czterech miasteczek. Jest to droga wąska, w złym stanie technicznym o bardzo dużym natężeniu ruchu (szczeg

Utworzone: 2021-03-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 553 541
Ostatni miesiąc 358 351

PETYCJA W sprawie planowanej wycinki drzew przy ulicy Jeleniogórskiej 5- działka nr 14/4 i 18/4 arkusz 27 obręb Junikowo.

My, niżej podpisani mieszkańcy Junikowa, nie zgadzamy się na wycinkę czternastu dużych drzew iglastych na działce przy ul. Jeleniogórskiej 5, rosnących na granicy z działką Jeleniogórska 1/3.  Wycinka związana jest z planowaną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Zwracamy się z prośbą do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania o niewyrażanie zgody na usunięcie niezbędnych dla otoczenia i dostarczających tlenu lokalnej społeczności drzew. Ni

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 528 524
Ostatni miesiąc 354 351

Zapewnienie środków na modernizację ul. Karczunkowskiej na Ursynowie

My, mieszkańcy Ursynowa, korzystający z ulicy Karczunkowskiej i/lub mieszkający w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zwracamy się do władz m.st. Warszawy o pilne zapewnienie środków finansowych na modernizację tej ulicy. Karczunkowska jest w fatalnym stanie. Brakuje cywilizowanego pobocza dla pieszych - chodnika, drogi dla rowerów, bezpiecznych przejść dla pieszych, jezdnia jest dziurawa, bardzo złej jakości. Wszystko to zagraża zdrowiu i życiu użytkowników tej ulicy: pieszych (w tym dzieci, które uc

Utworzone: 2021-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 358 358
Ostatni miesiąc 353 353

Sprzeciw przeciwko wycince drzew w miejscowości Złotoria, Kopanino, Grabowiec przy Autostradzie A1

Jako mieszkańcy terenów przylegających do obszaru leśnego, leżącego na działce o nr. 2062/11-12, 2063/16 (wg. Ewidencji Gruntów i Budynków), odgradzającego tereny mieszkalne przy ulicach Leśnej, Calineczki, Szczęśliwej w miejscowościach Kopanino, Złotoria, Grabowiec, Syrenki od autostrady A1 stanowczo sprzeciwiamy się trwającej na wskazanym obszarze od 19 marca 2021 roku szkodliwej i niepotrzebnej wycince drzew i oczekujemy natychmiastowego zaprzestania dalszych działań w zakresie wycinania lasu

Utworzone: 2021-03-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 342 336
Ostatni miesiąc 336 330

Ratujmy cenny starodrzew w Lasach Murckowskich !

Ratujmy cenny starodrzew w Lasach Murckowskich !   Do: Nadleśnictwa Katowice Do wiadomości: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz  Żądamy wstrzymania zaplanowanych przez Nadleśnictwo Katowice na 2021 rok wycinek 150-180 letnich buków w Lasach Murckowskich! Planowane wycinki, w oddziałach 328 i 329, mają docelowo objąć obszar ok. 10ha, w tym co n

Utworzone: 2021-02-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3538 3467
Ostatni miesiąc 322 317

Skatepark w Żyrardowie

Szanowny Panie Prezydencie, w ostatnich latach można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym jazdy na hulajnodze i rowerach BMX. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze młodzieży, przy czym do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – skateparki. W dzisiejszych czasach skatepark to miejsce aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – miejsce gdzie można pojeździć, spędzić wolny czas i spotkać się z ludźmi podzielającymi podobną pasję. Niestet

Utworzone: 2021-03-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 307 305
Ostatni miesiąc 302 300

Petycja do Wojewody Małopolskiego o nieuchylanie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie refundacji IN VITRO

W dniu 24 marca 2021 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”. Projekt programu uzyskał pozytywną ocenę Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w trakcie prac nad projektem wykonano ocenę potrzeb medycznych populacji mieszkańców Krakowa. Wielkość populacji wymagającej leczenia niepłodności metodą In vitro wynosi co najmniej 600 par rocznie. Tym samym wye

Utworzone: 2021-03-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 637 632
Ostatni miesiąc 299 296

WALCZYMY O PRAWO I DOBRO DZIECI - nie dla druku 63

PETYCJA W OBRONIE POSZANOWANIA PRAW DZIECI DO WZRASTANIA W BEZPIECZEŃSTWIE I MIŁOŚCI - nie dla druku 63   Druk 63 jest projektem bliźniaczym do druku 776 senatu poprzedniej kadencji. Petycja rozpatrywana pod drukiem 776 przez Senat poprzedniej kadencji zebrała negatywne opinie, w tym Sądu Najwyższego, który zalecił aby dalej nad tym drukiem nie procedować. Sprzeciwiam się zmianom w prawie rodzinnym jakie zawiera druk 63 i narzucaniu Opieki Naprzemiennej. Opieka Naprzemienna ma sens tylko j

Utworzone: 2021-03-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 368 354
Ostatni miesiąc 287 277