Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Prosimy o autobus linii nocnej na trasie Warszawa - Sulejówek

https://www.youtube.com/watch?v=f3YJRgJxOhc   Do Burmistrza i Rady Miasta Sulejówek Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań w celu umożliwienia mieszkańcom Sulejówka korzystania z linii nocnej, która będzie kursowała do naszego miasta z Warszawy, między godziną 24.00 a 4.00. Chcemy umożliwić skorzystanie z komunikacji publicznej m.in. osobom, które wracają z pracy lub jadą do pracy na wcześniejszą zmianę. Biorąc pod uwagę konieczność racjonalnego wydawanie publicznych pieniędzy wnioskujemy o wp

Utworzone: 2021-09-20 Statystyki

List Otwarty do Dyrektorów i Grona Pedagogicznego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych – 8 pytań dotyczących zapowiedzianego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki harmonogramu szczepień dzieci

W związku z wprowadzeniem przez Rząd Polski Narodowego Programu Szczepień w ramach którego, zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka jesiennym harmonogramem szczepień dzieci i młodzieży od 12 roku życia z zastosowaniem preparatu genowego firmy Pfizer/BioNTech, zgodnie z którym od 1 do 5 września będzie prowadzona w szkołach akcja informacyjna na temat szczepień (lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym), między 6 a 10 wrze

Utworzone: 2021-08-30 Statystyki

Utworzenie wybiegu dla psów w Kórniku

Burmistrz Miasta i Gminy KórnikUrząd Miasta i Gminy Kórnikpl. Niepodległości 162-035 Kórnik   Szanowny Panie Burmistrzu, Mając na uwadze art. 77 kodeksu wykroczeń oraz art. 10a. (punkt 3) ustawy o ochronie zwierząt, jako mieszkańcy Kórnika oraz pobliskich miejscowości, wnosimy o wydzielenie terenu pod ogrodzone miejsce wybiegu dla zwierząt wyposażone w przeszkody, ławki oraz śmietnik na odchody.  Umożliwiłoby to stworzenie przestrzeni bezpiecznej zarówno dla czoronogów jak ich właścicieli, bez r

Utworzone: 2021-09-16 Statystyki

Nie dla betonowania osiedla Botanik w Lublinie! Tak dla parku!

Lublin, dnia 04.08.2021 r.                                                                                                                                   Dr Krzysztof Żuk P Prezydent Miasta Lublina   Szanowni Radni Rady Miasta Lublina   Rada Dzielnicy Sławin   Urząd Miasta Lublin- Wydział Planowania Szanowny Panie Prezydencie. Szanowni Państwo Radni.   My, niżej podpisani, wnosimy żądanie i petycję odstąpienia od ostatniej propozycji zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dl

Utworzone: 2021-08-04 Statystyki

Petycja w sprawie odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej („OAW”, droga A50) przez tereny gmin Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock.

Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa     Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa       P E T Y C J A    Stowarzyszenie „Nie tędy droga” oraz Stowarzyszenie Eko-Glinianka działając w interesie publicznym mieszkańców gminy Wiązowna, Otwock oraz Dębe Wielkie składa petycję w sprawie:   odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej („OAW”, droga A50) przez tereny gmin Wiązo

Utworzone: 2021-04-02 Statystyki

ZBIGNIEW "SZUBA" SZUBERT - Petycja o Skargę Nadzwyczajną

Zbigniew Szubert s. Tadeusz Warszawa 26.01.2021 r.                         Do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego        Zwracamy się z prośbą do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego o złożenie skargi nadzwyczajnej w imieniu Zbigniewa Szuberta, w celu skierowania do ponownego rozpatrzenia sprawy, w której skazano Go na dożywotnie pozbawienie wolności. (sygn.akt.Aka 251/07).  Prosimy o to w szczególności z dwóch powodów:         Po pierwsze Zbigniew Szubert wy

Utworzone: 2021-01-26 Statystyki

Petycja w sprawie obniżenia miesięcznych opłat za pobyt dziecka w żłobkach niepublicznych w gminie Długołęka

    Rada Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12 Długołęka 55-095 Mirków   PETYCJA W SPRAWIE PODJĘCIA UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYSOKOŚCI I ZASAD USTALANIA ORAZ ROZLICZANIA DOTACJI CELOWEJ DLA PROWADZĄCYCH ŻŁOBKI I kLUBY DZIECIĘCE   Na podstawie art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014 poz.1195), działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wysokości i za

Utworzone: 2021-08-20 Statystyki

Petycja w sprawie wykonania audytu infrastruktury rowerowej oraz opracowania standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury rowerowej Miasta Rzeszowa

16.09.2021r Szanowni Państwo, mieszkańcy Rzeszowa i okolic, zachęcamy do podpisania niniejszej petycji. Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.plul. Iranka-Osmeckiego 33/1335-506 Rzeszówkontakt@rowery.rzeszow.pl Szanowny Pan Konrad Fijołek Prezydent Miasta Rzeszowa Andrzej Maciejko Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie PETYCJA PETYCJA W SPRAWIE WYKONANIA AUDYTU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ ORAZ OPRACOWANIA STANDARDÓW PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ MIASTA RZESZOWA Na podstawie ar

Utworzone: 2021-09-16 Statystyki

Przebudowa ul. Kieleckiej oraz odwodnienie Cisowej i Al. Zgody

Zgorzała, 27 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Lesznowola Sz. P. Jolanta Maria Batycka-Wąsik ul. Gminna 60 05-506 Lesznowola Email: wojt@lesznowola.pl Wniosek  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 KPA, wnioskujemy o pilne:wykonanie przebudowy ul. Kieleckiej na odcinku od ul. Krasickiego do skrzyżowania ulic Al. Zgody, Mieczyków, Jaskółki, Kukułki, wg istniejącego projektu, wraz ze skutecznym odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym.wykonanie docelowego i skutecznego odwodnienia ulic Cisowe

Utworzone: 2021-08-29 Statystyki

Inicjatywa lokalna utworzenia parku kieszonkowego za szkołą muzyczną

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej                                                        w Głogowie              Zwracamy się z prośbą o stworzenie na zielonym placu za szkołą muzyczną tzw. parku kieszonkowego, z zachowaniem charakteru zielonej, lokalnej enklawy przyjaznej wszystkim mieszkańcom, zaniechanie zaś przekształcenia tego terenu w tzw. interaktywny plac zabaw. Rola zieleni miejskiej jest nie do przecenienia, pełni ona wiele istotnych funkcji, nazywana jest zieloną infra

Utworzone: 2021-06-28 Statystyki