Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Rozwikłanie tajemnicy zaginięcia Orła - Poszukiwania ORP Orzeł

Tajeminca ORP Orzeł wymaga wyjaśnienia! Największa tajemnica Polskiej Marynarki Wojennej okresu II wojny Światowej. Ponad 80 lat temu polskie społeczeństwo w dużej mierze sfinansowało budowę okrętu podwodnego ORP Orzeł. W tamtym czasie była to jedna z najnowocześniejszych jednostek podwodnych na świecie. Okręt ze swoją załogą wsławił się wieloma bohaterskimi czynami. Ucieczką przez Bałtyk bez map morskich do Anglii z internowania w estońskim Tallinie stała się prasowym tematem głównym na całym

Utworzone: 2021-07-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 236 216
Ostatni miesiąc 223 204

Ulica-Łupaszki-Zostaje

Stowarzyszenie na rzecz tradycji i kultury Niklot, zwraca się z prośbą o rozpatrzenie poniższej petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy imieniem Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszki. Apelujemy o pozostawienie nazwy tejże ulicy w obecnym kształcie. UzasadnienieZygmunt Szendzielarz był dowódcą V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, człowiek ten złożył na ołtarzu wolności ojczyzny najwyższa ofiarę, ofiarę własnego życia. Dlatego też za absurdalny uważamy argument o zbyt długiej nazwie ulicy, gdyż jak dob

Utworzone: 2021-05-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 223 217
Ostatni miesiąc 223 217

STOP wycince drzew w Bielsku-Białej!!!

Petycja o całkowity i permanentny zakaz wycinki drzew przy torach PKP w Bielsku-Bialej. Drzewa zostały już ponumerowane! Wycięte będą nie tylko drzewa przy skarpie koło teatru ale wzdłuż torów. Niektóre drzewa, zupełnie zdrowe mają ponad 120 la! Argumenty przeciwko wycince: Drzewa dają cień, który jest niezbędny przy obecnych i przyszłych upałach Tunel jest zabytkowy i i tak nie będzie można zrobić tam linii 'szybkiego ruchu' Pozostało bardzo niewiele drzew w centrum miasta Brzydota architektoni

Utworzone: 2021-07-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 231 226
Ostatni miesiąc 219 214

Zawalczmy o linie kolejową nr 209 Chełmża - Bydgoszcz!

Jarosław Kosiński                                                                       Unisław, 14.12.2020 r.Anna Szwed    Pan Piotr CałbeckiMarszałek WojewództwaKujawsko - Pomorskiegoul. Plac Teatralny 287-100 Toruń   Petycja w interesie publicznym dotycząca wykonywania publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na linii 209: Bydgoszcz Wschód - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Chełmża, oraz wprowadzenia zastępczej komunikacji autobuso

Utworzone: 2020-12-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 215 214
Ostatni miesiąc 215 214

Apel do Ministra Zdrowia o refundację dupilumabu- jedynego zarejestrowanego leku biologicznego dla pacjentów z ciężką postacią AZS.

Szanowny Pan  Adam Niedzielski  Minister Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa    PETYCJA DO MINISTRA ZDROWIA   My, niżej podpisani pacjenci, rodziny oraz przyjaciele polskich pacjentów z Atopowym Zapaleniem Skóry apelujemy do Pana Ministra o refundację dupilumabu- jedynego zarejestrowanego leku biologicznego dla pacjentów z ciężką postacią AZS.    Długo czekaliśmy na lek który będzie skuteczny w ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry. Szansą na spowolnienie naszej choroby okazał się być

Utworzone: 2020-11-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 8370 8060
Ostatni miesiąc 190 184

PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH 
o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.

Pan Rafał Trzaskowski Prezydent m. st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa    PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.   Szanowny Panie, zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie alei drzew na ul. Zabawnej w osiedlu Falenica dzielnicy Wawer pomnikiem przyrody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. „W sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody oraz pr

Utworzone: 2020-10-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 545 540
Ostatni miesiąc 190 189

Kładka pieszo-rowerowa przez most kolejowy w Nieporęcie

Databout  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 02-366 Warszawa      Wniosek  W związku z prowadzonymi przez Państwa firmę konsultacjami społecznymi dotyczącymi gruntownej modernizacji linii kolejowej nr 10 (Legionowo – Tłuszcz) i koniecznością budowy nowego mostu kolejowego nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie, zwracamy się z wnioskiem o jego poszerzenie o bezpieczną kładkę pieszo-rowerową. Wybudowanie mostu kolejowego wraz z kładką dla znacząco poprawiłoby komunikację osób mieszkających w Nieporęcie

Utworzone: 2021-06-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 222 222
Ostatni miesiąc 186 186

Petycja ws. ustanowienia w Krakowie użytku ekologicznego "Łąki na Klinach"

 PETYCJA W SPRAWIE USTANOWIENIA W KRAKOWIE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „ŁĄKI NA KLINACH”     Do: Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Radnych Miasta Krakowa Przedstawicieli organizacji pozarządowych, włączonych w prace Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny    My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta, Pań i Panów Radnych oraz Członków Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny z apelem o jak najszybsze o ustanowienie użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”. Łąki n

Utworzone: 2021-03-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2313 2297
Ostatni miesiąc 186 185

Radcowie prawni i adwokaci w obronie r.pr. Katarzyny Tarnawy - Gwóźdź

Radca prawny - Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź na konferencji “Testy, maseczki, szczepienia - okiem prawnika” zorganizowanej w Korzkwi koło Krakowa w dniu 22 maja 2021 r. dokonała analizy przepisów prawa pod kątem odpowiedzialności karnej i cywilnej lekarzy w związku z ich udziałem w tzw. Narodowym Programie Szczepień.  W swoim przemówieniu, Pani Mecenas powiedziała m.in.: “Szanowni państwo lekarze (...) - ponosicie pełną odpowiedzialność karną z co najmniej ośmiu paragrafów (...), łącznie z dożywociem

Utworzone: 2021-07-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 186 175
Ostatni miesiąc 178 168

POWSTRZYMAJMY NIENAWIŚĆ! APEL PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI

Pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich aktów nienawiści, agresji i pogardy, szerzących się w przestrzeni publicznej. Niewyobrażalna skala złych emocji kierowanych do drugiego człowieka, a często wobec całych grup zawodowych, uczy młode pokolenie wrogości i pogłębia istniejące już podziały społeczne. Język nienawiści prowadzi do dramatycznych zdarzeń, które co jakiś czas wstrząsają opinią publiczną. Nie bądźmy obojętni wobec tego typu działań - oskarżeń, insynuacji i uprzedzeń, kt

Utworzone: 2021-01-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 174 172
Ostatni miesiąc 174 172