Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja przeciw płoszeniu i likwidacji gniazd gawronów w Radomsku

Do: Jarosław Ferenc, Prezydent Miasta Radomsko; Rafał Dębski, Przewodniczący Rady Miejskiej; Radne i Radni miasta Radomsko.   Szanowny Panie Prezydencie, Szanowne Panie i Panowie Radni!   Zaniepokojona informacją o przygotowaniach Urzędu Miasta Radomsko do usuwania z drzew gniazd i płoszenia GAWRONÓW w Parku Świętojańskim zwracam się z gorącym apelem o odstąpienie w r. 2021 i w latach następnych od tych drastycznych działań!    GAWRON (Corvus frugilegus) jest największym ptakiem z rodziny krukow

Utworzone: 2021-02-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 612 596
2021 612 596

Tak dla komunikacji miejskiej do Gdowa

Próba przekonania władz gminy Gdów do zrobienia komunikacji miejskiej trwa wiele lat. Listy, pisma, telefony, rozliczanie z obietnic wyborczych. Nic nie pomogło. Ta petycja jest rozwiązaniem ostatecznym. Jeżeli się zjednoczymy i zbierzemy podpisy, władze zobaczą nasz zapał i zaczną liczyć się z naszym zdaniem. Jako jedyna gmina w Wieliczce nie posiadamy jeszcze transportu miejskiego. Tylko u nas jeżdżą prywatni przewoźnicy, którzy liczą sobie stawki 2 razy droższe od komunikacji miejskiej. Pamię

Utworzone: 2021-04-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 605 599
2021 605 599

Lubelskiemu artyście grozi bezdomność!

Ostatni rok był trudny dla nas wszystkich. Najtrudniejszy okazał się jednak dla tych najbardziej zagrożonych epidemią i zarazem najsłabszych – dla osób starszych i schorowanych.Kolejną grupą najbardziej chyba narażoną na skutki całej tej sytuacji są osoby wykonujące wolne zawody, a w szczególności te, których praca wiąże się nieodłącznie z interakcją z odbiorcą. Jedną z tych osób jest - istotny dla środowiska lubelskiego (choć jesteśmy przekonani, że nie tylko) – Jerzy Zyśko. Artysta o niemałym

Utworzone: 2021-02-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 604 581
2021 604 581

Do Pętli Winnica nie tylko linia numer 2, ale również 17

Jeżeli chcesz, aby do nowo budowanej tymczasowej Pętli Winnica poza linią numer 2, dojeżdżała również linia numer 17 - proszę podpisz tę petycję. Do niedawna przedłużenie z Tarchomina Kościelnego linii tramwajowej numer 17 do Pętli Winnica wydawało się oczywiste i teoretycznie pewne. Teraz jednak na kilka miesięcy przed oddaniem tej inwestycji do użytku publicznego, w obliczu cięć wielu miejskich inwestycji przez Miasto Stołeczne Warszawa spowodowanych m.in. pandemią COVID-19 pojawia się wiele g

Utworzone: 2021-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 593 592
2021 593 592

Nie dla TBS-u na Połczyńskiej 88

   My mieszkańcy dzielnicy Bemowo oraz radni klubu Wybieramy Bemowo, działającego w Radzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, nie zgadzamy się na oddanie działki przy ul. Połczyńskiej 88 spółce TBS pod budowę kolejnych bloków. Uważamy, że to miejsce powinno być przeznaczone na cele społeczne i służyć mieszkańcom Bemowa.   Nie potrzebujemy kolejny bloków! Chcemy mieć placówki edukacyjne, parki, miejsca kultury, sportu i rekreacji! Swój apel adresujemy do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st Wa

Utworzone: 2021-02-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 588 587
2021 588 587

Otwarcie POZ, umożliwienie diagnozowania obrazowego dla pacjentów z Covid 19

Wezwanie skierowane do: Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego       Wzywam Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do: Respektowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  w zakresie Art. 68. Prawo do ochrony zdrowia, który mówi: Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i

Utworzone: 2021-03-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 582 575
2021 582 575

Poprawa dostępności transportowo-komunikacyjnej osiedla Starosielce

W związku z zakończeniem prac związanych z budową trasy generalskiej węzła Porosły domagamy się przywrócenia linii numer 14 i powrotu lini 4 na stara trasę. Mieszkańcy Starosielc cierpliwie znosili niedogodności związane z remontem licząc, że po zakończeniu prac wszystko wróci do stanu sprzed remontu. Starosielce to jedno z większych osiedli w mieście mieszka tu blisko 12 tysięcy mieszkańców oprócz tego znajdują się tu liczne zakłady pracy oraz Ośrodek trenigowy do którego codziennie dojeżdżają

Utworzone: 2021-03-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 576 575
2021 576 575

Wniosek o wznowienie działalności strony internetowej GOKiS filia Smolec

Smolec, 25.01.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Kąty WrocławskiePan Łukasz Zbroszczyk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach WrocławskichPani Agnieszka Pawlaczek Rada Miejska Gminy Kąty Wrocławskie   W związku z zakazem publikacji nałożonym przez Dyrektor GOKiS w Kątach Wrocławskich, Panią Agnieszkę Pawlaczek, na facebookową stronę GOKiS filia Smolec zwracamy się w imieniu mieszkańców Smolca i ościennych miejscowości z wnioskiem o niezwłoczne wznowienie jej działalności.Strona pe

Utworzone: 2021-01-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 576 571
2021 576 571

Petycja stop A50/S50 - Nie niszczcie bagien Całowanie i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

PETYCJA DO ZARZĄDU CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO, GDDKiA, pełnomocnika rządu ds. CPK, dyrektora GDOŚ, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Infrasktruktury oraz posłów RP Stanowiąca protest przeciwko Autostradowej Obwodnicy Warszawy przez Chojnowski Park Krajobrazowy oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy   Zaniepokojeni proponowanym korytarzem AOW wyrażamy sprzeciw wobec perspektywy przeprowadzenia autostrady przez  Chojnowski Park Krajobrazowy a także bagna Całowanie w Mazowieckim Parku Krajo

Utworzone: 2020-02-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 6715 6571
2021 571 562

Petycja w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa                 Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej petycji w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19. Aktualnie droga krajowa nr 28, na odcinku ok. 30 km pomiędzy Sanokiem a Miejscem Piastowym przebiega przez centra kilkunastu miejscowości, w tym czterech miasteczek. Jest to droga wąska, w złym stanie technicznym o bardzo dużym natężeniu ruchu (szczeg

Utworzone: 2021-03-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 560 548
2021 560 548