Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETYCJA w sprawie budowy lekkiej hali tenisowej przy ul Edukacji w Tychach

  Wnosimy petycje do pana Prezydenta Miasta Tychy w zakresie budowy lekkiej hali tenisowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy ul. Edukacji oraz o podjęcie wszelkich możliwych działań celem zabezpieczenia w następnych latach budżetowych niezbędnych środków celem rozpoczęcia procesu planowania, projektowania i budowy wyżej wymienionej hali tenisowej. Projekt mógłby być zrealizowany przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i Polskim Związkiem Tenisowym. Rozwój infrastruktury t

Utworzone: 2020-06-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 67 67
24 godzin 1 1

chcemy hibiscusa na okladce magazynu msp

hej dajcie podpis pod ta pettcja zeby hibiscus trafil na okladke hazetki xzy cos rksiego

Utworzone: 2020-06-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 43 32
24 godzin 1 1

Petycja w sprawie ochrony funkcji sportowo-rekreacyjnej terenu Klubu Sportowego Przyszłość

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy   Petycja w sprawie ochrony funkcji sportowo-rekreacyjnej terenu Klubu Sportowego Przyszłość poprzez przystąpienie do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla działki ew. nr 137 z obrębu 2-08-18 przy ulicy Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Działając w interesie publicznym na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw

Utworzone: 2020-06-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 23 22
24 godzin 1 1

Dezinformacja w mediach publicznych - list otwarty do społeczności akademickiej

W ostatnich latach jesteśmy świadkami postępującej polaryzacji poglądów politycznych polskiego społeczeństwa. Z przerażeniem obserwujemy główną rolę jaką w tym procesie odgrywają media, mające w założeniu być platformami pluralistycznego przekazu informacji. Jako byli studenci Wydziału Historycznego, a w szczególności specjalności Myśli i Kultury Politycznej (MiKP) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze smutkiem obserwujemy, że jedną z twarzy tego procesu jest były członek naszej s

Utworzone: 2020-06-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 91 87
24 godzin 1 1

Protest przeciwko decyzji o wyłączaniu oświetlenia w gminie Lesznowola

22 czerwca gmina Lesznowola ogłosiła „czasowe wyłączanie oświetlenia ulicznego w okresie wakacyjnym” w godzinach 00-04. Decyzja została podjęta bez żadnych konsultacji z mieszkańcami. Ulice pogrążyły się w ciemności. Wójt gminy i radni, którzy podjęli decyzję, narażają mieszkańców na niebezpieczeństwo. W gminie wiele ulic nie ma chodników - piesi na jezdni będą niewidoczni. Nasilą się kradzieże samochodów. W czasie wakacji, gdy mieszkańcy wyjeżdżają, złodzieje okradający domy i mieszkania będą m

Utworzone: 2020-06-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 175 174
24 godzin 1 1

Sprzeciw wobec odwołania ks. Wojciecha Pastwy z funkcji administratora Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowej Wsi.

    W związku z zaistniałą sytuacją odwołania księdza proboszcza Wojciecha Pastwy z funkcji administratora Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowej Wsi wyrażamy swój sprzeciw. Jest to sytuacja nie do przyjęcia, aby w trybie natychmiastowym ksiądz proboszcz musiał opuścić nowowiejską parafię.     Po trudnej sytuacji od 20.09.2019r  w ksiądz proboszcz pozostał sam na parafii, pełniąc jednocześnie funkcję administratora, posługę duszpasterską i obowiązki katechety. Z niewiadomych przyczyn nie otrzy

Utworzone: 2020-06-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 247 243
24 godzin 1 1

ALE LIPA! NIE DLA WYCINKI DRZEW NA DALKACH!

Kilka lat temu w Gnieźnie w dzielnicy Dalki wycięto blisko stuletnie kasztanowce. Teraz planowane było wycięcie 8 lip i 2 kasztanowców, by ostatecznie dostać zgodę RDOŚu na pozbycie się 4 lip. Drzewa mają kilkadziesiąt lat i pamiętają je najstarsi mieszkańcy Dalek. Żeby je uratować potrzebujemy Waszego sprzeciwu!!! Jest jeszcze szansa na powstrzymanie wycinki!  

Utworzone: 2020-06-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 378 367
24 godzin 1 1

Petycja do Marszałka Województwa Podlaskiego, Zarządu i Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego o natychmiastowe uruchomienie działania Oddziału Dziecięcego oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży!

Petycja mieszkańców Łomży i Powiatu Łomżyńskiego do Marszałka Województwa Podlaskiego: Sz.P. A. Kosickiego, i Zarządu Sejmiku Województwa Polaskiego oraz Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.   My mieszkańcy Łomży i powiatu łomżyńskiego, zwracamy się o natychmiastowe przywrócenie pracy Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży oraz zapewnienie opieki ortopedycznej i chirurgicznej oraz okulistycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Jako pełnoprawni oby

Utworzone: 2020-06-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 85 85
24 godzin 1 1

Sprzeciw wobec budowy ,,Osiedla Skałka -wschód''

Sprzeciw społeczny wobec degradacji środowiska po przez budowę na terenach Zielonych Osiedla ,,Skałka -wschód'' 

Utworzone: 2020-06-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 292 289
24 godzin 1 1

Poparcie dla budowy drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego w Krakowie

Szanowni Państwo, Drodzy obecni i przyszli Mieszkańcy! sformułowanie „Twoja przestrzeń” najlepiej oddaje mnogość walorów osiedla Mieszkaj w Mieście. Realizując je, stawiamy nie tylko na obiekty mieszkalne, ale również ich otoczenie. Nie tylko to bezpośrednie, ale także w pobliskiej okolicy. Dlatego właśnie jako Henniger Investment S.A. zdecydowaliśmy się pokryć koszt projektu budowlanego i wykonawczego publicznego parku zaplanowanego tuż obok Osiedla Wizjonerów i wraz z pozwoleniem na budowę prz

Utworzone: 2020-06-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 131 131
24 godzin 1 1Facebook