Chcemy równości w Krakowie!

Kraków dla równości! Apelujemy do władz Miasta Krakowa o przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym!

Krakowianki i krakowianie zasługują na miasto, które wspiera równościowe postulaty we wszystkich obszarach swojej działalności. Promocja egalitarnego społeczeństwa nie należy jedynie do kompetencji samorządu, jest jego obowiązkiem!

Europejska Karta Równości Kobiet Mężczyzn w Życiu Lokalnym opracowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w 2006 roku ma na celu zagwarantowanie zaangażowania władz lokalnych w propagowanie równości kobiet i mężczyzn.

Sygnatariusze Karty jako fundamentalne zasady swoich działań w polityce miejskiej uznają:

1. Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo.

2. Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji
i nierównego traktowania są brane pod uwagę.

3. Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa.

4. Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet
i mężczyzn.

5. Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych, konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn.

6. Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzędziami do promowania równości kobiet i mężczyzn.

Przyjęcie karty zobowiązuje władze miasta do działania m.in. na rzecz:

  • Zwiększenia reprezentacji kobiet w życiu publicznym.
  • Współpracy ze wszystkimi swoimi partnerami z sektora publicznego i prywatnego, jak również z organizacjami społecznymi, w celu promowania większej równości kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia na jego terenie.
  • Zapewnienia, by działania mające na celu dostarczenie informacji uwzględniały potrzeby kobiet i mężczyzn, łącznie z ich indywidualnym dostępem do informacji
    i technologii komunikacyjnych.
  • Zabezpieczenia i promowania równego dostępu do edukacji i szkolenia zawodowego i uzupełniającego dla kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców.
  • Tworzenia kampanii informacyjnych w celu zwalczania stereotypów i promowania równego traktowania tych kobiet i mężczyzn.
  • Planowania, finansowania i wykonywania usług zdrowotnych i medycznych opartych na równości płci.
  • Uwzględnienia różnych potrzeb kobiet i mężczyzn dotyczących planowania przestrzennego na terenie miasta.


Sygnatariuszami Karty jest 1676 samorządów w 35 europejskich krajach.

Czas, by Kraków do nich dołączył!

 

W imieniu krakowskich struktur .Nowoczesnej,

Nina Gabryś

 

 

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Nina Gabryś. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook