Organizacja pracy przedszkoli samorządowych w okresie wakacyjnym w gminie miejskiej Kraków

Adresat:  Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa

Podmiot wnoszący petycję:  rodzice dzieci przedszkolnych przedszkoli samorządowych gminy miejskiej Kraków (niżej podpisani) oraz wszyscy podpisani

Przedmiot petycji: organizacja pracy przedszkoli samorządowych (publicznych) w okresie wakacyjnym

Zwracamy się z apelem do Prezydenta Miasta Krakowa o respektowanie prawa, regulującego funkcjonowanie przedszkoli samorządowych w naszym mieście.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (poz. 649 Dz. U.), par. 12 Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Oznacza to, że o przerwie wakacyjnej może zdecydować dyrekcja, ale jedynie w porozumieniu i za zgodą Rady Rodziców danej placówki.

W praktyce zdarza się jednak nagminnie, że rodzice mają utrudniony dostęp do przedszkoli w wakacje – przedszkola, do których chodzą ich dzieci, zamykają swoje podwoje na miesiąc lub dwa, a znalezienie miejsca w okolicznych placówkach  graniczy z cudem.  Co więcej często decyzja o zamknięciu jest podejmowana przez dyrekcję bez porozumienia z rodzicami. Nie zawsze zawieszenie działalności związane jest z obiektywną przyczyną, np. remontem. Miejsc w przedszkolach „dyżurujących” w wakacje jest niedostateczna ilość, co powoduje, że rodzice borykają się z zapewnieniem opieki dla dziecka na czas wakacji. Niektóre przedszkola nie przyjmują w ogóle dzieci spoza swojej placówki z uwagi na pełne obłożenie albo oferują kilka wolnych miejsc. W wielu placówkach liczy się kolejność zgłoszeń, w związku z czym rodzice zmuszeni są do osobistego czekania  pod kancelarią przedszkolną, często od wczesnych godzin porannych lub nocnych, a szansa za zapisanie dziecka jest nikła. Zapisy odbywają  się prawie  wyłącznie osobiście, w związku z tym rodzice, którzy nie mogą stawić się w przedszkolu osobiście w danym dniu ze względu np. na pracę zawodową lub inne zobowiązania automatycznie zostają wykluczeni z rekrutacji. Ponadto w wielu placówkach przyjęcia kart zapisu odbywają się tego samego dnia o podobnej godzinie, w związku z czym osobiste stawienie się w kilku miejscach naraz okazuje się niemożliwe. W Krakowie w praktyce nie istnieje, jak np. w Warszawie centralny system zapisów ani baza wolnych miejsc, prowadzona przez organ prowadzący przedszkola samorządowe, czyli gminę. Wydaje się ponadto, że bardziej efektywny byłby system "dyżurów" dwutygodniowych, zamiast miesięcznych - więcej rodziców mogłoby wtedy z nich skorzystać.

Zwracamy się o respektowanie prawa przez Gminę Miejską Kraków i zapewnienie dostępu do miejsc w przedszkolach samorządowych w miesiącach wakacyjnych wszystkim dzieciom, których rodzice tego potrzebują.  Rodzice powinni mieć wpływ na decyzję w istotnej dla nich kwestii, jaką jest zawieszenie pracy przedszkola na wakacje.

Ponadto zwracamy się o wprowadzenie centralnego systemu zapisów na tzw. „dyżur”,  który to system będzie przejrzysty i przyjazny, a także stworzenie bazy „wolnych” miejsc w przedszkolach, które nie zawieszają działalności na okres wakacyjny.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Olga Płuciennik do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook