Petycja i apel o dymisję Ministra Środowiska Jana Szyszko

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

ul. Nowogrodzka 84/86

 

Panie Prezesie i Panie Premierze,  

Apelujemy do Panów o natychmiastową dymisję Pana Jana Szyszko ze stanowiska Ministra Środowiska, co z wielu powodów jest konieczne dla dobra obywateli Polski, polskiej przyrody oraz samego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Historia zapamiętuje działania mające długotrwały i znaczący wpływ na życie przyszłych pokoleń. I to na ich podstawie wystawia ocenę ludziom tworzącym tą historię. A takim działaniem nie jest i nie będzie "Program 500+", bo przyszłe pokolenia nie będą o nim pamiętać. Nasze dzieci i wnuki zobaczą zgliszcza po, niegdyś jedynej w swoim rodzaju i wyjątkowej, Puszczy Białowieskiej. One będą się dusić zanieczyszczonym powietrzem i walczyć o dostęp do czystej wody. Dla nich działania obecnej władzy będą kojarzyć się ze skazaniem ich na życie skażone, pozbawione piękna dzikiej przyrody, możliwości obserwowania zwierząt w ich naturalnym środowisku oraz ograbieniem z dziedzictwa przyrodniczego, które rozwijało się przez setki lat, do momentu, kiedy obecny Minister Środowiska z nadania rządu PiS wyciął w pień lub pozwolił zastrzelić wszystko, co najcenniejsze. Dla nich obecna władza będzie synonimem zniszczenia rzeczy bezcennych i odebrania im daru podziwiania stworzenia w całym jego pięknie.

 

Wszystkie działania Ministra Szyszki stoją w całkowitej sprzeczności z obowiązkami i zadaniami wyznaczonymi dla Ministra Środowiska. To próby wywierania wpływu na decyzje rządu i działania służb mundurowych, na rzecz partykularnych interesów środowisk myśliwskich i futrzarskich, które są skamieniałą, niepotrzebną i okrutną przechowalnią zachowań opartych na cierpieniu, rozlewie krwi i zabijaniu bezbronnych, żywych i czujących istot. To działania nastawione na zwiększenie prywatnych zysków przedstawicieli przemysłu drzewnego, kosztem nieodwracalnego niszczenia unikatowej Puszczy Białowieskiej, Puszczy Karpackiej i wielu cennych zabytków przyrody, o których już nawet się nie wspomina w obliczu hekatomby, jaka przetacza się po polskiej przyrodzie. Uparte i notoryczne ignorowanie środowisk naukowych, przyrodniczych, ekologicznych i ekonomicznych, zarówno z Polski, jak i z Europy i świata naraziło Polskę na milionowe kary oraz ostrą krytykę na arenie międzynarodowej. A dzieje się to pod szyldem oraz przy pełnej akceptacji i poparciu ze strony rządu PiS, a więc odpowiedzialnością, szczególnie przed przyszłymi pokoleniami, za rezultaty tych działań obciąża nie tylko Ministra Szyszko, ale przede wszystkim Panów.

 

Ochrona środowiska powinna być tematem ponadpartyjnym, istniejącym poza wszelkimi podziałami i ponad wszelkimi prywatnymi interesami. We wszystkich innych dziedzinach życia gospodarczo - politycznego pomyłki można naprawić i przywrócić stan wcześniejszy. Ale nie w przypadku środowiska naturalnego - drzewo, które rosło dziesiątki lat, raz ścięte, nie odrośnie. Jego bogactwo jako "producenta" tlenu, chłodzenia powietrza, dawania schronienia ptakom i zwierzętom, zostaje nieodwracalnie zniszczone. Pewna ilość powietrza nie zostanie oczyszczona, a to oznacza, że są ludzie, którym tego czystego powietrza zabraknie. Zwiększona Ilość dwutlenku węgla, tlenku siarki i innych związków zabije określoną ilość polskich obywateli. Wichury i powodzie, których nie powstrzymają lasy, będące naturalnymi barierami, zniszczą dobytek i życie dziesiątkom lub setkom polskich rodzin. Pozwalając dalej działać Ministrowi Szyszce akceptujecie i tworzycie taką właśnie przyszłość.

Dlatego my, niżej podpisani obywatele Polski, pochodzący z najróżniejszych środowisk społecznych, o różnorodnych podglądach politycznych, apelujemy do Panów o natychmiastową dymisję Pana Jana Szyszko ze stanowiska Ministra Środowiska, dopóki jeszcze nie wszystko, co cenne, zostało zniszczone.


Liliana Siewierska-Suchy    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook