Petycja przeciwko zbyt małym karą za spowodowanie wypadku śmiertelnego z udziałem wielu pieszych.

Premier Rządu RP - Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa


Misister Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11 00-853 Warszawa

 

W związku z narastającą falą wypadków drogowych z udziałem
wielu pieszych ,chciałbym zaapelować o zaostrzenie kar dla
kierowców powodujących wypadki ze skutkiem śmiertelnym wśród
wielu pieszych.
Oto kilka przykładów z ostatniego miesiąca:

 

Kobylka 25.12.2017 - Trzy kobiety zgineły na przejściu dla pieszczych. Kierowca pod wpływem Marihuany.


Ostrowiec Świętokrzyski 25.12.2017 - 1 kobieta zgineła, 1 cieżko ranna trafiła do szpitala.Wypadek miał miejsce na przejściu dla pieszych. Sprawca pod wpływem alkoholu.


Toruń 2.01.2018 - Dwie osoby zgineły na przejściu dla pieszych


Świdnik 21.01.2018 - Trzy osobowa rodzina ginie na chodniku. Sprawca pod wpływem alkoholu.

 

 Mając na uwadze powyższe przykłady zasadnym jest zaostrzenie kar zawartych w artykule 178 KK

Art. 178
§ 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.
§ 2. (uchylony).

§ 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Krzysztof Grycz. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook