Petycja w sprawie przyspieszenia prac nad komunikacją transgraniczną Małopolska – Słowacja i objęcia tej sprawy osobistym patronatem Marszałka Jacka Krupy, z rygorem najwyższego priorytetu

Pan Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Samorządowcy lokalni Powiatów Tatrzańskiego i Nowotarskiego  

 

W dniu 5 lipca 2017 roku uroczyście podpisano w Zakopanem list intencyjny w sprawie uruchomienia od marca lub kwietnia 2018 roku trzech lub czterech autobusowych połączeń transgranicznych, łączących Małopolskę ze Słowacją. Najpóźniej na długi weekend majowy 2018 roku miały ruszyć samorządowe autobusy, łączące Podhale i polską Orawę ze słowackimi Tatrami Zachodnimi (Dolina Rohacka), a także z Tatrami Wysokimi. Obiecano nam utworzenie w 2018 roku następujących linii:

1)      Zakopane – Sucha Hora – Dolina Rohacka (chata Zverovka),
2)      Lipnica Wielka – Jabłonka – Trstena,
3)      Zakopane – Stary Smokowiec – Szczyrbskie Pleso – Podbańskie,
4)      Nowy Targ – Czerwony Klasztor – Poprad.

Równocześnie, wiosną 2018 roku miały rozpocząć się przygotowania do uruchomienia kolejnych linii transgranicznych, m. in. na Sądecczyźnie (np. Krynica – Muszyna – Stara Lubownia), wokół Jeziora Orawskiego (Lipnica Wielka – Namestowo – Twardoszyn), być może także bezpośredniej linii łączącej Kraków i lotnisko Balice z Oravicami, Górami Choczańskimi i Liptowskim Mikulaszem.

Prace nad komunikacją transgraniczną rozpoczęły się w marcu 2017 roku, a więc już ponad rok temu. Było więc wystarczająco dużo czasu, by należycie zorganizować pracę zespołu ds. komunikacji transgranicznej, w tym stworzyć etat dla koordynatora projektu, udzielić mu wszelkich pełnomocnictw, stworzyć oficjalny zespół roboczy z udziałem przedstawicieli różnych komórek w urzędzie i innych jednostkach, wyznaczyć na piśmie harmonogram działań tego zespołu i zaprosić do jego prac przedstawicieli strony społecznej.

Niestety, spośród czterech obiecanych linii transgranicznych, w tym roku powstanie tylko jedna: Zakopane – Sucha Hora – Dolina Rohacka. Nadal nie powołano etatowego pełnomocnika projektu, co mocno utrudnia realizację całego przedsięwzięcia. Między innymi dlatego nie podjęto jeszcze konkretnych prac nad uruchomieniem obiecanych połączeń w słowackie Tatry Wysokie i Pieniny, bo nie miał kto się tym zająć. Trudno oczekiwać, że wszystkie te sprawy będzie osobiście nadzorował Dyrektor Departamentu Transportu, dlatego konieczne jest uregulowanie zasad współpracy z koordynatorem, nadanie mu większych pełnomocnictw oraz zagwarantowanie mu horyzontu czasowego pracy w Urzędzie wykraczającego poza 2018 rok. Jest to konieczne, by projekt komunikacji transgranicznej miał charakter trwały i nie skończył się wraz z nadchodzącymi wyborami.

Brak opisanych wyżej działań jest bardzo niepokojący i może doprowadzić do tego, że cały szumnie zapowiadany projekt komunikacji transgranicznej skończy się na jednej linii do Suchej Hory. Linia ta jest oczywiście bardzo potrzebna, ale w świetle powyższych obietnic wszyscy oczekiwaliśmy czegoś więcej. Słowaccy partnerzy z Kraju Żylinskiego i Preszowskiego a także z ministerstwa transportu Republicki Słowackiej i Ambasady RP w Bratysławie liczą na spotkanie i rozmowy  z udziałem Pana Marszałka.

Apelujemy o podjęcie przez Pana Marszałka pilnych działań, w tym decyzji kadrowych i organizacyjnych w Urzędzie i podległych Panu jednostkach, które zagwarantują trwałość projektu i uruchomienie już tego lata nie jednej, ale przynajmniej trzech linii, tak jak to obiecano przed rokiem.  W tym celu konieczne jest objęcie tego projektu Pańskim patronatem i potraktowanie go w sposób o wiele bardziej priorytetowy, niż to miało miejsce dotychczas.

Szczególnie ważne jest jak najszybsze powstanie linii autobusowych prowadzących w słowackie Tatry Wysokie i Pieniny oraz podjęcie rozmów na najwyższym szczeblu z władzami Preszowskiego Kraju Samorządowego oraz Ministerstwa Transportu Republiki Słowackiej. Nawet, jeśli nie jest możliwe utworzenie w tym roku bezpośrednich połączeń, należy uruchomić przynajmniej połączenia z przesiadką na granicy, co jest możliwe do realizacji w ciągu 2-3 miesięcy, a więc już latem 2018. Apelujemy również do władz Powiatu Nowotarskiego i Tatrzańskiego, poszczególnych gmin z tego obszaru oraz władz Euroregionu „Tatry” o priorytetowe potraktowanie tej sprawy i przyspieszenie działań tak, aby jeszcze w tym roku we współpracy z Województwem Małopolskim udało się uruchomić obiecane linie, na które wszyscy czekamy.

Apelujemy także o niezwłoczne podjęcie prac nad kolejnymi liniami transgranicznymi, w tym połączeń na Sądecczyźnie oraz bezpośredniej linii łączącej Słowację z Krakowem i krakowskim lotniskiem. Konieczne jest także szersze spojrzenie na komunikację i aktywność mobilną w rejonie Podtatrza, w tym na integrację autobusów transgranicznych z komunikacją miejską w Zakopanem, Nowym Targu i Popradzie, z komunikacją kolejową po obu stronach granicy, a także z ruchem pieszym, rowerowym oraz przemieszczaniem się za pomocą UTO (rolki, deskorolki, hulajnogi – zarówno jako forma rekreacji, jak i sposób dojazdu na przystanek autobusowy). Te wszystkie kwestie zostały w bardzo kompetentny i kompleksowy sposób opisane w poniżej zlinkowanej analizie – tymczasem zamiast te rozwiązania wdrażać, analiza trafiła do urzędniczej szuflady i nie została nawet należycie rozpatrzona przez urzędników samorządowych, zwłaszcza w samorządach lokalnych na Podhalu: 

http://porteuropa.eu/wp-content/uploads/2017/12/RoweryrolkiPLSK.pdf

Polsko-słowackie Podtatrze zasługuje na kompleksowe podejście do transportu i mobilności aktywnej, na priorytetowe potraktowanie i na konsekwentne wdrożenie opisanych wyżej rozwiązań. Nie zgadzamy się na dalsze traktowanie tych tematów jako mało znaczących kwestii i spychanie ich margines. Inicjatywa społeczna „Polska – Słowacja – autobusy” we współpracy z Województwem Małopolskim i partnerami słowackimi wykonała w tej kwestii ogrom pracy i wypracowała gotowe rozwiązania, które teraz należy po prostu konsekwentnie wdrażać. Temat od początku z dużym zaangażowaniem wspierał wicemarszałek Małopolski Grzegorz Lipiec. Nie zgadzamy się na to, by ten ogromny wysiłek poszedł teraz na marne.  

 

Arkadiusz Kugler, Bratysława

Dávid Nagy, Warszawa

Łukasz Lewkowicz, Lublin

Inicjatywa społeczna Polska – Słowacja – autobusy

www.facebook.com/polskaslowacja

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Arkadiusz Kugler. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook