Petycja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Radomiu dla osób i ich dzieci, uczniów szkół i studentów, które rozliczają podatek dochodowy w Radomiu

Podmiot wnoszący petycję: Inicjatywa Polska  

Adresat petycji: Prezydent Miasta Radomia      

 

Petycja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Radomiu dla osób i ich dzieci, uczniów szkół i studentów, które rozliczają podatek dochodowy w Radomiu      

Radom, 3 czerwca 2019 roku    

 

My, mieszkanki i mieszkańcy Radomia, zwracamy się z petycją do Pana Prezydenta o zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla osób, i ich dzieci, uczniów szkół i studentów, które rozliczają podatek dochodowy w Radomiu.  

Bezpłatna komunikacja miejska to korzyści. Dla kierowców - bo zmniejszają się korki, zwiększa przepustowość jazdy, znikają problemy z zaparkowaniem samochodu. Dla środowiska - czystsze powietrze. Dla mieszkańców - wzrost mobilności szczególnie najbiedniejszych, którzy dojeżdżają do pracy i szkół lub w poszukiwaniu zatrudnienia. Dla miasta - powstają oszczędności z tytułu potrzeby mniejszych nakładów na naprawę dróg i budowę dodatkowych parkingów.  

Rozwiązanie to wpisuje się w europejski trend wprowadzania bezpłatnej komunikacji miejskiej. Podobne projekty są również realizowane w wielu miastach w Polsce.  

Bezpłatne przejazdy dla osób i ich dzieci, które rozliczają lub zdecydują się rozliczać swój podatek w mieście ma także wymiar ekonomiczny. Wiele osób, które dotychczas były mieszkańcami naszego miasta, w tej chwili mieszka w gminach ościennych, natomiast pracują lub ich dzieci uczą się w radomskich szkołach. Ulga, którą realizując petycję, zaproponujemy takim osobom, spowoduje „powrót” podatku od osób fizycznych do budżetu Radomia. To rozwiązanie przyciągnie również tych mieszkańców gmin, którzy będą chcieli korzystać z proponowanego przez nas ułatwienia.  

Wprowadzenie proponowanego przez nas rozwiązania być może będzie również zalążkiem szerszego pomysłu, stworzenia Karty Radomskiego Podatnika z szeregiem ulg dla radomskich podatników.  

Warto wydatkować budżetowe środki na ten cel, dlatego zwracamy się z apelem o przeznaczenie na niego środków w przygotowywanym planie finansowym miasta. Przypominamy również, iż bezpłatna komunikacja miejska w treści samej petycji, została przez Pana Prezydenta zaakceptowana umową programową z radomianami w dniu 10 września 2018 roku.

petycja8.jpg

 


Inicjatywa Polska    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook