Petycja w sprawie znaku B-36 przy ratuszu miejskim

Głubczyce, 16 kwietnia 2018 roku

 

Szanowny Pan
Adam Krupa
Burmistrz Miasta Głubczyce

 

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą w sprawie likwidacji znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się), który został niedawno ustawiony przy ratuszu miejskim w Głubczycach. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po kilkunastu interwencjach policji.

Swoje stanowisko motywujemy tym, że to miejsce spotkań dla wszystkich osób powiatu Głubczyckiego, w szczególności dla osób młodych.
Ponadto zwracamy się również z prośbą o ustawienie w tym obszarze większej ilości koszy na śmieci oraz ławek.

Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian z pewnością uda się zniwelować zaśmiecanie terenu wokół naszego ratusza.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia naszego wniosku prosimy o stworzenie nowego placu z miejscami parkingowymi, ławkami oraz koszami na śmieci, które pozwoli na swobodne spotkania młodzieży, nie przeszkadzając osobom starszym.

Mamy wielką nadzieję, że pozytywnie rozpatrzy Pan naszą prośbę oraz powiadomi odpowiednie instytucje o powyższej prośbie.

 

W imieniu młodzieży
Jarosław Kunysz

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jarosław Kunysz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook