Petycja ws. poparcia przez Posłów Rzeczypospolitej Polskiej poprawki Kukiz'15 ws. wykupu z rąk firm deweloperskich obszaru cmentarza wojennego czasów Powstania Listopadowego Reduta Ordona w Warszawie.

My Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polacy pozostający w Diasporze na całym świecie,

Zwracamy się z apelem o przegłosowanie przez Sejm poprawki Kukiz'15 do ustawy budżetowej na rok 2019 tworzącej rezerwę celową z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych pod wykup cmentarza wojennego Reduta Ordona w Warszawie.

Obecnie obszar tego legendarnego pola bitwy wraz z grobami polskich Bohaterów znajduje się w rękach deweloperów pragnących zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizować w tym miejscu osiedle mieszkaniowe.  

W opinii naszej, realizacja takiej inwestycji jest niegodna i uwłacza Narodowi polskiemu.

Wzywamy zatem wszystkich Posłów Rzeczypospolitej Polskiej, aby przyjęli rzeczoną poprawkę do ustawy budżetowej na rok 2019 i zabezpieczyli środki finansowe na wykup Reduty Ordona przez Skarb Państwa.

Niżej Podpisani:


Sebastian Tyszczuk (Fundacja na Rzczecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego).    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Sebastian Tyszczuk (Fundacja na Rzczecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego). do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook