Wyraź sprzeciw wobec zawieszenia wieloletniego nauczyciela SP w Kiełczewie, Pani Ewy Świderskiej (Stach) przez dyrektora R.K.!

Drodzy byli uczniowie, wychowankowie Szkoły Podstawowej w Kiełczewie!

Rodzice dzieci poruszeni faktem oskarżenia wieloletniej nauczycielki religii w tej szkole Pani Ewy Świderskiej (Stach) przez dyrektora tejże szkoły, R. K. wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec tej niesprawiedliwej decyzji podszytej zemstą za zwolnienie swojej żony, nauczycielki angielskiego, która przez lata męczyła i wyżywała się na dzieciach.
Dyrektor prawdopodobnie motywowany przez swoją żonę przedstawił Kuratorium Oświaty absurdalne zarzuty:
-agresywny stosunek do ucznia
-wysoko nieetyczne słownictwo
-ciągle krzyczy na lekcjach

Jako Społeczność Szkoły Podstawowej w Kiełczewie wyraźmy poparcie dla Pani Ewy Świderskiej (Stach), za jej wieloletni wkład w wychowanie pokoleń dzieci z Kiełczewa - naszej małej ojczyzny. Pani Ewa Świderska, dla starszych pokoleń Stach, jest jednym z najdłużej pracujących w szkole nauczycieli, osobą obdarzoną wielką charyzmą i talentem pedagogicznym. Zaangażowaniem, empatią, pasją którą wkładała w pracę, cierpliwością i kreatywnością ofiarowała swoim uczniom oprócz nauki swoje serce, pomoc i zrozumienie zapisując się w historii naszej szkoły pięknymi zgłoskami.

Rozprawa ws. Pani Ewy z powodu fałszywego donosu p. dyrektora ma odbyć się 16/X/2018 br. przed Komisją Dyscyplinarną Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Jesteśmy w stanie pomóc Pani Ewie, wyrażając swoje poparcie w petycji, jako społeczność kilku dekad uczniów możemy poprzez media społecznościowe dotrzeć do wielu osób.
Proszę o poparcie i wpis imieniem i nazwiskiem. Osoby płci żeńskiej w miarę możliwości proszę o wpisywanie nazwiska panieńskiego w celu uwiarygodnienia poparcia.

Petycja zakończy się 15 października, tak by przekazać ją jako wsparcie, które na pewno przyda się Pani Ewie. 

Facebook