Najpopularniejsze petycje w 2018 - Polska

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja do pana Prezydenta Andrzeja Dudy o napisanie listu do Theresy May w sprawie Alfie Evansa

Prosimy pana Prezydenta Polski o podjęcie kroków w sprawie Alfie Evansa. Jedyne czego oczekujemy, to próba kontaktu z Panią Theresą May w sprawie chłopca. Nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka i uśmiercanie chłopca za życia. 

Utworzone: 2018-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1750 1331
2018 1749 1330

List Otwarty do Komendy Głównej Policji w sprawie działań pod Sejmem 20 lipca br.

Film pokazujący nadużycia Policji: [link]   List Otwarty do Komendy Głównej PolicjiDo wiadomości Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Szanowni Państwo, Jako przedstawiciele środowiska akademickiego i środowiska ludzi kultury z uznaniem przyjmujemy oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego, wyrażającego wątpliwości co do oddelegowania przedstawicieli Państwa służby pod Sejmem w dniach od 18 do 20 VII. W jego oświadczeniu czytamy: „Kolejne wydarzenia pod Sej

Utworzone: 2018-07-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1748 1606
2018 1748 1606

Odstąpienie od negatywnych działań wobec inicjatywy SOS – Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD

  Do: dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska    Dyrektor IPCZD   Odstąpienie od negatywnych działań wobec inicjatywy SOS – Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD        Inicjatywa SOS – Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD powstała, aby wpierać i pomagać rodzicom dzieci hospitalizowanych z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Jest to projekt całkowicie społeczny, niekomercyjny, niezwiązany z żadną firmą, organizacją ani agendą rządową.  Nie prowadzi działalności zarobkowej, nie zbiera pieniędzy i żadnym wyp

Utworzone: 2018-01-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1732 1694
2018 1732 1694

Petycja w sprawie nieograniczania działalności i rozwoju lotniska Babice.

Do: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Sz. P. Joachim Brudziński   Petycja w sprawie nieograniczania działalności i rozwoju lotniska Babice.    Szanowny Panie Ministrze             My, niżej podpisani, przedstawiciele środowiska lotniczego, sympatycy lotnictwa a także mieszkańcy Warszawy zwracamy się z prośbą do Szanownego Pana Ministra o nieograniczanie działalności i rozwoju warszawskiego lotniska Babice.                 W ostatnim czasie nasiliły się działania mające na celu dopro

Utworzone: 2018-08-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1804 1780
2018 1729 1706

PODPISZ PETYCJĘ – RATUJMY BIEBRZĘ PRZED SKAŻENIEM

Rośnie olbrzymie zagrożenie z powodu inwestycji śmieciowych tuż obok tej unikalnej rzeki. Dlatego mówimy NIE MA ZGODY na zwożenie i składowanie przez 3 lata tak gigantycznych ilości śmieci, odpadów medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych- na co zezwala ustawa o odpadach z 2012 roku. Nie ma zgody na ich spalanie!   Zgodnie z założeniami Inwestora nad samą Biebrzą ma powstać olbrzymia spalarnia, w której praca będzie odbywać się przez 330 dni w roku, systemem trój-zmianowym w ilości 74 000

Utworzone: 2018-06-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2428 2319
2018 1714 1622

Poparcie protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Do: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego, Minister Elżbiety Rafalskiej Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister, My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o poparcie i niezwłoczne wprowadzenie w życie dwóch podstawowych postulatów protestujących osób niepełnospawnych i ich rodziców/ opiekunów tj. dodatek wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej w kwocie 500 złotych miesięcznie, bez kryterium dochodowego oraz zrównanie kwoty r

Utworzone: 2018-04-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1713 1628
2018 1709 1624

List do dyrekcji warszawskiego kina ,,Wisła'' ws. odwołania występu Wojciecha Cejrowskiego 5. października br.

Niniejszy list jest wyrazem głębokiego oburzenia i kategorycznej obywatelskiej niezgody na obecność w programie artystycznym kina ,,Wisła” spektaklu satyrycznego pt. ,,Maniana” autorstwa Wojciecha Cejrowskiego, a zarazem - i przede wszystkim - apelem o niezwłoczne i trwałe usunięcie rzeczonego spektaklu z programu kina. Nasz apel kierujemy do Państwa w głębokim przeświadczeniu o tym, że gościna, jakiej instytucja kulturalna o tak długiej i świetnej tradycji jak kino ,,Wisła” udzieliła w przeszło

Utworzone: 2018-09-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1701 1577
2018 1641 1518

W sprawie kadencji Miedzynarodowej Rady Oswiecimskiej

Prosimy o wyrażenie poparcia dla listu wysłanego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przez prof. Andrzeja Rycharda, Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, i prof. Józefa Niżnika, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu, w sprawie utrzymania stabilności Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz ponownego powołania profesor Barbary Engelking na Przewodniczącą Rady. Please support the letter sent to the Prime Minister Mateusz Morawiecki by Professor Andrzej Rychard, Director of

Utworzone: 2018-06-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1611 1364
2018 1609 1363

Zbieramy podpisy w obronie Ministerstwa Środowiska i Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.

Od momentu rozpoczęcia transformacji w roku 1990 obserwujemy konsekwentną, zakamuflowaną działalność ponadpartyjnych i ponadnarodowych grup liberalno-lewackich zmierzających do niszczenia polskiej tożsamości w jednoczącej się Europie. Największego wroga widzą one w Kościele Katolickim, polskiej własności ziemskiej i w polskim rozumieniu roli przyrody w życiu człowieka, zgodnego z zasadą „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (znaną w UE jako zasada „zrównoważonego rozwoju”). Ewidentnym tego przykładem b

Utworzone: 2018-01-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1555 1424
2018 1548 1417

Petycja o odwołanie Łowczego Miejskiego Ryszarda Czeraszkiewicza

Do: Urząd Miasta Szczecin Sekretarz Miastap. Ryszard SłokaPl. Armii Krajowej 170-456 Szczecin 91 42-45-931 boi@um.szczecin.pl  Ryszard Czeraszkiewicz, tzw. "łowczy miejski", który realizuje postanowienia umów zawartych przez Gminę Miasto Szczecin z firmami: WILD-GAME ZWIERZYNA I GOSPODARSTWO ŁOWIECKIE STANISŁAW HEBDA (umowa nr CRU/17/0000654) oraz LUPAR-CZERASZKIEWICZ RYSZARD (umowa nr CRU/17/0000653) na prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie miasta Sz

Utworzone: 2018-02-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1542 1502
2018 1540 1500