Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Remont peronu oraz tunelu łączącego tyski dworzec i peron.

Tychy to dobre miejsce do życia. Niestety wizytówką miasta dla osób podróżujących koleją jest obskurny, pamiętający połowę lat 50tych peron i tunel łączący z dworcem centralnym. Infrastruktura komunikacyjna, na którą ma wpływ nasze miasto jest rozwijana systematycznie: -Remont dworca -Parking wielopoziomowy -Dworzec autobusowy   Problemem jest jednak fakt, że część peronowa oraz tunel jest pod zarządzaniem PKP PLK i zarząd naszego miasta nie może dofinansować, ani sfinansować remontu tej części.

Utworzone: 2023-01-13 Statystyki

Petycja w sprawie powiększenia terenu spacerowego w Parku nad Stawami w Oleśnicy.

Stawy Miejskie w Oleśnicy stały się miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców uprawiających sport, rekreację, najpopularniejszym miejscem do spacerów, obcowania z miejską przyrodą, imprez miejskich. W atrakcyjnym, jednak zbyt małym obszarze, w dniach świątecznych wolnych od pracy, staje się tłoczno. Połączone asfaltowe ścieżki pieszo-rowerowe, stają się powodem konfliktów. Zwracam się z prośbą o powiększenie terenów spacerowych, o obszar do niedawna dzierżawiony i wykorzystywany jako ł

Utworzone: 2023-01-10 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE ZAPEWNIENIA NALEŻYTEJ OPIEKI MEDYCZNEJ MIESZKAŃCOM GMINY LUZINO

Podmiot wnoszący petycję: grupa mieszkańców Gminy Luzino Adresat: Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer              Zwracamy się do Pana oraz pozostałych przedstawicieli władz Gminy Luzino z petycją o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do poprawy dostępności usług zdrowotnych świadczonych przez Klinikę Zdrowia w Luzinie, która, w naszej opinii, jest dalece niewystarczająca.            Władze publiczne, w tym samorząd terytorialny, są konstytucyjnie zobowiązane do zapewnienia obywatelom równe

Utworzone: 2023-01-09 Statystyki

PROTEST PRZECIWKO LOKALIZACJI CENTRUM ODPADOWEGO W RZESZOTARACH (GMINA MIŁKOWICE)

Do Pana Dawida Stachury, Wójta Gminy Miłkowice Do Radnych Rady Gminy Miłkowice   My Mieszkańcy, Sympatycy i Przyjaciele Gminy Miłkowice oraz osoby nas popierające wyrażamy formalny i stanowczy sprzeciw oraz brak zgody społecznej dla lokalizowania na terenie Rzeszotar i pozostałych miejscowości Gminy Miłkowice, zakładów zajmujących się gospodarką odpadami. Żądamy natychmiastowego zaprzestania działań mających na celu stworzenie CENTRUM ODPADOWEGO NA TERENIE SOŁECTWA RZESZOTARY. CENTRUM skupiające

Utworzone: 2023-01-04 Statystyki

Poprawa sytuacji psów żyjących w Polsce

                                                                     Warszawa, dn. 04 stycznia 2023 r.                                                                                 Pan Henryk Kowalczyk                                                                Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                                                              P E T Y C J A                           dotyczy poprawy sytuacji psów żyjących w Polsce

Utworzone: 2023-01-04 Statystyki

Prośba o interwencję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie poprawnego działania portalu szukajwarchiwach.gov.pl

Do Szanownego Pana Wicepremiera Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego     Zwracam się do pana, jako do Osoby nadzorującej działalność Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego o zwrócenie uwagi na funkcjonowanie portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/, który w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni praktycznie zawiesił swoją działalność.     Serwis ten udostępnia w formie cyfrowej miliony skanów zachowanych dokumentów historycznych, któ

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Nowy dworzec PKS w Mrągowie

Szanowny Panie Burmistrzu, My mieszkańcy Mrągowa zwracamy się z wnioskiem o postawienie kontenera użytkowego na ul. Dworcowej służącego mieszkańcom i osobom przejezdnym za dworzec autobusowy. Koszt takiej inwestycji to około 125  tys PLN. Wierzymy, że budżet miasta jest w stanie pokryć ten wydatek. Pracowników do obsługi punktu informacyjnego oraz sprzedaży biletów można pozyskać za pośrednictwem Centrum Integracji Społecznej na preferencyjnych warunkach. Widzimy realne zapotrzebowanie na otwarc

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Apelujemy do Dyrektora Olsztyńskiego Oddziału GDDKiA o uwzględnienie w planach budowy nowej nitki S16 Olsztyn-Biskupiec dodatkowego zjazdu do Biskupca na wysokości miejscowości Nowe Marcinkowo/Rzeck

  Budowa drogi jest epokowym wydarzeniem dla naszego regionu, a wybudowanie zjazdu w tym momencie jest jedyną szansą na tego typu inwestycję, która niesie ze sobą wiele korzyści:- odciąży w znacznym stopniu skrzyżowanie S16 z DK57,- stworzy dodatkowy zjazd do ominięcia newralgicznego odcinka Kromerowo - Biskupiec,- da szansę lokalnej, wiejskiej społeczności na szybszy dojazd do Olsztyna, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze i wpłynie pozytywnie na ekologię,- pozwoli na krótszy dojazd do jeziora Dad

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Komitet Obrony Gietrzwałdu

Drodzy mieszkańcy oraz miłośnicy Gietrzwałdu.Na naszych oczach dzieje się historia. Nasza piękna miejscowość z cudownym warmińskim klimatem, panującym tu spokojem oraz pięknym krajobrazem przestaje istnieć w tej formie. Za sprawą nietrafionych oraz z nikim nie konsultowanych decyzji powstają coraz to nowe inwestycje zaburzające harmonię i urok tego miejsca. Już od dłuższego czasu są o tym rozmowy niezadowolonych z tego co się dzieje mieszkańców, a także osób którym na sercu leży dobro naszej ur

Utworzone: 2022-12-31 Statystyki

Zmiana harmonogramu wywozu śmieci przez ZWIĄZKEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT”

Dzień dobry, zwracam się do Was z prośbą o wsparcie petycji dotyczącej zmiany harmonogramu wywozu odpadów, która zostanie złożona do Związku Międzygminnego „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT” oraz w Gminach: Komorniki i Dopiewo. Harmonogram wywozu śmieci opublikowany 27.12.2022 roku na stronach gminy Komonirki oraz gminy Dopiewo, znacząco zredukował częstotliwość odbioru odpadów segregowalnych, tj. plastiku, papieru, szkła i bioodpadów. W rezultacie odpady te będą zalegały na naszych pos

Utworzone: 2022-12-30 Statystyki

APEL WOŁANIE O POKÓJ I DOBRO

Nasze życie polityczne, gospodarcze i społeczne pełne jest powierzchowności, przemilczeń, inspiracji wojennych i niepokoju. Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą dotyka bezpośrednio i bardzo boleśnie naród ukraiński. Sprzeciwiamy się szerzeniu zniszczeń i śmierci. Nadchodząca zima może przynieść dramatyczne konsekwencje i ogrom ofiar z powodu braku ogrzewania, energii elektrycznej, wody, żywności i leków. Katastrofa humanitarna. Skutkiem wojny już jest realne zagrożenie trwałego wstrzymania

Utworzone: 2022-12-20 Statystyki

Petycja mieszkańców wsi Nieznanowice w sprawie budowy chodnika wzdłuż DW 967 oraz przy drodze powiatowej Nieznanowice-Wieniec

Mieszkańcy wsi Nieznanowice w Gminie Gdów domagają się  budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 i połączenia wszystkich wsi przy DW967 chodnikiem oraz dokończenia chodnika przy drodze powiatowej Nieznanowice-Wieniec. Sołectwo Nieznanowice jest pominięte przez Gminę Gdów oraz Powiat i Województwo w kwestii budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 967,  która na przedmiotowym odcinku ma z roku na rok coraz bardziej wzmożony ruch samochodów osobowych i ciężarowych.  Przemieszczanie się

Utworzone: 2022-12-15 Statystyki

Budowa lokalnego centrum handlowego

Kochani, mieszkamy w pięknym miejscu. Nasze Podlasie ma też bardzo bogatą bazę lokalnych produktów, z których my, mieszkańcy, nie możemy korzystać. Dali nam Biedronki, Żabki, Chorteny, Archelany i bardzo dobrze. Ale też chcemy zjeść prawdziwe polskie ziemniaki, rzodkiewki, marchew, jabłka. Kto z nas nie marzy o tym, żeby zjeść pachnące wędliny robione we własnych wędzarniach, a nie to coś, co kisi się cały dzień w plastikowych foliach?  Dookoła nas są osoby, które robią przepyszne kartacze, domo

Utworzone: 2022-12-15 Statystyki

Budowa centrum rekreacyjno-sportowego przy ul. Przasnyskiej 6B

PETYCJA do: Rafała Trzaskowskiego - Prezydenta m.st. WarszawySzanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się z prośbą, by Urząd Miasta st. Warszawy wykupił działkę przy ul. Przasnyskiej 6B, którą jej obecny właściciel planuje sprzedać, i aby w tym miejscu, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), wybudować nowoczesne, dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe z basenem, saunami, siłownią i placem zabaw/parkiem linowym dla starszych dzieci. Byłoby to nie tylko dos

Utworzone: 2022-12-11 Statystyki

Nie dla budowy przemysłowych ferm drobiu w Gminie Kodeń bez konsultacji!

My, niżej podpisani, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec planów realizacji projektu budowy przemysłowych ferm drobiu na terenie Gminy Kodeń i okolic, a także żądamy włączenia nas, jako obywateli i mieszkańców oraz użytkowników terenów graniczących z ww. inwestycjami, w proces decyzyjny władz gminnych umożliwiający uzyskanie wiedzy na temat szczegółów planowanych inwestycji.

Utworzone: 2022-12-06 Statystyki

Surowsza kara dla oprawców 2 psów

SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU  ul. Sądowa 1,50-046 Wrocław SYGNATURA AKT SĄDU REJONOWEGO: II K 407/22.    24 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej (bez udziału oskarżyciela publicznego i po uprzednim umorzeniu postępowania, które zostało ponownie zainicjowane uwzględnieniem przez niego zażalenia pokrzywdzonego) skazał nieprawomocnie (sygn. akt II K 407/22) 2 sprawców znęcania się nad psami poprzez doprowadzenie i utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania, zagłodzenia, nieleczonej ch

Utworzone: 2022-12-03 Statystyki

Petycja w sprawie zmian polityki przestrzennej i kierunków rozwoju Miasta Szczyrk

 Szczyrk, 28.11.2022 r. Mieszkańcy Miasta Szczyrk, Miłośnicy Szczyrku, Turyści                              Burmistrz Miasta Szczyrk            Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach z dn. 11.07.2014 r. zwracamy się do Burmistrza Miasta Szczyrk z petycją o dalsze konsultacje społeczne oraz wprowadzenie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk, przyjętego w grudniu 2020 roku oraz projektu jego zmian z 2022 roku (dalej Studium), które zapewnią należy

Utworzone: 2022-11-28 Statystyki

PSYCHOTERAPIA jako specjalizacja dla psychologów i lekarzy psychiatrów!

Uważamy, iż psychoterapia (inaczej: terapia psychologiczna) jako specjalistyczna forma leczenia za pomocą oddziaływań psychologicznych powinna zostać prawnie uporządkowana przynajmniej w obszarze ochrony zdrowia. W związku z tym powinna stanowić ścieżkę rozwoju dla zawodów mających podstawy w tym zakresie, tj. dla psychologów oraz lekarzy psychiatrów. W ramach uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie

Utworzone: 2022-11-24 Statystyki

Tak dla wpisania obszaru międzynarodowej ostoi ptaków IBA - PL164 "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola" do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO).

Ostoja "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola"  leży w obrębie Rowniny Łowicko - Błońskiej. Obejmuje ona dwa nieduże kompleksy stawów rybnych otoczone siedliskami otwartymi, głównie polami uprawnymi. Stawy w Jaktorowie zasilane są rzeką Pisią Tuczną, zaś stawy w Kraśniczej Woli zasila rzeka bez nazwy. Stawy w Jaktorowie są czynnymi stawami hodowlanymi będącymi jednoczenie Rybacką Stacją Doświadczalną Łąki Jaktorowskie SGGW. Stawy w Kraśniczej Woli należą do Nadleśnictwa Chojnów i nie są gospodarczo wy

Utworzone: 2022-11-19 Statystyki

Żądamy Roberta Makłowicza w roli Wiedźmina!

Liam Sriam! Tylko Robert Makłowicz jest w stanie w godny sposób przejąć rolę Geralta z Rivii po Henrym Cavillu! Nie spoczniemy póki Netflix nie wysłucha naszej prośby i nie zmieni swojej decyzji dotyczącej obsadzenia tej roli. Jesteśmy w stanie bojkotować Netflixa i przerzucić się na Polsat Box (tak! jesteśmy tak bardzo zdeterminowani!). Podpisz petycję jeżeli też jesteś fanem przygód najwspanialszego bohatera zrodzonego w XX wieku (czyli Pana Roberta) i popularnego Wieśka.  Podpisano, Załoga Kl

Utworzone: 2022-11-14 Statystyki