Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Protest mieszkańców miasta przeciwko likwidacji MOS Kraków Zachód oraz MOS Kraków Wschód

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski Radni Miasta Krakowa Mieszkańcy miasta stanowczo sprzeciwiają się likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Zachód" oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód". W dniu 28 maja 2021 zostało wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa  Zarządzenie nr 1469/2021 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia poprzez likwidację: Międzyszkolnego O

Utworzone: 2021-06-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 990 984
24 godzin 13 13

Obrońmy kiosk przy Niepodleglosci/Narbutta

Decyzją Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich działającego w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy KIOSK ZLOKALIZOWANY PRZY SKRZYŻOWANIU UL. NARBUTTA Z AL. NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE ZOSTANIE ZLIKWIDOWANY w dniu 30 czerwca bieżącego roku. Decyzja ta została podjęta na podstawie opinii Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta Urzędu m. st.  Warszawy , który uznał, że ZE WZGLĘDU NA UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO FUNKCJONOWANIA KIOSKU w obecnej lokalizacji. KIOSK w ob

Utworzone: 2021-06-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 61 60
24 godzin 11 10

Przywrócenie Dada Everyday

Petycja w sprawie przywrócenia pierwotnej wersji chusteczek nawilżanych Dada Everyday. Nowa wersja różni się bardzo - jakość o wiele gorsza, cena ta sama. Są o wiele mniejsze, cieńsze, mniej nasączone, jest nawet problem z wyjęciem tylko jednej. Zwracamy się z prośbą o przywrócenie chusteczek w opakowaniu ciemnozielonym!   

Utworzone: 2021-06-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1800 1799
24 godzin 11 11

Kaplica w nowym szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

W imieniu mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego proszę o poparcie petycji w sprawie godziwego miejsca na kaplicę w nowym Szpitalu w Gnieźnie. W dniu 15 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie długo oczekiwanego szpitala w Gnieźnie. Zgodnie z projektem, który wygrał w przetargu, jest tam przewidziane miejsce na kaplicę z łatwym dostępem dla chorych i niepełnosprawnych. Włodarze tej inwestycji nie chcą przekazać tego miejsca zgodnie z wcześniejszym zamiarem i projektem. Obiecują kaplicę w innym miej

Utworzone: 2021-06-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 407 399
24 godzin 10 10

Ban Tatuażyka na dc

Prosze zróbmy to nie moge już patrzeć fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids fdsgyufgyoadseifugyhids

Utworzone: 2021-03-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 24 14
24 godzin 10 6

Odwołajmy Barbarę Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty

  Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Wojewodo,poważnie zaniepokojeni sposobem zarządzania oświatą w Małopolsce zwracamy się do Pana Ministra oraz Pana Wojewody z prośbą o odwołanie pani Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty.Powszechnie znane są wypowiedzi pani Kurator, które wzbudziły oburzenie w całej Polsce. Twierdziła ona np. że wywieszenie preambuły Konstytucji w krakowskich szkołach jest działaniem politycznym antagonizującym społeczeństwo, określiła środowisko L

Utworzone: 2021-03-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3969 3875
24 godzin 10 10

Petycja w sprawie szybkiego uchwalenia MPZP Centrum Rembertowa, która ureguluje budowę bloków pośród zabudowy jednorodzinnej w Rembertowie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania i Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego WZP Wschód PETYCJA   ws. szybkiego uchwalenia MPZP Centrum Rembertowa, która ureguluje budowę bloków pośród zabudowy jednorodzinnej w Rembertowie   My, niżej podpisani Mieszkańcy dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy, jesteśmy przeciwni lokalizowaniu bloków wielorodzinnych pośród zabudowy jednorodzinnej, a także na wartościowych terenach public

Utworzone: 2021-06-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 147 146
24 godzin 9 9

Petycja w sprawie kontynuacji refundacji leku SOLIRIS w leczeniu rzadkiej choroby Nocnej Napadowej Hemoglobinurii dla wszystkich pacjentów

Pan Premier Mateusz Morawiecki Pan Minister Zdrowia Adam Niedzielski Pan Prezes NFZ Filip Nowak Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP Firma Alexion  Pharmaceutic My, chorzy na Nocną Napadową Hemoglobinurię w obawie o nasze życie i zdrowie apelujemy o pomoc i przywrócenie Leku SOLIRIS, leku, który ratuje nasze życie, na listę leków refundowanych w leczeniu tej rzadkiej choroby. Zaprzestanie przyjmowania leku dla nas może wiązać się z szeregiem niepożądanych reakcji naszego organizmu. Przerodzi się

Utworzone: 2021-04-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7481 7114
24 godzin 9 9

Zabranie użytkownikowi PANPIECZARKA321 funkcji Moderatora, Admina i innych wyższych rang.

Jeśli chcesz by pieczara stracił moderatora to podpisz sie pod tą petycją. Tak wiem, że tego chcesz. 

Utworzone: 2020-12-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 9 8
24 godzin 9 8

Petycja w obronie "Piekarskiej Urazówki"

My, niżej podpisani sygnatariusze tej petycji zwracamy się do Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego z prośbą o zwiększenie nadzoru właścicielskiego nad Naszym Szpitalem – S.P. Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich zwanym w całej Polsce popularnie „Piekarską Urazówką”. Zwracamy się o wnikliwy i wszechstronny nadzór właścicielski w zakresie planowanych inwestycji, w tym m.in.: oddziału chirurgii jednego dnia ze szczególnym uwzględnieniem bilansu nakładó

Utworzone: 2021-06-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 187 185
24 godzin 8 8