Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla wykorzystywania zwierząt w cyrkach

Szanowny  Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.   Zwierzęta cyrkowe od młodości poddawane są brutalnym metodom tresury celem wzbudzenia w nich posłuszeństwa. Żyją w oderwaniu od swojego naturalnego środowiska, przetrzymywane są w ciasnych pomieszczeniach i nie mogą liczyć na dobre traktowanie. Na arenie muszą wykonywać sztuczki, które nie są dla nich nat

Utworzone: 2019-11-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 104 103
7 dni 11 11

NIE dla 5G w Polsce

Technologia 5G groźna dla zdrowia W 2015 r. ponad 230 naukowców wystosowało specjalny list do przedstawicieli ONZ z ostrzeżeniem przed skutkami szkodliwego promieniowania pola elektromagnetycznego. 3 września 2017 roku ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów podpisało apel, w którym domagali się od Unii Europejskiej wprowadzania zakazu technologii 5G w Europie Technologia 5G i pole elektromagnetyczne Naukowcy z całego świata zwracają przede wszystkim uwagę na to, że upowszechnienie technologii

Utworzone: 2019-05-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 291 271
7 dni 11 10

Chcemy aby pracownicy aptek i punktów aptecznych mogli zakładać Indywidualne Konta Pacjentów

Pracownicy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, farmaceuci, technicy farmaceutyczni i inny personel pomocniczy, chcieliby aby apteka ogólnodostępna (punkt apteczny) otrzymała uprawnienia punktu potwierdzającego profil zaufany, a także możliwości prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta, na takich samych zasadach jak świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.   Apteka

Utworzone: 2020-01-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 13 13
7 dni 10 10

Wyraź sprzeciw wobec prawa zaostrzającego ustawę o broni i amunicji. Wyraź poparcie dla obywatelskiej ustawy o broni i amunicji (druk sejmowy 1692).

Rząd polski przygotowuje projekt ustawy, której celem jest implementacja (wprowadzenie do prawa polskiego) unijnej dyrektywy, która ma radykalnie ograniczyć możliwość posiadania broni przez praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków. Przebieg prac rządowych jest utajniany przed opinią publiczną. Unijna dyrektywa została przyjęta pod hasłem walki z terroryzmem i w celu przeciwdziałania zamachom terrorystycznym. Prawda zaś jest taka, że przestrzegający prawa obywatele UE w tym obywatele Polski z

Utworzone: 2018-03-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16021 15333
7 dni 10 10

Do Pani Wójt Teresa Dera przeciwko sprzedaży gminnych działek leśnych nr 390/9; 390/11; 695/3; 700; 703; 716; 750/2; 753; 770 w Dobrej

          Po informacji Pani Wójt WKI.GN.1431.9.2019.WC z dnia 20.12.2019r.my  mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych przy ulicach Jodłowej, Poziomkowej, Oliwkowej, Bukowej, Sekwojowej w Dobrej jesteśmy przeciwni  przeznaczeniu  gminnych działek leśnych nr 390/9; 390/11; 695/3; 700; 703; 716; 750/2; 753; 770  w Dobrej na sprzedaż. Uważamy, że sprzedaż lasu gminnego  i idąca za tym zmiana  przeznaczenia  działek (zapewne pod budownictwo),  stanowi głęboką zmianę w zagospodarowaniu terenu obecne

Utworzone: 2020-01-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 9 9
7 dni 9 9

Stop !!! Zabijania Koalii

Władze w Australii chcą pozbawić życia zwierzat  ocalałych w pożarach, jest to kolejny beznadziejny pomysł  człowieka, który  jak zawsze ma na celu dobro tylko jego samego.Ta planeta jest naszym wspólnym domem , również misiów koala , kangurów itd..Wystarczy, że przyczyniliśmy się do tego, że zmienia się klimat na świecie  ,zanieczyszczamy cały czas naszą planetę, że zabijamy kazdego dnia Matkę Ziemię,  że ingerujemy w miejca życia tych wszystkich zwierząt ,a teraz chcemy pozbawić ich Życia!Jest

Utworzone: 2020-01-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16 15
7 dni 9 8

Wprowadzenie strefy zamieszkania w Podgórzu (Brodzińskiego, Piwna, Nadwiślańska, Krakusa, Józefińska)

Szanowni Mieszkańcy! W dniu 28 listopada br. na wniosek Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. wprowadzenia strefy zamieszkania w kwartale części ulic: Brodzińskiego, Nadwiślańskiej, Piwnej, Krakusa, Józefińskiej. Mieszkańcy tych ulic o powyższym spotkaniu zostali poinformowani przez Radę Dzielnicy. Niestety przybyła na nie z tego rejonu nieliczna grupa. Natomiast licznie przybyli niepowiadamiani o tym spotkaniu mieszkańcy Kazimierza, Płaszowa, ul. Zamoyskiego, cz

Utworzone: 2020-01-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 57 57
7 dni 9 9

O upamiętnienie Alberta Camusa w Poznaniu

Do Prezydenta Miasta Poznania Do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania i Radnych Miasta Poznania   "Nie, system, gdzie robotnik musi wybierać między nędzą a śmiercią, nie jest systemem normalnym. I ci, którzy z bliska czy daleka, bez ogródek lub ostrożnie, rzucają kalumnie i krytykują męczenników Poznania – wykopują wyraźną przepaść, dzielącą ich od wspólnoty ludzi wolnych i bezczeszczą honor rewolucji, w której obronie jakoby stają." ALBERT CAMUS o Poznańskim Czerwcu 1956, Paryż, 12.7.1956 r.  

Utworzone: 2020-01-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 270 233
7 dni 9 8

Kamery na Streetspot

Kamery na eventach streetwerowych zapobiegające kradzieży/oszustwa.

Utworzone: 2020-01-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 8 7
7 dni 8 7

Petycja o zabezpieczenie zespołu dworskiego na Wyczółkach

ZESPÓŁ DWORSKI WYCZÓŁKI - PETYCJA O KONTROLĘ KONSERWATORSKĄ I ZABEZPIECZENIE OBIEKTU REJESTROWEGO PRZED DALSZYM NISZCZENIEM         Sz.P. Michał Krasucki (Stołeczny Konserwator Zabytków) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Ul. Nowy Świat 18/20 00-373 Warszawa       Dotyczy : zespołu dworskiego Wyczółki (I) przy ulicy Łączyny 53 w dzielnicy Ursynów (Wyczółki), wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych. Zespół dworski składa się z : dworu z początku XIX wieku (nr rej.: 641/1 z 23.04.19

Utworzone: 2017-06-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 356 344
7 dni 8 8

Żądamy całkowitego zakazu emisji filmów o tematyce religijnej

Jak mogliśmy się ostatnio przekonać, jeśli się czegoś nie lubi, coś się nie podoba, to po katolicku trzeba zablokować możliwość skorzystania innym. Idąc tym tokiem myślenia my, polscy ateiści żądamy całkowitego zakazu wyświetlania filmów o tematyce religijnej. Uważamy, iż obrażają one nasz światopogląd i z góry traktują nas jak upośledzonych umysłowo zdolnych do uwierzenia w największe bzdury. Uważamy również, że projekcje filmów o wątpliwej historycznie postaci może być elementem indoktrynacji

Utworzone: 2020-01-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 12 12
7 dni 7 7Facebook