Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sprzeciw wobec planów wysadzenia mostu kolejowego w Pilchowicach

Sz. P. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoSzanowny Panie Ministrze,Sprzeciwiamy się pomysłom i planom wysadzenia historycznego mostu kolejowego w Pilchowicach na potrzeby amerykańskiej produkcji filmowej "Mission: Impossible 7", oraz każdemu pomysłowi, którego konsekwencją będzie jego zniszczenie. Ponad stuletni most w Pilchowicach wzniesiono w ramach budowy linii  kolejowej Jelenia Góra–Żagań (Kolej Doliny Bobru). Wsparty jest na dwóch kamiennych filarach, oddalonych od sie

Utworzone: 2020-07-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 13434 12841
7 dni 13434 12841

Inicjatywa na rzecz remontu Stadionu Lekkoatletycznego we Wrocławiu

Wrocław, 3 sierpnia 2020 Do: Prezydent miasta Wrocławia, Pan Jacek Sutryk Do: Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Rokita   PETYCJA       Zwracamy się z apelem o rozpoczęcie natychmiastowych działań mających na celu remont Stadionu Lekkoatletycznego we Wrocławiu. Obiekt ten z uwagi na stan techniczny został pozbawiony licencji PZLA co uniemożliwia przeprowadzania na nim zawodów oraz wprowadzone zostały całkowite lub bardzo restrykcyjne ograniczenia w zakresie

Utworzone: 2020-08-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1505 1493
7 dni 1505 1493

Petycja w sprawie ponownego otwarcia placów zabaw na Jelonkach

Dnia 30.07.2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jelonki zamknęła podlegające jej place zabaw za powód podając "wzrastające ryzyko zagrożenia COVID-19". Przyczyna zamknięcia 10 placów zabaw jest inna! Są to "działaczki" z bloków Sucharskiego 8-10, które już od zeszłego roku chciały doprowadzić do zamknięcia placu zabaw przylegającego do tych bloków. Wtedy się nie udało, w tym roku Covid przyszedł z pomocą. Pozostałe place oberwały rykoszetem. Jaki jest tego efekt? W tej chwili rodzice błąkają się po

Utworzone: 2020-08-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 253 253
7 dni 253 253

PLAC ADAMOWICZA RÓWNIEŻ DLA DESKOROLKARZY!

Szczecin, dnia 2 sierpnia 2020 roku   Pan Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP     PETYCJA „Plac Adamowicza również dla deskorolkarzy!” Działając w trybie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, zwracam się z uprzejmą prośbą o: - wstrzymanie montażu tzw. skatestopperów na placu Adamowicza; - dialog społeczny i wspólne wypracowanie rozwiązań, które umożliwią korzystanie z placu Adamowi

Utworzone: 2020-08-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 238 235
7 dni 238 235

Altana w ogródku gastronomicznym restauracji Papapita

.Prosze o poparcie mojego wniosku kierowanego do Naczelnika Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego. Celem wniosku jest wprowadzenie odstępstw do Decyzji nr ZDM/GPD/O/05/P/237/2020 (zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod ogródek gastronomiczny), aby możliwe bylo postawienie (przywrócenie) altany w formie przedstawionej na zdjęciu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi ogródek gastronomiczny nie może zawierac żadnych form kubaturalnych, tym bardziej zadaszonych.

Utworzone: 2020-07-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 227 225
7 dni 227 225

Petycja przeciw inwestycji budowy fermy drobiu w miejscowości Zwola

Stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska „Kropka” oraz mieszkańcy i miłośnicy gminy Miastków Kościelny wnoszą sprzeciw na realizacje planowanej inwestycji budowy fermy drobiu w miejscowości Zwola. Działka, na której inwestor planuje zbudować kurniki znajduje się w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Sądzimy, że realizacja inwestycji i związana z nią infrastruktura przyczyni się do znacznego pogorszenia stanu środowiska we wsi Zwola, a w szczególności w koloniach Suchowola i Dąbrowa. B

Utworzone: 2020-07-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 172 171
7 dni 168 167

Petycja o zmianie procedury nadawania odznaczenia "Zasłużony dla zdrowia narodu - Honorowy Dawca Krwi"

My, sygnujący niniejszą petycję, zwracmy się z wnioskiem o dokonanie zmian w procedurze nadawnia odznaczenia "Zasłużony dla zdrowia narodu - Honorowy Dawca Krwi" , poprzez wyeliminowanie w procedurze jego nadawania konieczności wnioskowania o nie samego odznaczanego.  Już z samej definicji pojęcia "odznaczenie", wynika, że jest to "honorowe wyróżnienie o określonym znaku nadawane za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej lub społecznej".  Konieczność wni

Utworzone: 2020-08-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 163 162
7 dni 163 162

Petycja przeciw wycince 19 drzew w Jaśle

Do Rady Miejskiej Jasła W imieniu mieszkańców Jasła, działając na podstawie artykułu 2 i art. 4 Ustawy o petycjach z dn. 11 lipca 2014 zwracamy się z petycją o zaniechanie planowanej w najbliższym czasie wycinki na ulicach Rejtana, Floriańskiej i Śniadeckich w związku z budową ścieżki rowerowej na odcinku: MOSiR - Ogród Jordanowski. Na planowanej trasie istnieje ciąg dojrzałych, dorodnych drzew tworzących piękną aleję, dających przyjemny cień w ciągu dnia. Są one integralną częścią tych ulic, ró

Utworzone: 2020-07-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 489 479
7 dni 137 134

Petycja o ułaskawienie Adolfa Kudlińskiego

  Szanowny Pan                                                                                                            Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                                                          Kancelaria Prezydenta RP   ul. Wiejska 10 , 00-902 Warszawa          Szanowny Panie Prezydencie.        Piszę do Pana w poczuciu ogromnej krzywdy, jaka spotkała mnie ze strony wymiaru sprawiedliwości. Zostałem nieprawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonoweg

Utworzone: 2020-06-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 14509 12046
7 dni 137 120

Przywrócenie kursowania linii 178 na trasie: Pod Fortem - Mistrzejowice

                            Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie                            ul. Wielopole 1                            31-072 Kraków                                                             W związku ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, wprowadzonymi od dnia 4 lipca br., znacznemu skróceniu uległa trasa linii autobusowej 178, łączącej dotychczas Mistrzejowice z Osiedlem Pod Fortem. Wspomniane skrócenie trasy ww. linii autobusowej do przystanku Łagiewniki moc

Utworzone: 2020-07-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 441 438
7 dni 118 118Facebook