List Otwarty do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP

            Warszawa, 19.11.2018  

 

Krzysztof Błażejewski

ul. Anielewicza 33 m.4

01-057 Warszawa

krzysiekblazejewski(@)gmail.com                

                                                                             

                                                                           Do Zarządu Głównego

                                                                Polskiego Towarzystwa Psychologicznego    

  Szanowni Państwo,    

  Z niepokojem przeczytaliśmy Państwa ostatni newsletter, a w nim wpis Pani Jadwigi Łuczak-Wawrzyniak pt. „Psychologu - obudź się”. W swoim wpisie autorka stwierdza: „Kształcenie w zakresie specjalizacji psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży magistrów pedagogiki, pielęgniarstwa, resocjalizacji w kontekście braków kadrowych jest niebezpieczne, gdyż dzieci i młodzież mogą być nieskutecznie/ szkodliwie leczone, ponieważ zostaną nieprawidłowo zdiagnozowane przez osoby nieuprawnione, nieprzygotowane merytorycznie, co będzie miało wtórny długofalowy wpływ na ich życie w przyszłości”. Nie będziemy tutaj wdawał się w polemikę na temat tez stawianych przez Panią Jadwigę Łuczak-Wawrzyniak, chociaż tak mocne stwierdzenia wymagają oparcia w badaniach, a jak rozumiemy Pani Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak jako psycholog rozpowszechnia wiedzę zgodną ze współczesną wiedzą i zweryfikowaną badaniami. Pozwalamy sobie na takie przypuszczenie w liście do Państwa, ponieważ ten tekst jest firmowany przez logo PTP, czyli chcemy wierzyć, że jest zgodny ze standardami etycznymi PTP. Warto nadmienić, że pomoc psychologiczna oraz diagnoza psychologiczna są zupełnie oddzielnymi obszarami oddziaływań od pomocy świadczonej w ramach psychoterapii. Dobrze przygotowani specjaliści potrafią odróżnić zakres swoich kompetencji i to gdzie ich kompetencje się kończą, a ten warunek dotyczy tak samo psychologów jak i psychoterapeutów.

     Ponadto takie stwierdzenie uznajemy za krzywdzące. Trudno jest nam zgodzić się z taką opinią zawartą w tekście, ponieważ zgodnie z naszą wiedzą, doświadczeniem i znanymi nam badaniami (Karlińska-Nehrebecka, M. et al, 2013), wykształcenie bazowe nie ma wpływu na efektywność psychoterapeuty, a wielu specjalistów psychoterapii DiM, wykonuje swoją pracę z najwyższą starannością oraz z zachowaniem najwyższych standardów.  

To, co najbardziej nas niepokoi, to fakt, że taki wpis pojawił się łamach Państwa newslettera.   Tym bardziej jest to niefortunne z uwagi, na to, iż w Polsce dążymy do podnoszenia standardów wykonywania zawodu psychoterapeuty na miarę nowoczesnego, europejskiego państwa. Bliskie są nam wartości związane z europejską psychoterapią reprezentowane m. in. przez European Association for Psychotherapy W wielu państwach Europy (szczególnie takich jak Austria), funkcjonują modelowe rozwiązania legislacyjne zawodu psychoterapeuty. Coraz więcej psychoterapeutów - będących również członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymuje dostęp do European Certificate of Psychotherapy (wydawanego przez European Association for Psychotherapy), co jest wyrazem tego, że popierają Deklarację Strasburską, która gwarantuje traktowanie tego zawodu, jako zawodu niezależnego od jednego wykształcenia bazowego.  

 

Dla porządku przypomnienia przytoczę tutaj treść Deklaracji Strasburskiej:  

1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.

2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.

3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.

4.  Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.

5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.                                                                                  Strasbourg, October 21st, 1990        

 

 

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o oficjalne ustosunkowanie się do wpisu Pani Jadwigi Łuczak-Wawrzyniak oraz wydanie jednoznacznego stanowiska w wyżej omawianej kwestii wykształcenia bazowego psychoterapeutów.    

                                                                                  Z wyrazami szacunku,   

                                  Krzysztof Błażejewski wraz z zaniepokojonymi Psychoterapeutami                  


Krzysztof Błażejewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krzysztof Błażejewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook