Petycja w sprawie remontu placu zabaw przy Zespole Szkół w Ostrówku ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek

Petycja do Rady Gminy oraz Wójta Klembowa. 

Szanowni Państwo,            

   działając w imieniu rodziców dzieci Przedszkola przy Zespole Szkół w Ostrówku ul. Warszawska 2, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego, które wynika bezpośrednio z potrzeb dzieci i obawy rodziców o ich bezpieczeństwo.                

   Zadaniem inwestycyjnym, o które wnioskujemy jest wykonanie generalnego remontu placu zabaw dla dzieci, znajdującego się na terenie Zespołu Szkół w Ostrówku ul. Warszawska 2. Z przywołanego placu zabaw korzystają dzieci z trzech grup przedszkolych, jednakże infrastruktura i urządzenia zabawowe w jego obrębie zdecydowanie odbiegają od standardów nowo budowanych placów zabaw na terenie Gminy Klembów a dodatkowo są stare i zniszczone przez co stwarzają zagrożenie dla dzieci. Obserwując kierunek rozwoju Gminy i przychylność jej władz do budowania nowych, wysokiej jakości obiektów sportowych i rekreacyjnych zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w planach inwestycyjnych wykonanie remontu również naszego placu zabaw. 

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Do wniosku załączamy listę podpisów rodziców dzieci Przedszkola i Szkoły Zespołu Szkół w Ostrówku ul  Warszawska 2. 

Z wyrazami szacunku,

Rodzice


Rodzice dzieci Zespołu Szkół w Ostrówku    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Rodzice dzieci Zespołu Szkół w Ostrówku do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook